KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 19:47
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 227.184.929 192.846.617
Satışların Maliyeti
28 -177.496.894 -150.785.362
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.688.035 42.061.255
BRÜT KAR (ZARAR)
49.688.035 42.061.255
Genel Yönetim Giderleri
29 -10.390.682 -8.545.162
Pazarlama Giderleri
29 -7.022.756 -5.382.777
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.344.558 -504.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 33.975.902 16.429.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -12.298.826 -40.773.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.607.115 3.285.041
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 2.115.677 9.311.110
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -1.744.683 -2.114.179
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.644.358 -206.201
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.622.467 10.275.771
Finansman Gelirleri
33 312.587 75.846
Finansman Giderleri
32 -3.858.821 -2.424.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.076.233 7.927.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.215.336 -1.098.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.607.070 -444.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.608.266 -653.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.860.897 6.828.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 42.860.897 6.828.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.860.897 6.828.981
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,17610000 0,03570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.669.449 -6.277.369
Dönem Karı (Zararı)
36 42.860.897 6.828.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.295.322 798.259
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28-29 2.860.389 1.326.031
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.432.672 414.786
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 884.346 901.458
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.481.629 323.328
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.674.651
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.510.040 -810.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.371.812 1.973.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.166.623 2.058.584
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -78.500
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 205.189 -7.068
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.367.098 2.167.125
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -285.988 -11.675
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 3.653.086 2.178.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.644.358 206.201
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.644.358 206.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 8.215.336 1.098.031
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-512.095 -276.232
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -512.095 -276.232
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.110.699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
69.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.545.827 -12.792.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.728.888 1.087.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-37 4.464.218 -9.278.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.193.106 10.366.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
342.233 -913.237
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 15.650 -15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 326.583 -897.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.758.931 -17.381.391
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.079.119 297.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.909.105 7.360.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-37 315.043 2.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -9.224.148 7.357.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -290.759 -413.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-947.719 1.003.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -947.719 1.003.841
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 -534.644 923.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.638.895 -4.757.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
121.710 275.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.760.605 -5.033.414
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.389.608 -5.165.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -895.473 -605.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.384.368 -507.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-144.197.500 8.298.585
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7.960.924 12.260.975
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
16 -20.714.646
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-15.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
649.611 276.233
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
649.611 276.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.820.505 -4.357.007
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.104.706 -2.023.499
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -2.715.799 -2.333.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-624.961
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-111.059.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.285 118.384
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.853.789 -1.716.255
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.331.045
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 159.331.045
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -570.892 -73.270
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.163.940
Ödenen Faiz
-2.021.690 -1.654.660
Alınan Faiz
279.266 11.675
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
986.840 304.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
986.840 304.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 740.320 435.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.727.160 740.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.727.160 740.320
Ticari Alacaklar
132.753.714 122.909.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 19.298.697 23.762.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 113.455.017 99.146.257
Diğer Alacaklar
1.107.782 1.504.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.107.782 1.489.265
Stoklar
13 85.773.637 72.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
24 64.809.319 1.658.717
Diğer Dönen Varlıklar
26 7.923 129.633
ARA TOPLAM
286.179.535 199.475.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
286.179.535 199.475.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 28.857.733 767.283
Diğer Alacaklar
11 71.928 17.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 20.046.752 11.701.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 40.184.208 37.170.000
Maddi Duran Varlıklar
18 5.073.816 4.324.320
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 3.034.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.113.644 10.607.661
Peşin Ödenmiş Giderler
24 74.688.598 580.081
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 6.483.543 8.233.251
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.554.489 73.400.874
TOPLAM VARLIKLAR
474.734.024 272.876.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 255.889 495.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 50.303
Ticari Borçlar
46.402.286 55.311.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 413.764 98.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 45.988.522 55.212.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.287.646 1.578.405
Diğer Borçlar
496.662 1.444.381
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 482.365 779.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 14.297 665.279
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 2.049.342 2.583.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.500.909 278.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
592.040 410.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 353.859 244.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 238.181 165.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.982.156 6.131.939
ARA TOPLAM
54.566.930 68.284.230
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.566.930 68.284.230
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.813.039 47.471
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.495.343 9.089.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 10.846.695 8.573.721
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 648.648 516.119
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 8.065.124 3.451.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 39.167 1.007.910
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.412.673 13.597.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.979.603 81.881.399
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
395.754.421 190.995.309
Ödenmiş Sermaye
27 350.500.000 191.370.001
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-3.086.056
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 6.735.627 6.534.581
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.038.950 -97.058
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.014.744 -126.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -1.014.744 -126.143
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 -24.206 29.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.344.719 -548.641
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 11.344.719 -548.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.972.072 2.800.833
Diğer Yedekler
27 -2.693.034
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 5.477.089 1.424.555
Net Dönem Karı veya Zararı
36 42.860.897 6.828.981
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
395.754.421 190.995.309
TOPLAM KAYNAKLAR
474.734.024 272.876.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 2.582.146 2.529.849 -860.602 184.338.509 184.338.509
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
144.389 672.397 -816.786
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509
Transferler
-1.677.388 1.677.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
467.760 -65.295 -693.030 6.828.981 6.538.416 6.538.416
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
218.687 -100.303 118.384 118.384
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.281.569 -2.281.569 -2.281.569
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 -857.014 6.828.981 188.713.740 188.713.740
Transferler
6.828.981 -6.828.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-888.601 -53.291 11.893.360 42.860.897 53.812.365 53.812.365
Sermaye Arttırımı
159.129.999 201.046 159.331.045 159.331.045
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-3.086.056 -3.086.056 -3.086.056
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-301.019 -301.019 -301.019
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
171.239 -2.693.034 -193.859 -2.715.654 -2.715.654
Dönem Sonu Bakiyeler
350.500.000 -3.086.056 6.735.627 -17.317.943 -1.014.744 -24.206 11.344.719 2.972.072 -2.693.034 5.477.089 42.860.897 395.754.421 395.754.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 42.860.897 6.828.981
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-941.892 402.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.110.752 584.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-53.291 -65.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
222.151 -116.940
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 222.151 -116.940
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.893.360 -693.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.893.360 -693.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.951.468 -290.565
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.812.365 6.538.416
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
53.812.365 6.538.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826538


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9683 Değişim: 0,17%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,1861 Değişim: -0,25%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.859,69 Değişim: -1,43%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.