KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2021 - 12:47
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669
Transferler
1.652.647 28.988.084 -30.640.731
Dönem Karı (Zararı)
9.327.734 9.327.734 9.327.734
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 4.797.765 65.554.614 9.327.734 154.864.403 154.864.403
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705
Transferler
Dönem Karı (Zararı)
27.684.410 27.684.410 27.684.410
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 6.340.294 96.894.626 27.684.410 206.073.115 206.073.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.154.180 -6.502.535
Dönem Karı (Zararı)
27.684.410 9.327.734
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.684.410 9.327.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.050.605 -3.521.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 467.363 341.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.444.046 2.480.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.010.753 752.802
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.433.293 1.727.777
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-14.017.201 -6.931.508
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.852.950
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.852.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 9.055.187 2.441.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.769.686 -18.957.906
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.120.663 -634.007
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.209.839 -25.579.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.626 -11.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.255.465 -25.568.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.866.719 -217.143.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-204.866.719 -217.143.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.304.396 -3.067.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
81.304.396 -3.067.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -323.699 -2.204.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.553.162 229.671.186
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.553.162 229.671.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-141.135.881 -13.151.569
Ödenen Faiz
-3.741.622 -78.418
Alınan Faiz
17.113.263 7.286.582
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -9.389.940 -559.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-550.843 -2.861.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.703 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -587.546 -2.861.492
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-587.546 -2.861.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.205.023 -9.364.027
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.809.102 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.395.921 -9.364.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 271.031.407 92.355.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 138.635.486 82.991.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 704.901.864 635.555.995
Finansal Yatırımlar
5 28.841.438 21.720.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.841.438 21.720.775
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
28.841.438 21.720.775
Ticari Alacaklar
14 155.567.770 123.712.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
311.921 357.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
155.255.849 123.354.824
Diğer Alacaklar
6 93.559 2.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
93.559 2.865
Peşin Ödenmiş Giderler
6 619.778 24.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
619.778 24.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 17.623 19.372
ARA TOPLAM
890.042.032 781.035.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
890.042.032 781.035.436
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 5.571.587 4.940.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.571.587 4.940.425
Maddi Duran Varlıklar
7 2.885.347 3.183.027
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.885.347 3.183.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.094.190 713.030
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.094.190 713.030
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.185.400 1.537.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.896.235 10.533.426
TOPLAM VARLIKLAR
901.938.267 791.568.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 3.500.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.500.000 0
Banka Kredileri
3.500.000 0
Ticari Borçlar
4 680.586.395 599.281.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
680.586.395 599.281.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
134 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 4.124.834 3.811.420
Kısa Vadeli Karşılıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.395 Değişim: 0,73% Hacim : 3.272 Mio.TL Son veri saati : 11:01
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8604 Değişim: -0,06%
Düşük 8,8453 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3663 Değişim: -0,64%
Düşük 10,3484 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
500,23 Değişim: 0,24%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.