KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.04.2020 - 19:00
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Transferler
1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0
Dönem Karı (Zararı)
12.146.623 12.146.623 12.146.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.812 -18.812 -18.812
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -162.315 3.145.118 36.710.033 12.146.623 126.702.588 126.702.588
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669
Transferler
1.652.647 28.988.084 -30.640.731 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.941.016 2.941.016 2.941.016
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 0 4.797.765 65.554.614 2.941.016 148.477.685 148.477.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
132.330.304 184.994.682
Dönem Karı (Zararı)
2.941.016 12.146.623
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.941.016 12.146.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.884.955 774.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 -321.968 112.453
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
189.335 395.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
189.335 395.144
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-3.301.634 -4.218.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.009.086 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.009.086 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 558.398 4.484.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.754.022 174.327.016
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.159.297 -6.140.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.653.584 -2.223.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.228 -66.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.623.356 -2.156.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.695.857 -685.248.145
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.434.442 -684.418.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.738.585 -829.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.645.346 860.038.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
103.645.346 860.038.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -5.370 -6.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.923.902 7.907.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.923.902 7.907.560
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
139.810.083 187.247.946
Ödenen Faiz
-36.663 -125.934
Alınan Faiz
2.717.533 4.263.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -10.160.649 -6.391.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-723.640 -30.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-723.640 -30.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-723.640 -30.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.606.664 184.964.144
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
332.185 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.938.849 184.964.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.355.564 86.450.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
224.294.413 271.414.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 940.535.867 842.363.646
Finansal Yatırımlar
5 24.695.400 18.527.017
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 2.096.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.695.400 16.430.697
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
24.695.400 16.430.697
Ticari Alacaklar
4 54.098.683 56.907.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 279.016 309.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.819.667 56.597.884
Diğer Alacaklar
6 10.108 3.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.108 3.290
Peşin Ödenmiş Giderler
6 278.190 6.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
278.190 6.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 231.148 214.993
ARA TOPLAM
1.019.849.396 918.022.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.019.849.396 918.022.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 4.176.786 1.732.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.176.786 1.732.467
Maddi Duran Varlıklar
7 2.008.168 1.321.058
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.008.168 1.321.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 595.473 236.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
595.473 236.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.383.715 2.150.121
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.323.853 5.600.332
TOPLAM VARLIKLAR
1.029.173.249 923.623.301
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 872.826.287 769.180.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
872.826.287 769.180.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 530.926 444.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 903.144 1.647.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.704.198 2.082.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.590.116 1.953.725
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 114.082 129.166
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.315.630 2.415.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.315.630 2.415.369
ARA TOPLAM
878.280.185 775.770.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
878.280.185 775.770.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.415.379 2.316.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.415.379 2.316.016
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.415.379 2.316.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
880.695.564 778.086.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
148.477.685 145.536.669
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-846.989 -846.989
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-846.989 -846.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.797.765 3.145.118
Yasal Yedekler
4.797.765 3.145.118
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
65.554.614 36.566.530
Net Dönem Karı veya Zararı
2.941.016 30.640.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
148.477.685 145.536.669
TOPLAM KAYNAKLAR
1.029.173.249 923.623.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
110.278.830 45.752.076
Satışların Maliyeti
-110.094.538 -44.663.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
184.292 1.088.933
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
10.260.498 20.341.395
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
6.697.826 15.987.710
Faiz Gelirleri
3.562.672 4.353.685
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.260.498 20.341.395
BRÜT KAR (ZARAR)
10.444.790 21.430.328
Genel Yönetim Giderleri
-11.183.975 -7.143.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.365 73.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-261.038 -135.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-990.858 14.225.574
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-990.858 14.225.574
Finansman Gelirleri
4.534.127 3.687.593
Finansman Giderleri
-43.855 -1.559.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.499.414 16.353.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-558.398 -4.206.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -791.993 -3.923.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 233.595 -283.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.941.016 12.146.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.941.016 12.146.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.941.016 12.146.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -115.496
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -148.072
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 32.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 32.576
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -18.812
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -24.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 5.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 5.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -134.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.941.016 12.012.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.941.016 12.012.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839642


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4103 Değişim: -0,05%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9683 Değişim: -0,11%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,73 Değişim: -0,27%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.