KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:32
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -30.315 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
273.605 -273.605 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.586 -9.586 -9.586 6.496.820 6.487.234 0 6.487.234
Dönem Karı (Zararı)
6.496.820 6.496.820 0 6.496.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.586 -9.586 -9.586 -9.586 0 -9.586
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -39.901 -39.901 -39.901 -2.641.055 6.496.820 13.815.864 0 13.815.864
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -21.546 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 0 14.442.137
Transferler
288.543 6.816.195 -7.104.738 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.215 -3.215 -3.215 -1.311.633 -1.314.848 0 -1.314.848
Dönem Karı (Zararı)
-1.311.633 -1.311.633 0 -1.311.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.215 -3.215 -3.215 -3.215 0 -3.215
Sermaye Arttırımı
40.000.000 318.597 40.318.597 40.318.597
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 318.597 -24.761 -24.761 -24.761 288.543 4.175.140 -1.311.633 53.445.886 0 53.445.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
949.198 3.321.912
Dönem Karı (Zararı)
-1.311.633 6.496.820
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.311.633 6.496.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.194 45.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16,17,26] 24.076 7.242
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-33.836 51.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] -37.236 51.630
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.400 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.075 8.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,28] -10.257 -36.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[8,28] 106.332 44.841
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15] -27.121 -22.171
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.201.637 -3.220.200
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
[6] 10.543.261 -10.390.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.452.839 142.311
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[10] -12.378 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[10] -1.440.461 -2.333
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[12] -9.620.849 1.128.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[13] -865.051 321.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.097.199 772.769
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 8.097.199 772.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[11] -61.135 109.268
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.216 142.247
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[10] 106.987 874.397
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[10] 17.229 -732.150
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[13] -2.652.731 4.953.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.910.434 -400.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[14] -1.910.434 -400.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
949.198 3.321.912
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.972.654 -3.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.972.654 -3.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[16] -18.972.654 -3.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.466.869 -4.002.143
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.318.597 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[20,21] 40.318.597 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.294.130 114.233
Kredilerden Nakit Girişleri
[7] 6.294.130 17.136
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[8] 0 97.097
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.145.858 -4.116.376
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[7] -2.135.802 -4.116.376
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[8] -10.056 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.443.413 -684.195
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.443.413 -684.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 259.001 2.100.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 26.702.414 1.416.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 26.702.414 259.001
Finansal Yatırımlar
[6] 0 10.543.261
Vadeli Mevduatlar
10.543.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 1.453.817 7.248
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.378 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.441.439 7.248
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[12] 23.893.607 14.272.758
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 3.287.858 2.408.207
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.823.653 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.464.205 2.408.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[15] 42.674 4.938
Diğer Dönen Varlıklar
[14] 4.086.384 2.205.764
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.086.384 2.205.764
ARA TOPLAM
59.466.754 29.701.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.466.754 29.701.177
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 6.270 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.270 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
[16] 19.016.787 67.300
Arazi ve Arsalar
14.076.000 0
Binalar
11.628 12.934
Taşıtlar
4.873.774
Mobilya ve Demirbaşlar
15.385 14.366
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.000 40.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[17] 0 909
Diğer Haklar
909
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 471 15.071
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
471 15.071
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[15] 157.445 130.845
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.180.973 214.125
TOPLAM VARLIKLAR
78.647.727 29.915.302
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[7] 3.904.360 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.904.360 0
Banka Kredileri
3.904.360 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[7] 794.915 1.167.034
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
794.915 1.167.034
Banka Kredileri
794.915 1.167.034
Diğer Finansal Yükümlülükler
[8] 81.393 91.449
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
81.393 91.449
Ticari Borçlar
[9] 10.628.217 2.490.491
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.628.217 2.490.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[11] 195.535 256.670
Diğer Borçlar
[10] 129.389 5.173
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
111.277 4.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.112 883
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 8.633.992 11.286.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.633.992 11.286.723
Kısa Vadeli Karşılıklar
[18] 49.074 45.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
49.074 45.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[14] 30.213 22.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.213 22.291
ARA TOPLAM
24.447.088 15.365.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.447.088 15.365.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[7] 681.635 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
681.635 0
Banka Kredileri
681.635 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[18] 73.118 107.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.118 107.660
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
754.753 107.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.201.841 15.473.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.445.886 14.442.137
Ödenmiş Sermaye
[20] 50.000.000 10.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 318.597 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] -24.761 -21.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.761 -21.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.761 -21.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[23] 288.543 0
Yasal Yedekler
288.543 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[24] 4.175.140 -2.641.055
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.311.633 7.104.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.445.886 14.442.137
TOPLAM KAYNAKLAR
78.647.727 29.915.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[25] 11.122.927 12.729.703 11.122.927 11.729.703
Satışların Maliyeti
[25] -12.225.974 -5.028.207 -12.225.974 -4.381.991
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.103.047 7.701.496 -1.103.047 7.347.712
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.103.047 7.701.496 -1.103.047 7.347.712
Genel Yönetim Giderleri
[26] -1.877.432 -1.062.546 -634.109 -342.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 2.022.502 70.475 445.534 12.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -158.037 -30.277 919.157 -54
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.116.014 6.679.148 -372.465 7.018.013
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.116.014 6.679.148 -372.465 7.018.013
Finansman Giderleri
[28] -222.740 -204.500 -157.526 -12.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.338.754 6.474.648 -529.991 7.005.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.121 22.172 -24.884 -33.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[15] 27.121 22.172 -24.884 -33.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.311.633 6.496.820 -554.875 6.972.026
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.215 -9.586 -20.000 14.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] -2.694 -9.586 -20.525 14.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-521 0 525 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[15] -521 0 525 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.215 -9.586 -20.000 14.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.314.848 6.487.234 -574.875 6.986.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.314.848 6.487.234 -574.875 6.986.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973630


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4551 Değişim: 0,59%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4700
Açılış: 13,3767
15,2754 Değişim: 0,87%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,57 Değişim: 0,33%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.