" />

KAP ***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:10
KAP ***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor

***IDEAS*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -1.982.567 1.919.845 -163.699 462.498 2.199.071 -1.354.119 6.222.029 6.222.029
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -25.191 -25.191 -25.191
Transferler
30 -1.354.119 1.354.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 390.430 2.257.319 2.647.749 2.647.749
Dönem Karı (Zararı)
30 2.257.319 2.257.319 2.257.319
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 390.430 390.430 390.430
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 1.419.123 1.419.123 1.419.123
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 4.096 225.417 806.428 1.035.941 -2.519 1.033.422
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 159.603 159.603 159.603
Dönem Sonu Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 0 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.141.000 -563.444 1.919.845 0 390.430 687.915 1.626.189 2.257.319 11.459.254 11.459.254
Transferler
30 10.482 2.257.319 -2.257.319 10.482 10.482
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -192.565 -44.906 33.565 -203.906 -203.906
Dönem Karı (Zararı)
30 33.565 33.565 33.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -192.565 -44.906 -237.471 -237.471
Sermaye Arttırımı
30 4.359.000 -4.359.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 563.444 798.138 1.361.582 1.361.582
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 0 2.717.983 -192.565 345.524 698.397 -475.492 33.565 12.627.412 12.627.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.008.711 -3.027.303
Dönem Karı (Zararı)
41 33.565 2.257.319
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 33.565 2.257.319
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-315.586 1.625.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,16 61.650 9.757
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.559 67.629
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 22.559 67.600
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 29
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-246.569 149.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -211.256 114.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -35.313 35.313
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-384.394 -1.118.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 -470.952 -1.118.099
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 86.558 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.906 390.430
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
53 -44.906 390.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 265.592 45.309
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 2.955.402
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -874.636
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.482 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.714.312 -6.959.605
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 1.588.026 -9.212.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.586.697 2.561.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.586.697 2.561.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.727 1.722.291
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -36.418 1.714.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 12.691 7.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 8.644 61.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 264.855 -215.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.066 -9.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -13.947 30.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 162.013 -40.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
122.893 -564.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.170 35.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 156.170 35.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 11.746 -572.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-404.288 -764.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 71.776 -98.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -476.064 -666.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.996.333 -3.077.094
Kira Ödemeleri
47 -43.773 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 31.395 49.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-445.420 1.914.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.938.124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 1.938.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-445.420 -23.194
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -442.119 -23.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -3.301 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.830.613 1.559.807
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.361.582 1.419.123
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 1.361.582 1.419.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -814.461
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -814.461
Ödenen Faiz
36 0 -159.941
Alınan Faiz
36 469.031 1.115.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-623.518 447.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-623.518 447.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
955.945 508.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
332.427 955.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 332.427 956.279
Finansal Yatırımlar
47 7.701.125 9.289.151
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
47 7.701.125 9.289.151
Ticari Alacaklar
6,7 3.804.156 326.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.804.156 326.576
Diğer Alacaklar
6,9 0 12.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 12.691
Stoklar
10 0 8.644
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.106 275.619
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.106 275.619
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 15.243
Diğer Dönen Varlıklar
26 26.576 98.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 26.576 98.352
ARA TOPLAM
11.886.633 10.967.312
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.886.633 10.967.312
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6,9 54.563 18.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 54.563 18.145
Maddi Duran Varlıklar
14 454.384 69.924
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 448.517 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.290.131 2.290.821
Şerefiye
18 2.282.706 2.282.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 7.425 8.115
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.897 2.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.897 2.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 28.932 95.765
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.282.424 2.476.894
TOPLAM VARLIKLAR
15.169.057 13.444.206
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 127.016 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 127.016 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 127.016 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 259.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 259.133
Banka Kredileri
47 0 259.133
Ticari Borçlar
6,7 739.676 593.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 17.042 30.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 722.634 562.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 162.755 39.862
Diğer Borçlar
9 183.842 27.672
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 183.842 27.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 332.729 276.424
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 332.729 276.424
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 46.638 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 153.330 135.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 153.330 99.790
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 35.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 291.931
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 291.931
ARA TOPLAM
1.745.986 1.623.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.745.986 1.623.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 352.728 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 352.728 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 352.728 0
Diğer Borçlar
9 10.207 10.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.207 10.207
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 44.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 44.559
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 203.823 276.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 203.823 276.054
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 228.901 30.142
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
795.659 360.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.541.645 1.984.952
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.627.412 11.459.254
Ödenmiş Sermaye
30 9.500.000 5.141.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 -563.444
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 2.717.983 1.919.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -192.565 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -192.565 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -192.565 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 345.524 390.430
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 345.524 390.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 345.524 390.430
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 698.397 687.915
Yasal Yedekler
33 698.397 687.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -475.492 1.626.189
Net Dönem Karı veya Zararı
41 33.565 2.257.319
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.627.412 11.459.254
TOPLAM KAYNAKLAR
15.169.057 13.444.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 13.262.342 9.364.041
Satışların Maliyeti
31 -9.531.438 -5.879.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.730.904 3.484.709
BRÜT KAR (ZARAR)
3.730.904 3.484.709
Genel Yönetim Giderleri
33 -4.166.201 -4.096.106
Pazarlama Giderleri
33 -423.265 -883.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 294.265 694.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -349.299 -757.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-913.596 -1.557.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.328.632 3.317.432
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -89.458 -856
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 0 -42.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
325.578 1.716.323
Finansman Gelirleri
36 469.031 1.115.086
Finansman Giderleri
36 -160.053 -210.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
634.556 2.620.628
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39 -600.991 -363.309
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -327.158 -252.155
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -273.833 -111.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41 33.565 2.257.319
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.565 2.257.319
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.565 2.257.319
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.565 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -240.706 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 48.141 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 48.141 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-44.906 390.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -56.133 488.038
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
47 -56.133 488.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 11.227 -97.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 11.227 -97.608
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-237.471 390.430
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-203.906 2.647.749
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-203.906 2.647.749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826361


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.011 Değişim: -0,70% Hacim : 95.475 Mio.TL Son veri saati : 17:55
Düşük 11.003 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8478 Değişim: 0,00%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6979 Değişim: 0,04%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.568,56 Değişim: 0,92%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.568,56
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.