KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:24
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 318.597 59.384 59.384 59.384 288.543 4.175.140 3.653.338 7.828.478 58.495.002 58.495.002
Transferler
3.653.338 -3.653.338 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.823 -36.823 -36.823 606.499 606.499 569.676 569.676
Dönem Karı (Zararı)
606.499 606.499 606.499 606.499
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[17,22] -36.823 -36.823 -36.823 -36.823 -36.823
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 318.597 22.561 22.561 22.561 288.543 7.828.478 606.499 8.434.977 59.064.678 59.064.678
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 318.597 12.492 12.492 12.492 288.543 7.828.478 58.073.512 65.901.990 116.521.622 116.521.622
Transferler
9.604.918 62.119.579 -58.073.512 4.046.067 13.650.985 13.650.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.241 14.241 14.241 1.001.249 1.001.249 1.015.490 1.015.490
Dönem Karı (Zararı)
1.001.249 1.001.249 1.001.249 1.001.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[17,22] 14.241 14.241 14.241 14.241 14.241
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 318.597 26.733 26.733 26.733 9.893.461 69.948.057 1.001.249 70.949.306 131.188.097 131.188.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.365.219 -14.755.609
Dönem Karı (Zararı)
1.001.249 606.499
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.001.249 606.499
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.945.491 -3.498.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14] 9.514 32.086
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
[11] -7.928.318 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.928.318 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
506.998 117.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 506.998 117.599
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-175.806 34.347
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,27] -1.001.243 -2.251.308
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,8,27,29] 825.437 2.285.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16] 1.642.121 -7.347
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.675.308
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[13,28] 0 -3.675.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.450.900 -11.839.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -9.903.080 -214.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.903.080 -214.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -16.119 -4.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.119 -4.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11] -36.429.970 -1.280.932
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[15] -4.941.862 -14.299.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -6.657.055 1.672.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.657.055 1.672.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 683.515 172.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -55.080 1.669.205
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.840 1.647.146
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.240 22.059
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[15] 52.606.436 457.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[18] -5.737.685 -11.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.098.720 -8.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
361.035 -3.149
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.395.142 -14.731.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29.923 -24.194
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.754.847 -293.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.947.844
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,28] 0 6.947.844
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -4.754.847 -7.241.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.995.872 -3.546.075
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.995.872 0
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 12.987.920 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 7.952 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.546.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] 0 -3.544.449
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] 0 -1.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.124.194 -18.595.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.124.194 -18.595.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 8.480.630 22.349.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 1.356.436 3.754.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 1.356.436 8.480.630
Ticari Alacaklar
[8] 10.292.847 389.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.292.847 389.767
Diğer Alacaklar
[10] 107.097 90.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33.565 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.532 90.978
Stoklar
[11] 77.776.675 19.767.402
Peşin Ödenmiş Giderler
[15] 30.706.858 25.764.996
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.416.946 24.332.776
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
289.912 1.432.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[16] 12.848 42.771
Diğer Dönen Varlıklar
[18] 12.767.327 6.668.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.767.327 6.668.607
ARA TOPLAM
133.020.088 61.205.151
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.020.088 61.205.151
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[10] 10.685 10.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.685 10.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 105.556.847 100.802.000
Maddi Duran Varlıklar
[13] 160.560 170.074
Taşıtlar
114.423 120.410
Mobilya ve Demirbaşlar
6.137 9.664
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.000 40.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[16] 0 1.463.632
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.728.092 102.446.391
TOPLAM VARLIKLAR
238.748.180 163.651.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 24.476.673 12.103.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.476.673 12.103.103
Banka Kredileri
24.476.673 12.103.103
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 0 39.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 39.542
Banka Kredileri
0 39.542
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 30.895 22.943
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
30.895 22.943
Ticari Borçlar
[8] 14.380.038 20.559.007
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 21.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.380.038 20.537.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 1.075.066 391.551
Diğer Borçlar
[10] 0 55.080
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 47.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 7.240
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[15] 66.172.384 13.565.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
66.172.384 13.565.948
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 255.947 82.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
72.668 33.753
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
183.279 49.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[18] 402.836 41.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
402.836 41.801
ARA TOPLAM
106.793.839 46.861.802
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.793.839 46.861.802
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 593.345 268.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
593.345 268.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 172.899 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
766.244 268.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.560.083 47.129.920
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
131.188.097 116.521.622
Ödenmiş Sermaye
[20] 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 318.597 318.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 26.733 12.492
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.733 12.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.733 12.492
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[23] 9.893.461 288.543
Yasal Yedekler
288.543 288.543
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
9.604.918 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[24] 69.948.057 7.828.478
Net Dönem Karı veya Zararı
1.001.249 58.073.512
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.188.097 116.521.622
TOPLAM KAYNAKLAR
238.748.180 163.651.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[25] 881.078 214.419 881.078 214.419
Satışların Maliyeti
[25] 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
881.078 214.419 881.078 214.419
BRÜT KAR (ZARAR)
881.078 214.419 881.078 214.419
Genel Yönetim Giderleri
[26] -4.902.357 -3.154.380 -1.840.618 -1.067.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 9.146.857 2.520.652 -182.297 -303.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -1.744.419 -2.485.962 -78.251 -90.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.381.159 -2.905.271 -1.220.088 -1.246.927
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 0 3.675.308 0 3.675.308
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.381.159 770.037 -1.220.088 2.428.381
Finansman Gelirleri
[29] 215.189 258.328 1.406 97.289
Finansman Giderleri
[29] -952.978 -429.213 -727.976 -80.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.643.370 599.152 -1.946.658 2.444.841
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[16] -1.642.121 7.347 162.264 2.964
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.642.121 7.347 162.264 2.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.001.249 606.499 -1.784.394 2.447.805
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.001.249 606.499 -1.784.394 2.447.805
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.001.249 606.499 -1.784.394 2.447.805
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.241 -3.215 -43.934 -6.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] 8.651 -2.694 -51.046 -6.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.590 -521 7.112 -281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[16] 5.590 -521 7.112 -281
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.241 -3.215 -43.934 -6.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.015.490 603.284 -1.828.328 2.441.213
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.015.490 603.284 -1.828.328 2.441.213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211795


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.