KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.03.2021 - 16:36
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -28.944 -28.944 -28.944 0 0 2.418.659 2.418.659 2.389.715 2.389.715
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -49.789 0 -49.789 -49.789 -49.789
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -77.894 -77.894 -77.894 0 0 6.958.723 6.958.723 6.880.829 6.880.829
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -149.504 -149.504 -149.504 707.681 6.617.424 6.958.723 13.576.147 48.884.324 48.884.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.301.199 -6.482.101
Dönem Karı (Zararı)
6.958.723 2.418.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.348.693 -4.106.403
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10, 17 1.009.766 903.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
310.944 231.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 322.023 197.445
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -11.079 33.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-781 40.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -781 40.963
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 18 -4.743.224 -5.682.101
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5, 18 -4.743.224 -5.682.101
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.074.602 399.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-274.482 -5.560.854
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 2.420.575 -4.524.776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.627.738 -401.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7, 22 -285.483 -72.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.342.255 -328.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.234.410 -498.614
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12, 22 -11.372 -11.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.223.038 -487.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.348 -61.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -21.348 -61.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.439 -74.680
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12, 22 -1.921 -2.075
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 190.360 -72.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.335.548 -7.248.598
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -2.034.349 766.497
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-161.486 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-161.486 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -124.486 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -37.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-832.924 -600.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-832.924 -600.401
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -832.924 -600.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.306.789 -7.082.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.306.789 -7.082.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.479 8.699.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.924.268 1.617.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.925.049 1.617.479
Finansal Yatırımlar
5 42.227.875 39.905.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.167.579 38.865.283
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
39.167.579 38.865.283
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.060.296 1.039.943
Ticari Alacaklar
2.493.070 865.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 462.093 176.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.030.977 688.722
Diğer Alacaklar
153.607 32.337
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 43.709 1.093.836 540.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.093.836 540.820
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 2.437.927 823.360
ARA TOPLAM
52.331.364 43.784.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.331.364 43.784.554
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 155.658 214.884
Mobilya ve Demirbaşlar
125.889 60.021
Özel Maliyetler
29.769 154.863
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 343.760 1.065.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 35.050 28.539
Bilgisayar Yazılımları
35.050 28.539
Peşin Ödenmiş Giderler
570.983 10.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 570.983 10.859
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 247.984 165.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.433.535 1.565.316
TOPLAM VARLIKLAR
53.764.899 45.349.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.566 759.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.566 759.294
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 238.566 759.294
Ticari Borçlar
61.248 82.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 61.248 82.596
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.137.873 369.992
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.386.765 1.175.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.278.114 1.055.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 108.651 119.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
398.152 209.713
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12, 22 1.563 3.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 396.589 206.229
ARA TOPLAM
4.222.604 2.596.635
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.222.604 2.596.635
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
146.246 384.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
146.246 384.812
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 146.246 384.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
511.725 315.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 511.725 315.139
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
657.971 699.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.880.575 3.296.586
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.884.324 42.053.284
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-149.504 -71.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -149.504 -71.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -149.504 -71.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
707.681 573.606
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.617.424 4.382.629
Net Dönem Karı veya Zararı
6.958.723 2.418.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.884.324 42.053.284
TOPLAM KAYNAKLAR
53.764.899 45.349.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.532.139 3.319.412
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.532.139 3.319.412
BRÜT KAR (ZARAR)
7.532.139 3.319.412
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.641.100 -8.246.855
Pazarlama Giderleri
17 -77.701 -37.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.653.470 8.517.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -303.518 -519.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.163.290 3.033.601
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.163.290 3.033.601
Finansman Giderleri
19 -129.965 -215.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.033.325 2.818.597
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.074.602 -399.938
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.137.873 -413.509
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 63.271 13.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.958.723 2.418.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.958.723 2.418.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.958.723 2.418.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 21 0,20030000 0,06960000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.894 -28.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -97.367 -36.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.473 7.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 19.473 7.236
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.894 -28.944
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.880.829 2.389.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.880.829 2.389.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919747


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,00% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1038 Değişim: -0,02%
Düşük 8,0920 14.04.2021 Yüksek 8,1204
Açılış: 8,1057
9,7049 Değişim: 0,08%
Düşük 9,6811 14.04.2021 Yüksek 9,7111
Açılış: 9,6971
454,53 Değişim: -0,08%
Düşük 454,25 14.04.2021 Yüksek 456,25
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.