" />

KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 17:10
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Öz789
Transferler
134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.150 -105.150 5.850.467 5.850.467 5.745.317 5.745.317
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -176.760 -176.760 707.681 6.617.424 5.850.467 12.467.891 47.748.812 47.748.812
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324
Transferler
337.981 6.620.742 -6.958.723 -337.981 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.554 -37.554 2.085.292 2.085.292 2.047.738 2.047.738
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -187.058 -187.058 1.045.662 13.238.166 2.085.292 15.323.458 50.932.062 50.932.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.342.172 2.719.760
Dönem Karı (Zararı)
2.085.292 5.850.467
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.085.292 5.850.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
597.119 -3.476.051
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10,17 250.393 781.341
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
159.085 247.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 164.352 279.865
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.267 -31.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.133 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.133 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5,18 -1.835.663 -6.734.186
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,18 -1.835.663 -6.734.186
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.030.437 2.228.801
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.359.203 928.284
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 4.404.665 547.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.762.761 339.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,22 -49.706 -192.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.812.467 531.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
393.054 120.930
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,22 -60.308 -53.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 453.362 174.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.669 -69.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -40.669 -69.345
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.608 -10.366
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,22 1.448 -1.264
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -162.056 -9.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.041.614 3.302.700
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.699.442 -582.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-100.423 -103.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-100.423 -103.587
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -82.423 -66.587
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -18.000 -37.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.262 -635.288
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-175.262 -635.288
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -175.262 -635.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.066.487 1.980.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.066.487 1.980.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.924.268 1.617.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.990.755 3.598.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.998.669 3.925.049
Finansal Yatırımlar
5 39.658.873 42.227.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
38.596.167 39.167.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
38.596.167 39.167.579
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
1.062.706 3.060.296
Ticari Alacaklar
730.309 2.493.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 511.799 462.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 218.510 2.030.977
Diğer Alacaklar
406.323 153.607
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 104.017 43.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 302.306 109.898
Peşin Ödenmiş Giderler
658.115 1.093.836
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 658.115 1.093.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.999.496 2.437.927
ARA TOPLAM
54.451.785 52.331.364
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.451.785 52.331.364
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 168.982 155.658
Mobilya ve Demirbaşlar
168.982 125.889
Özel Maliyetler
0 29.769
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 179.716 343.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 35.800 35.050
Bilgisayar Yazılımları
35.800 35.050
Peşin Ödenmiş Giderler
360.934 570.983
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 360.934 570.983
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 451.567 247.984
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.277.099 1.433.535
TOPLAM VARLIKLAR
55.728.884 53.764.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
196.304 238.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
196.304 238.566
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 196.304 238.566
Ticari Borçlar
20.579 61.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.579 61.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.224.631 2.137.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.415.730 1.386.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.312.346 1.278.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 103.384 108.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
237.544 398.152
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12, 22 3.011 1.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 234.533 396.589
ARA TOPLAM
4.094.788 4.222.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.094.788 4.222.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.246 146.246
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.246 146.246
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 13.246 146.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
688.788 511.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 688.788 511.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
702.034 657.971
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.796.822 4.880.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.932.062 48.884.324
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-187.058 -149.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -187.058 -149.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -187.058 -149.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.045.662 707.681
Yasal Yedekler
1.045.662 707.681
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 13.238.166 6.617.424
Net Dönem Karı veya Zararı
2.085.292 6.958.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.932.062 48.884.324
TOPLAM KAYNAKLAR
55.728.884 53.764.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.534.927 4.069.896 2.012.351 1.491.011
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.534.927 4.069.896 2.012.351 1.491.011
BRÜT KAR (ZARAR)
5.534.927 4.069.896 2.012.351 1.491.011
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.274.998 -7.188.210 -2.595.293 -2.179.561
Pazarlama Giderleri
17 -65.963 -61.095 -23.556 -19.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.514.822 11.579.209 1.448.601 5.872.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.561.114 -206.448 -664.647 1.090.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.147.674 8.193.352 177.456 6.254.859
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.147.674 8.193.352 177.456 6.254.859
Finansman Giderleri
19 -31.945 -114.084 -8.279 -28.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.115.729 8.079.268 169.177 6.226.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.030.437 -2.228.801 -200.390 -1.411.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.224.631 -2.438.124 -231.846 -1.451.667
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 194.194 209.323 31.456 40.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.085.292 5.850.467 -31.213 4.815.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.085.292 5.850.467 -31.213 4.815.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.085.292 5.850.467 -31.213 4.815.128
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,06000000 0,16840000 -0,00100000 0,13900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.554 -105.150 -4.758 -35.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -46.943 -131.438 -5.948 -43.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.389 26.288 1.190 8.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 9.389 26.288 1.190 8.760
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.554 -105.150 -4.758 -35.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.047.738 5.745.317 -35.971 4.780.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.047.738 5.745.317 -35.971 4.780.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972856


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9992 Değişim: -0,12%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
35,9684 Değişim: -0,05%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.568,03 Değişim: 0,26%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.