KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 19:00
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
273.605 -273.605 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.507 -475.206 -480.713 -480.713
Dönem Karı (Zararı)
-475.206 -475.206 -475.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.507 -5.507 -5.507
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -35.822 -2.641.055 -475.206 6.847.917 6.847.917
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 14.442.137
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
288.543 6.816.195 -7.104.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.785 -756.758 -739.973 -739.973
Dönem Karı (Zararı)
-756.758 -756.758 -756.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.785 16.785 16.785
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.761 288.543 4.175.140 -756.758 13.702.164 13.702.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.428.913 -1.410.809
Dönem Karı (Zararı)
-756.758 -475.206
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-756.758 -475.206
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.634 6.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16,17] 6.320 4.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-21 35.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] -34.347 35.290
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.326 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.072 21.349
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[9] 31.072 -26.229
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[9] 0 47.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15] -52.005 -55.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.200.305 -941.955
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
[6] 7.130.111 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[9] 0 -3.145.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -3.145.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.287.674 142.311
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[10] -1.287.548 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[10] -126 -2.333
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[12] -3.337.690 -573.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[13] -2.761.567 997.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.017.737 -55.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] -1.017.737 -55.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[11] -86.504 45.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.494 836.436
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[10] -4.224 1.571.382
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[10] 13.718 -734.946
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[13] 4.091.500 854.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-539.628 -45.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
[14] -539.628 -45.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.428.913 -1.410.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.710.731 -3.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.710.731 -3.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[16,17] -1.710.731 -3.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
655.613 70.650
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
885.873 134.812
Kredilerden Nakit Girişleri
[7] 885.873 134.812
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[8] 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-230.260 -64.162
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[7] -155.251 -64.162
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-75.009
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
373.795 -1.344.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
373.795 -1.344.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 259.001 2.100.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 632.796 756.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 632.796 259.001
Finansal Yatırımlar
[6] 3.413.150 10.543.261
Vadeli Mevduatlar
3.413.150 10.543.261
Diğer Alacaklar
[10] 1.294.922 7.248
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.287.548 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.374 7.248
Stoklar
[12] 17.610.448 14.272.758
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 5.174.917 2.408.207
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.174.917 2.408.207
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[15] 23.226 4.938
Diğer Dönen Varlıklar
[14] 2.732.463 2.205.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.732.463 2.205.764
ARA TOPLAM
30.881.922 29.701.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.881.922 29.701.177
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[10] 6.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.270
Maddi Duran Varlıklar
[16] 1.772.370 67.300
Arazi ve Arsalar
1.277.680
Binalar
12.064 12.935
Taşıtlar
430.886
Mobilya ve Demirbaşlar
11.740 14.365
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.000 40.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[17] 250 909
Diğer Haklar
250 909
Peşin Ödenmiş Giderler
3.658 15.071
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 3.658 15.071
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[15] 181.804 130.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.964.352 214.125
TOPLAM VARLIKLAR
32.846.274 29.915.302
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[7] 1.011.783 1.167.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.011.783 1.167.034
Banka Kredileri
1.011.783 1.167.034
Diğer Finansal Yükümlülükler
[8] 16.440 91.449
Finansal Teminat Sözleşmeleri
16.440 91.449
Ticari Borçlar
[9] 1.503.826 2.490.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.503.826 2.490.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[11] 138.217 224.721
Diğer Borçlar
[10] 14.667 5.173
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
66 4.290
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.601 883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 15.378.223 11.286.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.378.223 11.286.723
Kısa Vadeli Karşılıklar
[18] 80.000 45.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
80.000 45.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[14] 59.599 54.240
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
59.599 54.240
ARA TOPLAM
18.202.755 15.365.505
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.202.755 15.365.505
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[7] 885.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
885.873
Banka Kredileri
885.873
Uzun Vadeli Karşılıklar
[18] 55.482 107.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.482 107.660
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
941.355 107.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.144.110 15.473.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.702.164 14.442.137
Ödenmiş Sermaye
[20] 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[18] -4.761 -21.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.761 -21.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.761 -21.546
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
288.543
Yasal Yedekler
288.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[20] 4.175.140 -2.641.055
Net Dönem Karı veya Zararı
-756.758 7.104.738
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.702.164 14.442.137
TOPLAM KAYNAKLAR
32.846.274 29.915.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[21] 0 1.000.000
Satışların Maliyeti
[21] 0 -646.216
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 353.784
BRÜT KAR (ZARAR)
0 353.784
Genel Yönetim Giderleri
[22] -1.243.323 -720.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[24] 1.576.968 58.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[24] -1.077.194 -30.223
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-743.549 -338.865
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-743.549 -338.865
Finansman Giderleri
[23] -65.214 -191.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-808.763 -530.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
52.005 55.219
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[15] 52.005 55.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-756.758 -475.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
-756.758 -475.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-756.758 -475.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.831 -24.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[18] 17.831 -24.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.831 -24.378
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-738.927 -499.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-738.927 -499.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955632


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,99% Hacim : 11.241 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6688 Değişim: 0,25%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1755 Değişim: 0,35%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
492,01 Değişim: 0,82%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 492,52
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.