KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:25
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-495.308 -495.308 -495.308
Transferler
841.473 15.957.031 -16.798.504 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21.124.581 21.124.581 21.124.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.492 -62.492 -62.492
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -89.812 2.143.656 16.087.671 21.124.581 115.136.994 115.136.994
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Transferler
1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25.255.077 25.255.077 25.255.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.638 17.638 17.638
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -125.865 3.145.118 36.710.033 25.255.077 139.847.492 139.847.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.767.479 82.812.180
Dönem Karı (Zararı)
25.255.077 21.124.581
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.255.077 21.124.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.349.823 -3.712.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 315.290 464.857
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.393.703 637.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 882.791 637.228
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 5.510.912 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-12.614.181 -11.056.948
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 91.973
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
91.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 7.255.011 6.150.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.922.294 58.799.975
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.359.633 18.288.051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.233.025 8.381.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
82.579 9.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.150.446 8.372.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.841.339 108.945.054
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-417.113.641 109.315.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-727.698 -370.199
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
406.959.108 -73.721.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
406.959.108 -73.721.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.269.657 -377.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.643.798 -2.715.195
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.643.798 -2.715.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.682.606 76.212.313
Ödenen Faiz
-361.027 -125.934
Alınan Faiz
12.393.583 11.347.071
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -6.947.683 -4.621.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-192.990 -205.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.990 -205.598
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -192.990 -205.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.705.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.705.151
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.705.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.574.489 84.311.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.574.489 84.311.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.450.163 24.580.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.024.652 108.892.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 938.796.494 512.735.578
Finansal Yatırımlar
5 24.838.042 16.343.065
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.096.020 3.495.284
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.742.022 12.847.781
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
22.742.022 12.847.781
Ticari Alacaklar
52.027.058 56.260.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 52.027.058 56.177.504
Diğer Alacaklar
25.336 1.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 25.336 1.488
Peşin Ödenmiş Giderler
6 305.050 6.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
305.050 6.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 192.559 125.164
ARA TOPLAM
1.016.184.539 585.472.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.016.184.539 585.472.078
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 1.802.770 1.464.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.802.770 1.464.665
Maddi Duran Varlıklar
744.437 881.962
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 744.437 881.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
272.430 257.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 272.430 257.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.077.984 1.333.328
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.057.332 4.096.870
TOPLAM VARLIKLAR
1.021.241.871 589.568.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 871.010.504 466.675.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
871.010.504 466.675.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 0 310.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1.051.984 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.699.145 3.224.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.386.200 3.162.451
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 312.945 61.598
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.087.537 2.605.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 5.087.537 2.605.195
ARA TOPLAM
878.849.170 472.815.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
878.849.170 472.815.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.545.209 2.179.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.545.209 2.179.085
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.545.209 2.179.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
881.394.379 474.994.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.847.492 114.574.777
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -1.168.150 -1.168.150
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.168.150 -1.168.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -125.865 -143.503
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-125.865 -143.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.145.118 2.143.656
Yasal Yedekler
3.145.118 2.143.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.710.033 16.087.671
Net Dönem Karı veya Zararı
25.255.077 21.623.824
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.847.492 114.574.777
TOPLAM KAYNAKLAR
1.021.241.871 589.568.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 159.837.599 116.344.421 64.613.989 43.382.691
Satışların Maliyeti
15 -157.484.532 -115.476.367 -63.853.090 -42.930.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.353.067 868.054 760.899 451.967
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
55.230.173 41.505.823 15.338.818 9.035.747
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 42.203.312 30.114.822 11.591.073 4.744.117
Faiz Gelirleri
13.026.861 11.391.001 3.747.745 4.291.630
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.230.173 41.505.823 15.338.818 9.035.747
BRÜT KAR (ZARAR)
57.583.240 42.373.877 16.099.717 9.487.714
Genel Yönetim Giderleri
15 -27.190.144 -24.396.343 -11.146.672 -9.672.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
433.084 3.032 359.102 140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-151.340 -334.053 236.652 -112.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.674.840 17.646.513 5.548.799 -296.908
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.674.840 17.646.513 5.548.799 -296.908
Finansman Gelirleri
7.818.696 10.909.267 1.063.169 7.699.477
Finansman Giderleri
-5.983.447 -1.189.247 -666.786 -600.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.510.089 27.366.533 5.945.182 6.802.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.255.012 -6.241.952 -1.073.607 -1.930.625
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.999.667 -6.150.647 -988.728 -2.025.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 744.655 -91.305 -84.879 94.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.255.077 21.124.581 4.871.575 4.871.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.255.077 21.124.581 4.871.575 4.871.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.255.077 21.124.581 4.871.575 4.871.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.638 -62.492 17.297 -64.336
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
22.613 -80.118 22.176 -82.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.975 17.626 -4.879 18.146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.975 17.626 -4.879 18.146
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.638 -62.492 17.297 -64.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.272.715 21.062.089 4.888.872 4.807.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.272.715 21.062.089 4.888.872 4.807.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794630


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5033 Değişim: 1,00%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5125
Açılış: 8,4194
10,2765 Değişim: 1,00%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
499,47 Değişim: 1,62%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 500,16
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.