KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 22:01
KAP ***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117
Transferler
-697.763 697.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.041 -1.008.898 -1.010.939 -1.010.939
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
110.720 112.329 223.049 223.049
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -14.113 -1.905.762 -1.008.898 7.071.227 7.071.227
Transferler
-1.008.898 1.008.898
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.202 273.605 257.403 257.403
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -30.315 -2.914.660 273.605 7.328.630 7.328.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.108.794 -1.764.375
Dönem Karı (Zararı)
273.605 -1.008.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-86.537 12.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.376 5.731
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.093 6.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 27.093 6.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-116.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.289.024 -770.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 746.291 -848.880
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
746.291 -848.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.743.294 -728.083
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -477.193 265.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.443.208 103.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.443.208 103.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 81.665 70.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -713.599 453.943
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-713.599 453.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-626.102 -87.812
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-626.102 -87.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.101.956 -1.767.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.883
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.955 3.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.254 -36.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.254 -36.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.254 -36.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.131.354 1.844.591
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
223.049
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
223.049
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 9.285.710 1.621.542
Kredilerden Nakit Girişleri
9.285.710 1.621.542
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.154.356
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.154.356
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.020.306 43.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.020.306 43.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 80.364 36.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.100.670 80.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.100.670 80.364
Diğer Alacaklar
147.605 893.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,9 144.644 885.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.961 8.070
Stoklar
10 10.346.377 7.603.083
Peşin Ödenmiş Giderler
2.527.133 897.443
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5,11 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 927.133 897.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 2.999 44
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.166.144 535.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.166.144 535.035
ARA TOPLAM
16.290.928 10.009.865
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.290.928 10.009.865
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 31.278 36.652
Diğer Maddi Duran Varlıklar
31.278 36.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.367 3.269
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.367 3.269
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 116.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.651 39.921
TOPLAM VARLIKLAR
16.440.579 10.049.786
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.779.218 1.119.942
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Banka Kredileri

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.779.218 1.119.942
Banka Kredileri
2.779.218 1.119.942
Ticari Borçlar
8 1.547.201 103.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.547.201 103.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 168.472 86.807
Diğer Borçlar
465 714.064
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,8 318 712.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 147 1.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.578.047 425.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.578.047 425.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.147
ARA TOPLAM
6.073.403 2.451.503
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.073.403 2.451.503
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.973.678 501.600
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

Banka Kredileri

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.973.678 501.600
Banka Kredileri
2.973.678 501.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.868 25.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 64.868 25.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.038.546 527.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.111.949 2.978.559
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.328.630 7.071.227
Ödenmiş Sermaye
18 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.315 -14.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.315 -14.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -30.315 -14.113
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -2.914.660 -1.905.762
Net Dönem Karı veya Zararı
273.605 -1.008.898
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.328.630 7.071.227
TOPLAM KAYNAKLAR
16.440.579 10.049.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.970.297
Satışların Maliyeti
19 -1.250.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.720.297
BRÜT KAR (ZARAR)
1.720.297 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -605.755 -726.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 34.184 1.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -397 -17.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.148.329 -742.487
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 161.055 1.038
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.309.384 -741.449
Finansman Giderleri
23 -1.151.785 -267.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
157.599 -1.008.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
116.006
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 116.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
273.605 -1.008.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
273.605 -1.008.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
273.605 -1.008.898
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,02700000 -0,10100000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.202 -2.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -16.202 -2.041
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.202 -2.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.403 -1.010.939
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
257.403 -1.010.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823698


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.