KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 16:45
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.750.000 -5.626 262.458 -27.571 -777.803 34.201.458 34.201.458
Transferler
-777.803 777.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.469 476.364 482.833 482.833
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.750.000 843 262.458 -805.374 476.364 34.684.291 34.684.291
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.750.000 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 33.477.349 33.477.349
Transferler
-698.747 698.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.758 -82.508 -79.750 -79.750
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.750.000 -28.230 262.458 -1.504.121 -82.508 33.397.599 33.397.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
321.978 -2.380.802
Dönem Karı (Zararı)
-82.508 476.364
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-82.508 476.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.477.111 -1.103.159
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,14 62.867 58.464
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15 109.673
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 109.673
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-619.950 -411.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-418.890 -336.117
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-201.060 -75.793
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5,15 -1.139.899 -870.741
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5,15 -1.139.899 -870.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 110.198 121.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.881.597 -1.754.007
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.947.424 -1.676.699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.891 -24.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.675 -13.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.784 -10.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.569 -104.057
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.410 -47.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.159 -56.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.127 22.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.127 22.453
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.506 28.320
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-165 2.220
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.671 26.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.978 -2.380.802
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.286 -73.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.286 -73.517
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.286 -73.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.692 -2.454.319
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.692 -2.454.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
768.745 3.481.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.088.437 1.026.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.088.437 768.745
Finansal Yatırımlar
31.853.477 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 31.853.477 32.770.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 31.853.477 32.770.675
Ticari Alacaklar
6 187.801 177.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 112.625 93.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 75.176 83.959
Diğer Alacaklar
9,18 70.496 24.086
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 70.496 24.086
Peşin Ödenmiş Giderler
9 88.161 34.216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 88.161 34.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.136 7.136
ARA TOPLAM
33.295.508 33.782.768
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.295.508 33.782.768
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 562.079 609.624
Mobilya ve Demirbaşlar
188.304 204.575
Özel Maliyetler
373.775 405.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 61.110 74.146
Bilgisayar Yazılımları
61.110 74.146
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 344.797 455.685
Diğer Duran Varlıklar
394 1.180
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
394 1.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
968.380 1.140.635
TOPLAM VARLIKLAR
34.263.888 34.923.403
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 109.278 69.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 109.278 69.151
Kısa Vadeli Karşılıklar
453.796 1.085.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 428.642 859.071
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 25.154 226.214
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
149.538 146.032
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9,18 390 555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 149.148 145.477
ARA TOPLAM
712.612 1.300.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
712.612 1.300.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
153.677 145.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 153.677 145.586
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.677 145.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
866.289 1.446.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.397.599 33.477.349
Ödenmiş Sermaye
12 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -28.230 -30.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.230 -30.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.230 -30.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 262.458 262.458
Yasal Yedekler
262.458 262.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -1.504.121 -805.374
Net Dönem Karı veya Zararı
-82.508 -698.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.397.599 33.477.349
TOPLAM KAYNAKLAR
34.263.888 34.923.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 497.632 467.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
497.632 467.986
BRÜT KAR (ZARAR)
497.632 467.986
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.922.793 -1.598.372
Pazarlama Giderleri
14 -8.097 -8.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.788.312 1.905.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -327.364 -169.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.690 597.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.690 597.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.690 597.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -110.198 -121.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -110.198 -121.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -82.508 476.364
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -82.508 476.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-82.508 476.364
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,00240000 0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.758 6.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 3.448 8.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-690 -1.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -690 -1.617
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.758 6.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 -79.750 482.833
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-79.750 482.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679396


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.011 Değişim: 0,02% Hacim : 14.973 Mio.TL Son veri saati : 10:49
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.031
Açılış: 8.008
28,8885 Değişim: -0,14%
Düşük 28,8413 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,6996 Değişim: -0,20%
Düşük 31,6448 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.898,39 Değişim: -0,16%
Düşük 1.896,12 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.