KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2020 - 17:59
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569
Transferler
0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 4.052 4.052 4.052 0 0 1.889.566 1.889.566 1.893.618 1.893.618
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -38.614 -38.614 -38.614 573.606 4.382.629 1.889.566 6.272.195 41.557.187 41.557.187
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -43.517 0 -43.517 -43.517 -43.517
Transferler
0 0 0 0 134.075 2.284.584 -2.418.659 -134.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 9.551 9.551 9.551 0 0 -1.939.946 -1.939.946 1.930.395 1.930.395
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -62.059 -62.059 -62.059 707.681 6.623.696 -1.939.946 4.683.750 40.079.372 40.079.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.940.237 -3.321.694
Dönem Karı (Zararı)
-1.939.946 1.889.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.939.946 1.889.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.165.845 -2.925.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10, 17 234.108 59.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-385.093 -434.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -342.801 -378.241
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -42.292 -56.618
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -28.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -28.767
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 18 1.620.839 -2.941.316
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5, 18 1.620.839 -2.941.316
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 695.991 419.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.575.976 -2.244.063
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 5.180.100 -2.146.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
266.719 227.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7, 22 -106.526 -21.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 373.245 248.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.649 -151.730
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12, 22 -113.485 -76.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 31.836 -74.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.706 -68.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -75.706 -68.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.512 -104.775
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12, 22 10.435 -1.076
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 276.077 -103.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.801.875 -3.279.549
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 138.362 -42.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -37.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.071 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-176.071 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -176.071 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.727.166 -3.321.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.727.166 -3.321.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.617.479 8.740.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.344.645 5.419.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.344.645 1.617.479
Finansal Yatırımlar
5 33.104.287 39.905.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.054.710 38.865.283
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
33.054.710 38.865.283
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
49.577 1.039.943
Ticari Alacaklar
598.613 865.332
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 283.136 176.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 315.477 688.722
Diğer Alacaklar
145.822 32.337
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 145.822 32.337
Peşin Ödenmiş Giderler
515.031 540.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 515.031 540.820
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 271.489 823.360
ARA TOPLAM
41.979.887 43.784.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.979.887 43.784.554
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 167.879 214.884
Mobilya ve Demirbaşlar
44.290 60.021
Özel Maliyetler
123.589 154.863
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 885.211 1.065.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 58.919 28.539
Bilgisayar Yazılımları
58.919 28.539
Peşin Ödenmiş Giderler
4.812 10.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.812 10.859
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 237.952 165.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.434.873 1.565.316
TOPLAM VARLIKLAR
43.414.760 45.349.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
639.310 759.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
639.310 759.294
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 639.310 759.294
Ticari Borçlar
6.890 82.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.890 82.596
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 771.091 369.992
Kısa Vadeli Karşılıklar
765.683 1.175.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 688.245 1.055.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 77.438 119.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
496.225 209.713
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12, 22 13.919 3.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 482.306 206.229
ARA TOPLAM
2.679.199 2.596.635
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.679.199 2.596.635
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
328.725 384.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
328.725 384.812
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 328.725 384.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
327.464 315.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 327.464 315.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.189 699.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.335.388 3.296.586
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.079.372 42.053.284
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.059 -71.610
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -62.059 -71.610
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -62.059 -71.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
707.681 573.606
Yasal Yedekler
707.681 573.606
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.623.696 4.382.629
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.939.946 2.418.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.079.372 42.053.284
TOPLAM KAYNAKLAR
43.414.760 45.349.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.336.497 615.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.336.497 615.448
BRÜT KAR (ZARAR)
1.336.497 615.448
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.385.156 -2.010.105
Pazarlama Giderleri
17 -24.294 -5.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.631.159 3.772.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.756.359 -62.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.198.153 2.309.557
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.198.153 2.309.557
Finansman Giderleri
19 -45.802 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.243.955 2.309.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-695.991 -419.991
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -771.091 -427.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 75.100 7.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.939.946 1.889.566
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.939.946 1.889.566
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.939.946 1.889.566
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 21 -0,05580000 0,05440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.551 4.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 11.939 5.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.388 -1.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -2.388 -1.014
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.551 4.052
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.930.395 1.893.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.930.395 1.893.618
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843094


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.