KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.03.2021 - 18:20
KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.7 4.725.373 -22.495.832 -11.757.016 -29.527.475 -6.675.359 -36.202.834
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -130.142.146 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -336.217.517 431.626 128.709.647 57.203.107 185.912.754
Transferler
21 13.422.440 -6.554.348 21.282 -6.457.748 -431.626 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29,31 48.006.355 -2.980.976 2.799.185 -21.481.880 26.342.684 14.128.070 40.470.754
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 143.366.328 -3.746.373 278.242 139.898.197 356.526 140.254.723
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
21 341.568 -70.760.953 1.273.585 -183.659 68.182 494.076 -68.767.201 -966.173 -69.733.374
Dönem Sonu Bakiyeler
21 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 0 9.048.849 -191.227.032 0 0 0 85.514.374 0 -5.861.664 0 0 0 0 0 0 0 0 12.781.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.983.355 0 16.115.089 0 -343.053.007 -21.481.880 0 225.033.267 70.721.530 295.754.797
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.7 26.844.880 -32.101.599 5.256.719
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 543.595.733 87.617.544 9.048.849 -191.227.032 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -343.053.007 -21.481.880 225.033.267 70.721.530 295.754.797
Transferler
21 13.422.440 -1.211.664 1.410.451 -35.103.107 21.481.880 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29,31 6.585.450 -704.988 3.238.062 80.306.668 89.425.192 746.588 90.171.780
Sermaye Arttırımı
21 55.374.887 55.374.887
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
21 -9.871 -21.646.916 -21.656.787 -1.622.796 -23.279.583
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
21 -210.311 10.410.033 -7.919.788 851.797 -24.536 -23.033.932 -19.926.737 19.926.737 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 0 8.838.538 -167.394.559 0 0 0 82.968.372 0 -5.724.726 0 0 0 0 0 0 0 0 16.019.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.369.270 0 16.115.089 0 -422.836.962 80.306.668 0 272.874.935 145.146.946 418.021.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.195.186 158.775.781
Dönem Karı (Zararı)
98.296.867 -20.882.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
98.296.867 -20.882.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.537.531 129.915.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25,16,17 20.201.136 11.285.770
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 4.387.011 2.429.125
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 321.601 -13.379.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14.724.072 -460.409
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 14.724.072 -460.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -9.491.627 -9.695.944
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -1.604.662 -517.468
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 140.254.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-148.029.584 49.741.962
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -128.565.417 44.311.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -16.457.052 -1.473.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.975.979 4.292.543
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.790.734 19.082.939
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 5.796.163 -14.389.695
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.011.477 -2.082.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.195.186 158.775.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.729.701 -23.428.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 4.437.666 706.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -15.167.367 -24.135.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.892.316 -125.683.755
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -69.733.374
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.374.887 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.374.887 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
1,2 -23.279.583 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.556.560 11.053.232
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8,9,10 -8.759.548 -65.853.553
Ödenen Temettüler
0 0 -1.150.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.032.571 9.663.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
357.620 3.103.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.674.951 12.766.755
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.465.576 13.698.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.790.625 26.465.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.790.625 26.465.576
Finansal Yatırımlar
6 109.501.960 2.875.264
Ticari Alacaklar
66.254.102 50.617.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 741.718 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 65.512.384 50.617.758
Diğer Alacaklar
14.869.697 62.133.898
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 13.642.718 55.272.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.226.979 6.861.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
23 0 0
Stoklar
11 66.843.735 50.053.001
Canlı Varlıklar
14 270.237 0
Peşin Ödenmiş Giderler
4.269.231 2.526.568
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 0 29.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.269.231 2.496.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 385.743 1.063.846
Diğer Dönen Varlıklar
20 14.329.610 15.719.011
ARA TOPLAM
298.514.940 211.454.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
298.514.940 211.454.922
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
36.336.571 14.397.850
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 252.484 1.227.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 36.084.087 13.170.800
Diğer Alacaklar
99.965 107.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 99.965 107.069
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 4.131.968 18.856.040
Canlı Varlıklar
14 1.720.509 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 46.294.092 46.073.000
Maddi Duran Varlıklar
16 218.557.971 215.305.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.143.157 2.295.936
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
308.284.233 297.035.381
TOPLAM VARLIKLAR
606.799.173 508.490.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 23.356.392 26.623.365
Ticari Borçlar
39.598.876 34.301.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 120.458 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 39.478.418 34.301.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 6.054.101 4.279.914
Diğer Borçlar
31.116.984 82.715.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 30.819.939 81.208.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 297.045 1.506.531
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.542.906 8.915.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.542.906 8.915.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 153.373 534.416
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.441.009 11.926.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 291.990 280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 15.149.019 11.645.142
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 6.124.899 7.975.199
ARA TOPLAM
136.388.540 177.271.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.388.540 177.271.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.598.728 4.775.195
Diğer Borçlar
0 87.828
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 87.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 807.856 1.050.210
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.173.732 14.870.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 17.173.732 14.870.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 22.808.436 14.679.708
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.388.752 35.463.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.777.292 212.735.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
272.874.935 225.033.267
Ödenmiş Sermaye
21 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
21 87.617.544 İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 8.838.538 9.048.849
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -167.394.559 -191.227.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.263.614 92.434.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.243.646 79.652.710
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
82.968.372 85.514.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.724.726 -5.861.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.019.968 12.781.906
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 33.369.270 31.983.355
Diğer Yedekler
21 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -422.836.962 -343.053.007
Net Dönem Karı veya Zararı
31 80.306.668 -21.481.880
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 145.146.946 70.721.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
418.021.881 295.754.797
TOPLAM KAYNAKLAR
606.799.173 508.490.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 363.248.855 330.912.392
Satışların Maliyeti
22 -270.536.068 -261.511.116
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.712.787 69.401.276
BRÜT KAR (ZARAR)
92.712.787 69.401.276
Genel Yönetim Giderleri
24 -51.252.573 -46.737.384
Pazarlama Giderleri
24 -23.904.342 -27.834.988
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 34.266.059 20.999.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -29.958.656 -19.807.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.863.275 -3.978.860
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 93.185.181 72.399.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -359.628 -78.545.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -14.724.072 460.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.964.756 -9.664.568
Finansman Gelirleri
28 14.078.074 13.673.587
Finansman Giderleri
28 -15.745.963 -24.891.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
98.296.867 -20.882.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.747.895 -6.576.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -8.712.071 -8.879.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -8.035.824 2.302.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.548.972 -27.458.868
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.548.972 -27.458.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 1.242.304 -5.976.988
Ana Ortaklık Payları
31 80.306.668 -21.481.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0,14800000 -0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.440.680 62.917.702
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 7.363.063 78.676.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -1.430.966 -4.273.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-491.417 -11.485.861
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29,30 -777.613 -12.340.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29,30 286.196 854.618
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.182.128 5.011.920
Yabancı Para Çevrim Farkları
29 3.182.128 5.011.920
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.622.808 67.929.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.171.780 40.470.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 746.588 14.128.070
Ana Ortaklık Payları
89.425.192 26.342.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919090


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.404 Değişim: 1,89% Hacim : 15.048 Mio.TL Son veri saati : 17:34
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.381
8,0943 Değişim: -0,14%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6968 Değişim: 0,00%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,89 Değişim: -0,66%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.