KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:19
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227 7.071.227
Transferler
-1.008.898 1.008.898
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.202 273.605 257.403 257.403 257.403
Dönem Karı (Zararı)
273.605 273.605 273.605 273.605
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.202 -16.202 -16.202 -16.202
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630 7.328.630
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630 7.328.630
Transferler
273.605 -273.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.769 7.104.738 7.113.507 7.113.507 7.113.507
Dönem Karı (Zararı)
7.104.738 7.104.738 7.104.737 7.104.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.769 8.769 8.769 8.769
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -21.546 -2.641.055 7.104.738 14.442.137 14.442.137 14.442.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.696.708 -2.108.794
Dönem Karı (Zararı)
7.104.738 273.605
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.104.738 273.605
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
93.872 -86.537
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.400 2.376
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.235 27.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
51.561 27.093
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.796
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-14.839 -116.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.501.902 -2.289.024
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.543.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
140.357 746.291
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
144.644 746.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.287
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.926.381 -2.743.294
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
80.983 -477.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
964.086 1.443.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
964.086 1.443.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
81.039 81.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.855 -713.599
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.972
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
883 -713.599
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.708.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.012.256 -626.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-626.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.012.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.696.708 -2.101.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.883
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.955
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.964 -2.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.964 -2.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.964 -2.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.494.413 4.131.354
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.449 9.285.710
Kredilerden Nakit Girişleri
9.285.710
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
91.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.585.862 -5.154.356
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.585.862 -5.154.356
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.841.669 2.020.306
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.841.669 2.020.306
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.100.670 80.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
259.001 2.100.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
259.001 2.100.670
Finansal Yatırımlar
10.543.261 0
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7.248 147.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 144.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.248 2.961
Stoklar
14.272.758 10.346.377
Peşin Ödenmiş Giderler
2.408.207 2.527.133
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.408.207 927.133
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.938 2.999
Diğer Dönen Varlıklar
2.205.764 1.166.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.205.764 1.166.144
ARA TOPLAM
29.701.177 16.290.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.701.177 16.290.928
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
67.300 31.278
Binalar
12.935 14.679
Mobilya ve Demirbaşlar
14.365 16.599
Yapılmakta Olan Yatırımlar
40.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
909 2.367
Diğer Haklar
909 2.367
Peşin Ödenmiş Giderler
15.071 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.071 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
130.845 116.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
214.125 149.651
TOPLAM VARLIKLAR
29.915.302 16.440.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Banka Kredileri
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.167.034 2.779.218
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.779.218
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.779.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.167.034
Banka Kredileri
1.167.034
Diğer Finansal Yükümlülükler
91.449 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
2.490.491 1.547.201
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.490.491 1.547.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
224.721 143.682
Diğer Borçlar
5.173 318
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.290 318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
883 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.286.723 1.578.047
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.286.723 1.578.047
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.674 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
45.674 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.240 24.937
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.240 24.937
ARA TOPLAM
15.365.505 6.073.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.365.505 6.073.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.973.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.973.678
Banka Kredileri
0 2.973.678
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.660 64.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
107.660 64.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.660 3.038.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.473.165 9.111.949
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.442.137 7.328.630
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.546 -30.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.546 -30.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.546 -30.315
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.641.055 -2.914.660
Net Dönem Karı veya Zararı
7.104.738 273.605
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.442.137 7.328.630
TOPLAM KAYNAKLAR
29.915.302 16.440.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14.907.921 2.970.297
Satışların Maliyeti
-5.648.614 -1.250.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.259.307 1.720.297
BRÜT KAR (ZARAR)
9.259.307 1.720.297
Genel Yönetim Giderleri
-1.343.670 -605.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
106.134 195.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-662.824 -397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.358.947 1.309.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.358.947 1.309.384
Finansman Giderleri
-269.049 -1.151.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.089.898 157.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.840 116.006
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.840 116.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.104.738 273.605
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.104.738 273.605
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.104.738 273.605
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç zarar 25 0,71000000 0,02700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.769 -16.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.769 -16.202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.769 -16.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.113.507 257.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.113.507 257.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914044


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2916 Değişim: -0,05%
Düşük 32,2311 13.06.2024 Yüksek 32,3046
Açılış: 32,3046
34,9939 Değişim: 0,18%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,1568
Açılış: 34,9325
2.411,24 Değişim: -0,16%
Düşük 2.408,41 13.06.2024 Yüksek 2.414,55
Açılış: 2.414,55
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.