KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 18:58
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 348.049.141 222.671.842
Satışların Maliyeti
12 -302.827.616 -193.037.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.221.525 29.634.673
BRÜT KAR (ZARAR)
45.221.525 29.634.673
Genel Yönetim Giderleri
-15.844.221 -5.508.175
Pazarlama Giderleri
-8.603.788 -4.859.280
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-960.014 -949.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.270.928 9.792.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.353.778 -7.292.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.730.652 20.817.580
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 158.595 188.193
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.675.611 -3.277.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.658.932 986.067
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.554.704 18.714.427
Finansman Gelirleri
1.219.046 836.892
Finansman Giderleri
-1.989.360 -1.101.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.784.390 18.449.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.160.236 -4.400.436
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.785.214 -5.304.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.624.978 904.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 10.624.154 14.048.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 10.624.154 14.048.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.624.154 14.048.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,03030000 0,04010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.983.601 7.753.075
Dönem Karı (Zararı)
16 10.624.154 14.048.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.710.022 15.412.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.176.480 1.606.329
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.016.305 2.294.386
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.376.603 -983.027
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.639.702 3.277.413
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.859.872 7.433.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.884.541 6.386.897
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.669 1.046.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
988.197 664.228
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-766.898 -133.739
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.755.095 797.967
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.658.932 -986.067
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.658.932 -986.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.160.236 4.400.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-150.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.913.779 -20.603.306
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
35.910 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.937.061 -40.300.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -9.251.428 -4.442.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.685.633 -35.857.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.478.951 -1.161.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.478.951 -1.161.168
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -25.192.699 2.618.576
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.600.486 -1.495.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.101.413 -4.255.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 3.218.734 748.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 15.882.679 -5.003.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.015.436 655.439
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.841.671 21.331.399
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.916.042 21.276.192
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.074.371 55.207
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 11.483.379 1.877.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.848.481 126.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
750.665 -775.671
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.097.816 902.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.579.603 8.858.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -3.106.315 -783.178
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.297.683 -322.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.712.345 -2.226.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.042.655 -2.226.808
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -364.024 -618.060
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.678.631 -1.608.748
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
24.605.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.475.457 -1.240.615
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.920.013 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.920.013 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 809.882 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -26.334
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.122.175 -1.336.944
Ödenen Faiz
-10.049 -11.076
Alınan Faiz
766.898 133.739
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
253.287 4.285.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
253.287 4.285.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.089.259 2.865.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.342.546 7.151.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.342.546 14.089.259
Finansal Yatırımlar
58.995 94.905
Ticari Alacaklar
439.274.040 419.713.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 107.996.363 98.744.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 331.277.677 320.968.647
Diğer Alacaklar
8.473.510 4.994.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.473.510 4.994.559
Stoklar
6 172.469.943 147.277.244
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.811.037 8.924.010
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.852.100 2.602.765
ARA TOPLAM
649.282.171 597.696.324
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
649.282.171 597.696.324
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
Diğer Alacaklar
108.686 108.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
35.958.743 42.375.431
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
190.549.208 190.549.208
Maddi Duran Varlıklar
7 22.174.666 22.844.893
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.781.200 27.702.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.737.043 19.738.621
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.475.535 367.076
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 15.705.343 15.086.913
Diğer Duran Varlıklar
11 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
318.490.424 318.773.600
TOPLAM VARLIKLAR
967.772.595 916.469.924
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.767.628 4.519.383
Ticari Borçlar
83.545.337 64.443.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 7.482.476 4.263.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 76.062.861 60.180.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 25.257.343 26.272.779
Diğer Borçlar
10.079.674 8.238.003
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.908.481 5.992.439
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.171.193 2.245.564
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 20.440.516 8.957.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.770.154 4.282.623
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.580.565 3.261.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 980.631 724.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.599.934 2.537.204
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 9.560.687 6.462.867
ARA TOPLAM
165.001.904 126.438.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.001.904 126.438.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 27.765.934 26.040.980
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.803.291 16.723.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 11.816.180 9.649.406
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
6.987.111 7.074.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 21.282.778 21.218.229
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.852.003 63.983.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.853.907 190.421.708
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
734.918.688 726.048.216
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.366.607 -3.446.594
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.402.157 3.235.826
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.668.726 3.384.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.668.726 3.384.339
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-266.569 -148.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.385.236 8.385.236
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
383.735.154 157.623.070
Net Dönem Karı veya Zararı
16 10.624.154 226.112.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
734.918.688 726.048.216
TOPLAM KAYNAKLAR
967.772.595 916.469.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -4.524.527 -50.158 -99.452 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 91.044.699 495.472.763 495.472.763
Transferler
91.044.699 -91.044.699
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 2.619.363 -28.573 -470.270 14.048.897 16.169.417 16.169.417
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.905.164 -78.731 -569.722 6.063.214 -2.693.034 159.945.092 14.048.897 511.642.180 511.642.180
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 -3.446.594 6.735.627 -17.317.943 3.384.339 -148.513 8.385.236 -2.693.034 157.623.070 226.112.084 726.048.216 726.048.216
Transferler
226.112.084 -226.112.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 4.284.387 -118.056 10.624.154 14.790.485 14.790.485
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.920.013 -5.920.013 -5.920.013
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 -9.366.607 6.735.627 -17.317.943 7.668.726 -266.569 8.385.236 -2.693.034 383.735.154 10.624.154 734.918.688 734.918.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 10.624.154 14.048.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.166.331 2.590.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 5.355.484 3.274.205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-118.056 -28.573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.071.097 -654.842
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.071.097 -654.842
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -470.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -470.270
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.166.331 2.120.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.790.485 16.169.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.790.485 16.169.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149983


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.