KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:47
KAP ***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 286.121.264 87.244.193 -29.199 16.357.850 15.238.097 46.700.626 -3.374.568 5.538.384 8.706.181 16.115.089 -190.478.304 -54.767.813 233.371.800 320.428.722 553.800.522
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19 -812.159 0 -53.955.654 54.767.813 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -1.019.100 -671.977 71.802 -16.957 -1.636.232 -11.282.079 -12.918.311
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
257.474.469 373.351 6.868 -395.608 -119.524.326 -2.009.852 69.387 -24.194 18.627.944 -20.031.618 134.566.421 -211.046.218 -76.479.797
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 -82.366.327 0 -44.914.939 0 -114.363 0 2.060.533 -119.721.792 -245.056.888 -303.019 -245.359.907
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
543.595.733 87.617.544 0 0 0 -22.331 -82.366.327 15.962.242 -149.201.168 0 0 0 42.859.515 0 -4.091.521 0 0 0 0 0 0 0 0 5.585.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.394.658 0 16.115.089 0 -384.187.368 -16.957 0 121.245.101 97.797.406 219.042.507
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 -13.918 -67.366.328 14.343.770 -153.151.606 40.027.152 -4.162.358 6.261.868 29.295.985 16.115.089 -422.976.354 -17.401.951 72.184.626 110.396.686 182.581.312
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-6.093.556 687.104 -11.995.499 17.401.951 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 15.023.590 -1.850.086 8.224.914 -18.294.037 3.104.381 -21.394.422 -18.290.041
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 23.941.270 23.941.270
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-354.643 -354.643 -354.643
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
13.918 -5.150 0 0 23.622 32.390 41.610 74.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 20.000.000 -891.578 -15.920.571 -1.289.616 95.530 0 1.613.862 -33.471.854 -29.864.227 74.302.239 44.438.012
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 0 0 -47.366.328 13.447.042 -169.072.177 0 0 0 47.667.570 0 -5.916.914 0 0 0 0 0 0 0 0 14.486.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.596.951 0 16.115.089 0 -468.774.728 -18.294.037 0 45.102.527 187.287.383 232.389.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.169.748 82.782.505
Dönem Karı (Zararı)
-47.452.627 -8.169.778
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-47.452.627 -8.169.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.195.230 9.351.157
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 12.109.244 10.982.627
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 5.322.409 1.110.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.816.761 -704.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 16.295.811 1.430.905
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16.295.811 1.430.905
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -3.719.435 -2.060.161
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.996.038 -1.407.837
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.912.351 81.601.126
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -39.949.760 90.704.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -2.825.301 -10.268.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-822.481 -14.864.175
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -33.255.717 -15.771.240
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 13.251.572 18.905.411
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.689.336 12.895.696
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.169.748 82.782.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.529.317 -331.104.650
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4.706.170
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-321.839.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 14.643.907 2.253.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -36.879.394 -11.518.361
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.363.855 229.556.006
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 23.881.718 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.941.270 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.941.270 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15.850.124 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 15.850.124 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.000 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 74.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 36.595.677 15.262.509
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8,9,10 -3.624.291 214.293.497
Ödenen Temettüler
-354.643
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-335.210 -18.766.139
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.747.386 10.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.412.176 -18.755.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.975.537 26.660.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.387.713 7.905.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.387.713 6.975.537
Finansal Yatırımlar
6 0 117.410
Ticari Alacaklar
101.218.547 99.371.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 1.798 32.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 101.216.749 99.338.516
Diğer Alacaklar
32.638.179 14.453.484
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 28.617.834 12.443.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.020.345 2.009.605
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
21 460.158 1.385.102
Stoklar
11 90.969.193 57.713.476
Peşin Ödenmiş Giderler
19.871.326 20.186.924
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 13.850.000 13.475.230
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.021.326 6.711.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 484.954 706.696
Diğer Dönen Varlıklar
18 12.052.634 11.686.213
ARA TOPLAM
273.082.704 212.596.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
273.082.704 212.596.211
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.462.640 22.395.470
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 1.223.906 1.223.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
61.238.734 21.171.564
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 61.238.734 21.171.564
Diğer Alacaklar
111.197 107.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 111.197 107.291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 23.269.145 39.564.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 5.169.655 4.284.163
Maddi Duran Varlıklar
15 247.838.707 203.384.259
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
26.419.857 5.689.501
Diğer Maddi Duran Varlıklar
221.418.850 197.694.758
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.109.575 759.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.109.575 759.935
Peşin Ödenmiş Giderler
0 96.302
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 96.302
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
339.960.919 270.592.376
TOPLAM VARLIKLAR
613.043.623 483.188.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 67.610.796 70.585.877
Ticari Borçlar
93.878.147 83.421.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 1.860.956 951.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 92.017.191 82.469.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.010.927 5.767.231
Diğer Borçlar
32.170.765 19.592.287
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 31.747.391 19.197.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 423.374 394.560
Ertelenmiş Gelirler
29.157.984 19.351.752
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 29.157.984 19.351.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.319.277 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.136.868 10.276.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 315.529 409.329
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 14.821.339 9.866.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.586.821 9.226.938
ARA TOPLAM
250.871.585 218.221.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.871.585 218.221.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 100.447.161 60.876.403
Diğer Borçlar
656.979 63.822
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 656.979 63.822
Ertelenmiş Gelirler
12 1.553.851 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.553.851 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.947.852 18.412.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 21.947.852 18.412.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 5.176.285 3.032.953
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.782.128 82.385.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
380.653.713 300.607.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.102.527 72.184.626
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544
Geri Alınmış Paylar (-)
19 0 -13.918
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -47.366.328 -67.366.328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 13.447.042 14.343.770
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -169.072.177 -153.151.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.750.656 35.864.794
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.750.656 35.864.794
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47.667.570 40.027.152
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.916.914 -4.162.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.486.782 6.261.868
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.486.782 6.261.868
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 31.596.951 29.295.985
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -468.774.728 -422.976.354
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -18.294.037 -17.401.951
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 187.287.383 110.396.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.389.910 182.581.312
TOPLAM KAYNAKLAR
613.043.623 483.188.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 309.110.533 207.218.610 109.929.374 65.877.433
Satışların Maliyeti
20 -238.618.477 -168.396.949 -80.559.959 -50.813.311
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.492.056 38.821.661 29.369.415 15.064.122
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
70.492.056 38.821.661 29.369.415 15.064.122
Genel Yönetim Giderleri
0 -32.427.809 -27.595.690 -11.252.665 -13.274.048
Pazarlama Giderleri
0 -22.108.626 -15.409.523 -8.061.297 -5.615.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 -1.723 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 40.600.436 15.920.636 22.559.210 5.141.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -44.004.991 -12.638.656 -25.728.065 -3.554.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.551.066 -903.295 6.886.598 -2.237.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 20.095.218 4.558.217 13.288.717 3.673.857
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.291.901 -23.463 -146.786 -23.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -25.381.347 -1.430.905 -20.886.428 699.507
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.973.036 2.200.554 -857.899 2.112.117
Finansman Gelirleri
24 5.734.642 4.643.734 2.804.458 -13.772.152
Finansman Giderleri
24 -59.160.305 -15.014.066 -32.740.241 -3.784.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-47.452.627 -8.169.778 -30.793.682 -15.444.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.273.596 -2.470.222 -1.688.108 -1.529.403
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.038.712 -1.371.817 -2.319.277 -485.923
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 765.116 -1.098.405 631.169 -1.043.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.726.223 -10.640.000 -32.481.790 -16.973.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
-52.726.223 -10.640.000 -32.481.790 -16.973.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -34.432.186 -10.623.043 -15.380.986 -9.517.095
Ana Ortaklık Payları
27 -18.294.037 -16.957 -17.100.804 -7.456.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,03400000 0,00000000 -0,03100000 -0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.088.998 -2.411.862 -929.394 -1.361.373
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 25.071.203 -1.398.431 0 -231.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -3.073.756 -1.361.716 -1.161.741 -1.434.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.908.449 348.285 232.347 304.430
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25,26 -3.523.200 75.942 0 17.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25,26 614.751 272.343 232.347 286.825
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.347.184 133.551 10.017.866 130.719
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 15.347.184 133.551 10.017.866 130.719
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.436.182 -2.278.311 9.088.472 -1.230.654
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.290.041 -12.918.311 -23.393.318 -18.204.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -21.394.422 -11.282.079 -10.701.003 -9.896.204
Ana Ortaklık Payları
0 3.104.381 -1.636.232 -12.692.315 -8.308.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719130


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.