KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:40
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 222.671.842 121.811.854
Satışların Maliyeti
12 -193.037.169 -98.697.718
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.634.673 23.114.136
BRÜT KAR (ZARAR)
29.634.673 23.114.136
Genel Yönetim Giderleri
-5.508.175 -3.658.248
Pazarlama Giderleri
-4.859.280 -2.210.878
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-949.298 -542.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 9.792.578 2.263.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.292.918 -14.237.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.817.580 4.727.611
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 188.193 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.277.413 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
986.067 354.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.714.427 5.082.278
Finansman Gelirleri
836.892 1.114.894
Finansman Giderleri
-1.101.986 -478.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.449.333 5.718.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.400.436 -613.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.304.892 -1.806.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 904.456 1.192.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 14.048.897 5.104.807
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 14.048.897 5.104.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.048.897 5.104.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 16 0,04010000 0,01460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.753.075 4.810.078
Dönem Karı (Zararı)
16 14.048.897 5.104.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.412.951 5.677.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.606.329 1.349.956
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.294.386 117.880
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -983.027 117.880
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.277.413 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.433.639 3.628.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.386.897 3.054.612
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.046.742 574.213
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
664.228 321.986
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-133.739 -84.140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
797.967 406.126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-986.067 -354.667
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-986.067 -354.667
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.400.436 613.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.603.306 -5.064.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.300.631 -13.970.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 -4.442.890 3.562.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-35.857.741 -17.532.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.161.168 -360.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.161.168 -360.523
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 2.618.576 -5.155.303
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.495.525 -2.467.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.255.390 -1.956.100
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 748.487 329.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -5.003.877 -2.285.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
655.439 493.284
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.331.399 14.232.647
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.276.192 14.224.597
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
55.207 8.050
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.877.234 2.823.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.760 1.295.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-775.671 -1.724.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
902.431 3.020.705
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.858.542 5.717.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -783.178 -130.569
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -322.289 -777.337
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.226.808 -1.041.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.226.808 -3.859.518
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -618.060 -3.174.479
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.608.748 -685.039
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 2.818.127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.240.615 -749.812
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -26.334 71.092
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.336.944 -902.844
Ödenen Faiz
-11.076 -2.200
Alınan Faiz
133.739 84.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.285.652 3.018.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.285.652 3.018.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.865.416 4.203.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.151.068 7.222.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.151.068 2.865.416
Ticari Alacaklar
175.923.087 124.394.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 43.161.798 34.671.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 132.761.289 89.723.414
Diğer Alacaklar
3.621.974 2.492.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.621.974 2.492.674
Stoklar
6 150.045.871 152.664.447
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.296.922 9.880.803
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.341 82.661
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.699.686 1.846.695
ARA TOPLAM
348.743.949 294.227.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
348.743.949 294.227.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.610.238 6.105.259
Ticari Alacaklar
95.932.075 106.176.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 9.484.668 13.532.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 86.447.407 92.644.514
Diğer Alacaklar
108.986 77.118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
28.225.680 30.545.599
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
90.944.208 90.944.208
Maddi Duran Varlıklar
7 10.047.754 10.036.852
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.274.477 8.718.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.995.030 14.827.567
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.331.680 28.252.274
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 12.475.520 11.978.805
Diğer Duran Varlıklar
11 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
302.945.648 307.663.052
TOPLAM VARLIKLAR
651.689.597 601.890.519
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.484.137 1.705.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
37.825.629 42.081.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 3.871.400 3.122.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.954.229 38.958.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.193.489 3.538.050
Diğer Borçlar
23.515.078 2.183.679
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23.436.790 2.160.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.288 23.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.213.355 8.336.121
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.304.892 322.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.279.202 3.216.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.998.388 1.158.998
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.280.814 2.057.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.737.268 2.834.835
ARA TOPLAM
91.553.050 64.218.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.553.050 64.218.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 13.217.194 9.458.346
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.845.005 21.531.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 18.575.222 17.085.098
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5.269.783 4.446.358
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 11.432.168 11.209.819
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.494.367 42.199.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.047.417 106.417.756
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
511.642.180 495.472.763
Ödenmiş Sermaye
350.500.000 350.500.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056 -3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.735.627 6.735.627
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.983.895 -4.574.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.905.164 -4.524.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.905.164 -4.524.527
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-78.731 -50.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-569.722 -99.452
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-569.722 -99.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.063.214 6.063.214
Diğer Yedekler
-2.693.034 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.945.092 68.900.393
Net Dönem Karı veya Zararı
16 14.048.897 91.044.699
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
511.642.180 495.472.763
TOPLAM KAYNAKLAR
651.689.597 601.890.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -960.255 2.828 8.403.008 3.752.980 -2.693.034 47.557.078 37.346.793 430.241.026 430.241.026
Transferler
37.346.793 -37.346.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 1.346.888 31.151 -6.224.598 5.104.807 258.248 258.248
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.117 -1.117
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 386.633 33.979 2.178.410 3.754.097 -2.693.034 84.902.754 5.104.807 430.499.274 430.499.274
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -4.524.527 -50.158 -99.452 6.063.214 -2.693.034 68.900.393 91.044.699 495.472.763 495.472.763
Transferler
91.044.699 -91.044.699
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 2.619.363 -28.573 -470.270 14.048.897 16.169.417 16.169.417
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.905.164 -78.731 -569.722 6.063.214 -2.693.034 159.945.092 14.048.897 511.642.180 511.642.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 14.048.897 5.104.807
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.590.790 1.378.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 3.274.205 1.683.610
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-28.573 31.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-654.842 -336.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -654.842 -336.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-470.270 -6.224.598
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-470.270 -6.224.598
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.120.520 -4.846.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.169.417 258.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.169.417 258.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028848


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.