KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 18:49
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669
Transferler
1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.941.016 2.941.016 2.941.016
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 4.797.765 65.554.614 2.941.016 148.477.685 148.477.685
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 4.797.765 65.554.614 32.882.541 178.388.705 178.388.705
Transferler
1.542.529 31.340.012 -32.882.541 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.816.630 17.816.630 17.816.630
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -877.494 6.340.294 96.894.626 17.816.630 196.205.335 196.205.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-194.439.297 132.330.304
Dönem Karı (Zararı)
17.816.630 2.941.016
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.816.630 2.941.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.760.608 -3.262.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 134.058 -321.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.114.376 812.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
662.774 189.335
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.777.150 622.842
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-6.680.851 -3.301.634
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-540.832 -1.009.086
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-540.832 -1.009.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.441.393 558.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-216.063.984 140.131.180
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.811.958 -5.159.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.182.567 3.653.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.614 30.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.217.181 3.623.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.044.611 30.695.857
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-319.044.611 30.695.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163.099.599 103.645.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
163.099.599 103.645.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -7.973 -5.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.116.474 7.301.060
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.116.474 7.301.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-203.007.962 139.810.083
Ödenen Faiz
-517.473 -36.663
Alınan Faiz
9.125.130 2.717.533
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -38.992 -10.160.649
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-351.249 -723.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 15.066 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -366.315 -723.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-366.315 -723.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.250.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21.250.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21.250.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-173.540.546 131.606.664
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.501.669 332.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-169.038.877 131.938.849
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
271.031.407 92.355.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.992.530 224.294.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 779.578.867 635.555.995
Finansal Yatırımlar
25.532.733 21.720.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 25.532.733 21.720.775
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
25.532.733 21.720.775
Ticari Alacaklar
4 177.191.786 123.712.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 322.933 357.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
176.868.853 123.354.824
Diğer Alacaklar
6 65.924 2.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.924 2.865
Peşin Ödenmiş Giderler
6 587.553 24.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
587.553 24.058
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 19.751 19.372
ARA TOPLAM
982.976.614 781.035.436
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
982.976.614 781.035.436
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 5.794.683 4.940.425
İl 5.794.683 4.940.425
Maddi Duran Varlıklar
7 3.186.024 3.183.027
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.186.024 3.183.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 927.224 713.030
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
927.224 713.030
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.528.064 1.537.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.595.706 10.533.426
TOPLAM VARLIKLAR
995.572.320 791.568.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.250.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 21.250.000 0
Banka Kredileri
21.250.000 0
Ticari Borçlar
4 761.840.766 599.281.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
761.840.766 599.281.999
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 5.354.823 3.811.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.438.048 2.434.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.888.987 1.750.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.549.061 683.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.394.492 5.080.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 4.394.492 5.080.323
ARA TOPLAM
796.278.129 610.607.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
796.278.129 610.607.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.088.856 2.572.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.088.856 2.572.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.088.856 2.572.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
799.366.985 613.180.157
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.205.335 178.388.705
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-877.494 -877.494
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -877.494 -877.494
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.340.294 4.797.765
Yasal Yedekler
12 6.340.294 4.797.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 96.894.626 65.554.614
Net Dönem Karı veya Zararı
17.816.630 32.882.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.205.335 178.388.705
TOPLAM KAYNAKLAR
995.572.320 791.568.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.173.358 110.278.830
Satışların Maliyeti
-7.145.143 -110.094.538
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.215 184.292
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
33.495.897 10.260.498
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
25.073.919 6.697.826
Faiz Gelirleri
8.421.978 3.562.672
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.495.897 10.260.498
BRÜT KAR (ZARAR)
33.524.112 10.444.790
Genel Yönetim Giderleri
-14.417.869 -11.183.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35.695 9.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.741.127 -261.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.400.811 -990.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.400.811 -990.858
Finansman Gelirleri
5.383.857 4.534.127
Finansman Giderleri
-526.645 -43.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.258.023 3.499.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.441.393 -558.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -5.432.222 -791.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 990.829 233.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.816.630 2.941.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.816.630 2.941.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.816.630 2.941.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.816.630 2.941.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.816.630 2.941.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931431


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4965 Değişim: 0,92%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4992
Açılış: 8,4194
10,2687 Değişim: 0,92%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,96 Değişim: 0,90%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.