" />

KAP ***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 18:11
KAP ***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412
Transferler
30 59.144 -25.579 -33.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -345.524 1.210.136 864.612 864.612
Dönem Karı (Zararı)
30 1.210.136 1.210.136 1.210.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -345.524 -345.524 -345.524
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -192.565 757.541 -501.071 1.210.136 786.600 757.541 -501.071 2.192.499 15.279.195 15.279.195
Transferler
30 1.285.682 1.218.638 1.218.638
Dönem Karı (Zararı)
30 1.285.682 1.285.682 -255.709 1.029.973
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -67.044 -67.044 -67.044
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 450.000 450.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 2.717.983 -174.357 719.556 757.541 1.691.428 1.285.682 16.497.833 194.291 16.692.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.486.398 2.360.238
Dönem Karı (Zararı)
1.029.973 1.210.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.029.973 1.210.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.260 354.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 274.428 74.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
252.140 -52.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 252.140 -68.982
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 16.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-219.422 192.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
39 -432.560
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 286.398 248.399
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 74.778 36.245
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -148.038 -91.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
94.648
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 94.648
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 42.849 139.556
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-308.383
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-308.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.896.037 644.591
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 812.617 819.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
497.194 -510.492
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -158.832 -3.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 656.026 -506.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.348 7.270
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.080 7.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -65.268
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.316.168 -31.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.241 99.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.657 -13.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 135.584 112.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 99.688 -98.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.070.431 -61.360
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 70.431 -61.360
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 5.738.793 -320.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.411 741.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -79.411 1.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 739.956
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.062.270 2.209.699
Kira Ödemeleri
-25.251
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 424.128 175.790
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.799.492 -594.401
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-9.228.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
513.095 64.398
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
513.095 64.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.587 -658.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -84.587 -654.588
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.397
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -90.765
Ödenen Faiz
39 -286.398
Alınan Faiz
39 432.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.742.303 1.765.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.742.303 1.765.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 4.453.590 332.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.195.893 2.098.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.195.893 4.453.590
Finansal Yatırımlar
8.646.927 8.617.262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
47 8.646.927 8.617.262
Ticari Alacaklar
1.979.797 2.328.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 485.423 326.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.494.374 2.002.362
Diğer Alacaklar
513.545 4.499
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 451.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 62.465 4.499
Peşin Ödenmiş Giderler
1.336.765 16.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.336.765 16.244
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 5.629 92.863
Diğer Dönen Varlıklar
96.580 17.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 96.580 17.315
ARA TOPLAM
20.775.136 15.530.726
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.775.136 15.530.726
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 33.976
Diğer Alacaklar
49.675 42.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.675 42.373
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 8.190.050
Maddi Duran Varlıklar
739.681 989.231
Taşıtlar
476.271 753.929
Mobilya ve Demirbaşlar
263.410 235.302
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.267.680 1.267.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.309.438 2.318.289
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 26.732 35.583
Peşin Ödenmiş Giderler
3.870 8.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.870 8.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.594.370 4.626.076
TOPLAM VARLIKLAR
33.369.506 20.156.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.879 159.211
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 22.879 159.211
Uzun Va 17.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.799.849 1.589.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 164.682 64.994
Diğer Borçlar
5.320.383 249.952
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 320.383 249.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.187.344 448.551
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.213.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.974.244 448.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 443.492 106.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
297.450 234.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 275.550 212.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 21.900 21.900
ARA TOPLAM
14.478.826 3.046.402
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.478.826 3.046.402
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
974.429 838.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 555.138 305.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 419.291 533.171
Uzun Vadeli Karşılıklar
513.444 324.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 513.444 324.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 710.683 667.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.198.556 1.831.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.677.382 4.877.607
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.497.833 15.279.195
Ödenmiş Sermaye
30 9.500.000 9.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 2.717.983 2.717.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-174.357 -174.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-174.357 -174.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -174.357 -174.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
719.556 786.600
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
719.556 786.600
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 719.556 786.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
757.541 757.541
Yasal Yedekler
30 757.541 757.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.691.428 -501.071
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.285.682 2.192.499
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
194.291
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.692.124 15.279.195
TOPLAM KAYNAKLAR
33.369.506 20.156.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 12.775.921 8.186.855 5.675.538 4.176.303
Satışların Maliyeti
31 -6.223.121 -5.190.433 -3.019.578 -2.533.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.552.800 2.996.422 2.655.960 1.643.016
BRÜT KAR (ZARAR)
6.552.800 2.996.422 2.655.960 1.643.016
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.260.082 -2.857.377 -2.945.673 -1.278.539
Pazarlama Giderleri
33 -3.179 -466
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 378.082 394.794 -4.963 235.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -415.967 -95.473 -49.047 -12.242
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.254.833 435.187 -343.723 587.548
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 979.928 1.041.055 473.488 809.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -453.974 17.734
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.780.787 1.476.242 147.499 1.396.579
Finansman Gelirleri
36 432.560 248.400 284.907 110.526
Finansman Giderleri
36 -286.398 -42.227 -250.869 -24.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.926.949 1.682.415 181.537 1.482.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-896.976 -472.279 -532.470 -247.042
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -837.366 -235.116 -454.373 -221.549
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -59.610 -237.163 -78.097 -25.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.973 1.210.136 -350.933 1.235.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.029.973 1.210.136 -350.933 1.235.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-255.709 -164.997
Ana Ortaklık Payları
1.285.682 1.210.136 -185.936 1.235.590
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -192.565 -192.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-240.706 -240.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.141 48.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
48.141 48.141
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-67.044 -1.091.844 -355.887
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.805 -1.364.805 -444.859
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
37 -83.805 -1.364.805 -444.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.761 272.961 88.972
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
16.761 272.961 88.972
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.044 -192.565 -1.091.844 -548.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
962.929 1.017.571 -1.442.777 687.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-255.709 -164.997
Ana Ortaklık Payları
1.218.638 1.017.571 -1.277.780 687.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958690


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.080 Değişim: -0,08% Hacim : 4.806 Mio.TL Son veri saati : 10:03
Düşük 11.071 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8753 Değişim: 0,08%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,7034 Değişim: 0,05%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.554,86 Değişim: 0,38%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.