" />

KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 17:21
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -30.988 -30.988 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 -1.504.121 33.477.349 33.477.349
Transferler
0 0 0 0 0 -698.747 698.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -11.678 -11.678 -11.678 0 0 6.197.898 6.197.898 6.186.220 6.186.220
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 34.750.000 -42.666 -42.666 -42.666 262.458 -1.504.121 6.197.898 4.693.777 39.663.569 39.663.569
Transferler
0 0 0 0 311.148 5.886.750 -6.197.898 -311.148 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -28.944 -28.944 -28.944 0 0 2.418.659 2.418.659 2.389.715 2.389.715
Dönem Sonu Bakiyeler
15 34.750.000 -71.610 -71.610 -71.610 573.606 4.382.629 2.418.659 6.801.288 42.053.284 42.053.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.482.101 7.963.523
Dönem Karı (Zararı)
2.418.659 6.197.898
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.418.659 6.197.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.106.403 -1.062.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10, 17 903.678 247.769
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18 0 109.673
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 109.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
231.119 -17.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 197.445 123.024
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 33.674 -140.158
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.963 -40.963
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 40.963 -40.963
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 18 -5.682.101 -3.310.248
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5, 18 -5.682.101 -3.310.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 399.938 1.948.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.560.854 6.094.049
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -4.524.776 6.272.901
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-401.414 -286.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7, 22 -72.452 -10.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -328.962 -275.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-498.614 -106.020
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12, 22 -11.180 2.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -487.434 -108.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.370 74.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -61.370 74.815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.680 138.361
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12, 22 -2.075 5.004
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -72.605 133.357
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.248.598 11.229.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -5.454
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 766.497 -3.260.336
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -32.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -32.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -2.286
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -30.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-600.401 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-600.401 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -600.401 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.082.502 7.931.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.082.502 7.931.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.699.981 768.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.617.479 8.699.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.617.479 8.740.944
Finansal Yatırımlar
5 39.905.226 29.698.349
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
38.865.283 29.624.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
38.865.283 29.624.712
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
1.039.943 73.637
Ticari Alacaklar
865.332 463.918
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 176.610 104.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 688.722 359.760
Diğer Alacaklar
32.337 21.157
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12, 22 32.337 21.157
Peşin Ödenmiş Giderler
540.820 54.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 540.820 54.959
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 823.360 3.267.472
ARA TOPLAM
43.784.554 42.246.799
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.784.554 42.246.799
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80.100 80.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.100 80.100
Maddi Duran Varlıklar
8 214.884 412.565
Mobilya ve Demirbaşlar
60.021 132.609
Özel Maliyetler
154.863 279.956
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.065.694 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 28.539 55.723
Bilgisayar Yazılımları
28.539 55.723
Peşin Ödenmiş Giderler
10.859 9.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.859 9.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 165.240 144.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.565.316 702.107
TOPLAM VARLIKLAR
45.349.870 42.948.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
759.294 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
759.294 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 759.294 0
Ticari Borçlar
82.596 143.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.596 143.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 369.992 1.634.098
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.175.040 1.019.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.055.310 933.602
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 119.730 86.056
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
209.713 284.393
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12, 22 3.484 5.559
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 206.229 278.834
ARA TOPLAM
2.596.635 3.082.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.596.635 3.082.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
384.812 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
384.812 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 384.812 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
315.139 203.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 315.139 203.222
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
699.951 203.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.296.586 3.285.337
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.053.284 39.663.569
Ödenmiş Sermaye
15 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-71.610 -42.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -71.610 -42.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -71.610 -42.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
573.606 262.458
Yasal Yedekler
573.606 262.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.382.629 -1.504.121
Net Dönem Karı veya Zararı
2.418.659 6.197.898
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.053.284 39.663.569
TOPLAM KAYNAKLAR
45.349.870 42.948.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.319.412 2.305.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.319.412 2.305.492
BRÜT KAR (ZARAR)
3.319.412 2.305.492
Genel Yönetim Giderleri
17 -8.246.855 -7.989.971
Pazarlama Giderleri
17 -37.532 -33.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.517.829 15.049.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -519.253 -1.185.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.033.601 8.146.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.033.601 8.146.167
Finansman Giderleri
19 -215.004 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.818.597 8.146.167
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-399.938 -1.948.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -413.509 -1.634.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 13.571 -314.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.418.659 6.197.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.418.659 6.197.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.418.659 6.197.898
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 21 0,06960000 0,17840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.944 -11.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -36.180 -14.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.236 2.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 7.236 2.919
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.944 -11.678
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.389.715 6.186.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.389.715 6.186.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823946


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9135 Değişim: 0,05%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8940 Değişim: 0,06%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.542,09 Değişim: 0,28%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.