KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 19:08
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-495.308 -495.308 -495.308
Transferler
841.473 15.957.031 -16.798.504 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21.623.824 21.623.824 21.623.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.007.769 -116.183 -1.123.952 -1.123.952
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Transferler
1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0
Dönem Karı (Zararı)
30.640.731 30.640.731 30.640.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
321.161 143.503 -143.503 321.161 321.161
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -846.989 0 3.145.118 36.566.530 30.640.731 145.536.669 145.536.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.339.185 62.102.433
Dönem Karı (Zararı)
30.640.731 21.623.824
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.640.731 21.623.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.302.457 -6.922.419
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 582.130 520.407
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.723.856 2.684.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-835.940 1.700.771
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-70.200 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.629.996 983.675
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-16.232.829 -16.119.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.432.789 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.432.789 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 8.796.511 5.992.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.789.545 37.403.390
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.183.952 15.206.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-647.045 11.580.277
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-226.665 -1.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-420.380 11.582.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.282.130 -37.554.148
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-322.282.130 -37.554.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
302.505.831 50.095.654
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
302.505.831 50.095.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -235.855 -349.414
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.946.394 -1.575.301
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.946.394 -1.575.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.153.643 52.104.795
Ödenen Faiz
-658.509 -125.934
Alınan Faiz
14.874.860 16.448.043
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -8.030.809 -6.324.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.000.996 -232.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.000.996 -232.678
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -1.000.996 -232.678
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.432.789
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.432.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.905.400 61.869.755
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.905.400 61.869.755
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.450.164 24.580.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.355.564 86.450.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 842.363.646 512.735.578
Finansal Yatırımlar
5 18.527.017 16.343.065
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.096.320 3.495.284
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.430.697 12.847.781
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
16.430.697 12.847.781
Ticari Alacaklar
4 56.907.128 56.260.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 309.244 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
56.597.884 56.177.504
Diğer Alacaklar
6 3.290 1.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.290 1.488
Peşin Ödenmiş Giderler
6 6.895 6.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.895 6.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 214.993 125.164
ARA TOPLAM
918.022.969 585.472.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
918.022.969 585.472.078
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 1.732.467 1.464.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.732.467 1.464.665
Maddi Duran Varlıklar
7 1.321.058 881.962
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.321.058 881.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 236.975 257.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
236.975 257.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.150.121 1.333.328
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.600.332 4.096.870
TOPLAM VARLIKLAR
923.623.301 589.568.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 769.180.941 466.675.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
769.180.941 466.675.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 444.074 310.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.647.341 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.082.891 3.224.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.953.725 3.162.451
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 129.166 61.598
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.415.369 2.605.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.415.369 2.605.195
ARA TOPLAM
775.770.616 472.815.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
775.770.616 472.815.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.316.016 2.179.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.316.016 2.179.085
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.316.016 2.179.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
778.086.632 474.994.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.536.669 114.574.777
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-846.989 -1.168.150
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-846.989 -1.168.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 0 -143.503
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -143.503
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -143.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.145.118 2.143.656
Yasal Yedekler
3.145.118 2.143.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.566.530 16.087.671
Net Dönem Karı veya Zararı
30.640.731 21.623.824
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.536.669 114.574.777
TOPLAM KAYNAKLAR
923.623.301 589.568.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 247.801.587 149.779.950
Satışların Maliyeti
13 -243.767.502 -148.666.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.034.085 1.113.072
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
69.143.791 52.527.804
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
13 52.468.764 36.068.506
Faiz Gelirleri
13 16.675.027 16.459.298
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.143.791 52.527.804
BRÜT KAR (ZARAR)
73.177.876 53.640.876
Genel Yönetim Giderleri
14 -38.687.173 -35.063.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 210.351 3.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -442.198 -339.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.258.856 18.240.716
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.258.856 18.240.716
Finansman Gelirleri
16 12.039.502 11.149.020
Finansman Giderleri
17 -6.876.560 -1.773.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.421.798 27.616.077
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.781.067 -5.992.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -9.678.150 -6.324.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 897.083 332.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.640.731 21.623.824
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.640.731 21.623.824
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.640.731 21.623.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
321.161 -1.007.769
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11 401.451 -1.292.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 -80.290 284.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-80.290 284.242
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -116.183
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -148.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 0 32.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 32.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
321.161 -1.123.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.961.892 20.499.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.961.892 20.499.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821850


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,22% Hacim : 5.954 Mio.TL Son veri saati : 11:39
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.411
9,2828 Değişim: 0,23%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7523 Değişim: 0,05%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,08 Değişim: -0,06%
Düşük 524,53 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.