KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2023 - 18:37
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 4.463.683 14.442.137 14.442.137
Transferler
288.543 6.816.195 -7.104.738 -288.543 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.930 80.930 80.930 3.653.338 3.653.338 3.734.268 3.734.268
Dönem Karı (Zararı)
3.653.338 3.653.338 3.653.338 3.653.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[18,23] 80.930 80.930 80.930 80.930 80.930
Sermaye Arttırımı
[21,22] 40.000.000 318.597 40.318.597 40.318.597
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 318.597 59.384 59.384 59.384 288.543 4.175.140 3.653.338 7.828.478 58.495.002 58.495.002
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 318.597 59.384 59.384 59.384 288.543 4.175.140 3.653.338 7.828.478 58.495.002 58.495.002
Transferler
3.653.338 -3.653.338 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.892 -46.892 -46.892 58.374.055 58.374.055 58.327.163 58.327.163
Dönem Karı (Zararı)
58.374.055 58.374.055 58.374.055 58.374.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[17,22] -46.892 -46.892 -46.892 -46.892 -46.892
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 318.597 12.492 12.492 12.492 288.543 7.828.478 58.374.055 66.202.533 116.822.165 116.822.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.564.128 10.219.515
Dönem Karı (Zararı)
58.374.055 3.653.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.374.055 3.653.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-69.048.224 -5.098.089
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13,14] 12.272 51.734
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
[11] 0 7.928.318
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.928.318
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
172.778 60.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 172.778 57.268
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 0 3.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
609.376 -2.232.003
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,27] -1.779.872 -2.333.465
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,8,27,29] 2.389.248 101.462
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-57.395.450 -9.590.514
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -57.395.450 -9.590.514
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16] -18.292 -1.316.292
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.428.908 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[13,28] -12.428.908 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.889.959 11.664.266
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 10.543.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -389.767 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-389.767 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -4.919 -89.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.919 -89.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[11] -2.220.014 -11.202.948
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[15] -25.719.421 2.377.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -361.002 19.836.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-361.002 19.836.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 162.630 -77.295
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 14.923 56.495
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.087 40.974
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.164 15.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[15] 7.615.260 -5.336.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[18] 12.351 -4.443.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.351 -4.443.971
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.564.128 10.219.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.918.141 -31.471.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.918.141 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13,28] 9.918.141 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.896.654
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13] 0 -4.896.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] 0 -26.574.486
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.776.683 43.342.558
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40.318.597
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[20,21] 0 40.318.597
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.098.408 5.455.000
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 9.098.408 5.455.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.321.725 -2.431.039
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -1.289.900 -2.394.358
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] -31.825 -36.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.869.304 22.090.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.869.304 22.090.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 22.349.934 259.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 8.480.630 22.349.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 8.480.630 22.349.934
Ticari Alacaklar
[8] 389.767 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
389.767 0
Diğer Alacaklar
[10] 90.978 94.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.978 94.893
Stoklar
[11] 19.767.402 17.547.388
Peşin Ödenmiş Giderler
[15] 25.764.996 43.092
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.332.776 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.432.220 43.092
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[16] 42.771 53.575
Diğer Dönen Varlıklar
[18] 6.668.607 6.670.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.668.607 6.670.017
ARA TOPLAM
61.205.151 46.758.899
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.205.151 46.758.899
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[10] 10.685 1.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.685 1.851
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 100.802.000 36.165.000
Maddi Duran Varlıklar
[13] 170.074 4.913.129
Binalar
11.192
Taşıtlar
120.410 4.847.984
Mobilya ve Demirbaşlar
9.664 13.953
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.000 40.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[14] 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[15] 0 2.483
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[16] 1.463.632 1.444.995
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.446.391 42.527.458
TOPLAM VARLIKLAR
163.651.542 89.286.357
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 12.103.103 3.004.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.103.103 3.004.695
Banka Kredileri
12.103.103 3.004.695
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 39.542 807.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.542 807.343
Banka Kredileri
39.542 807.343
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 22.943 54.768
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
22.943 54.768
Ticari Borçlar
[8] 20.258.464 20.044.362
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.511 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.236.953 20.044.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 391.551 197.298
Diğer Borçlar
[10] 55.080 61.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
47.840 45.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.240 16.404
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[15] 13.565.948 5.950.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.565.948 5.950.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[16] 0 36.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 82.827 60.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
33.753 11.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
49.074 49.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[18] 41.801 36.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.801 36.582
ARA TOPLAM
46.561.259 30.255.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.561.259 30.255.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 0 466.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 466.316
Banka Kredileri
0 466.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 268.118 69.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
268.118 69.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.118 536.252
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.829.377 30.791.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
116.822.165 58.495.002
Ödenmiş Sermaye
[20] 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 318.597 318.597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 12.492 59.384
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.492 59.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.492 59.384
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[23] 288.543 288.543
Yasal Yedekler
288.543 288.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[24] 7.828.478 4.175.140
Net Dönem Karı veya Zararı
58.374.055 3.653.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
116.822.165 58.495.002
TOPLAM KAYNAKLAR
163.651.542 89.286.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[25] 396.311 12.051.552
Satışların Maliyeti
[25] 0 -20.874.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
396.311 -8.823.355
BRÜT KAR (ZARAR)
396.311 -8.823.355
Genel Yönetim Giderleri
[26] -4.022.561 -3.214.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 2.079.612 2.536.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -2.463.157 -70.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.009.795 -9.570.671
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 62.582.808 9.590.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
58.573.013 19.543
Finansman Gelirleri
[29] 292.448 2.882.316
Finansman Giderleri
[29] -509.698 -528.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.355.763 2.373.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[16] 18.292 1.279.587
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -36.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.292 1.316.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.374.055 3.653.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.374.055 3.653.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
58.374.055 3.653.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.892 80.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] 47.237 83.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-345 -2.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[16] -345 -2.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.892 80.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.420.947 3.734.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.420.947 3.734.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117274


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.358 Değişim: -0,17% Hacim : 126.605 Mio.TL Son veri saati : 17:54
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1256 Değişim: 0,28%
Düşük 31,0180 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,7760 Değişim: 0,46%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.029,46 Değişim: -0,15%
Düşük 2.026,34 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.