KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2019 - 18:42
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -160.379 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.215 94.570.215
Transferler
841.473 15.957.031 -16.798.504 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.870.627 3.870.627 3.870.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
357.714 357.714 357.714
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 197.335 -27.320 2.143.656 16.582.979 3.870.627 98.798.556 98.798.556
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777
Transferler
1.001.462 20.622.362 -21.623.824 0 0
Dönem Karı (Zararı)
12.146.623 12.146.623 12.146.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.812 -18.812 -18.812
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -162.315 3.145.118 36.710.033 12.146.623 126.702.588 126.702.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.994.682 21.685.291
Dönem Karı (Zararı)
12.146.789 3.870.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
774.307 1.379.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 112.453 182.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
395.144 -674.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
395.144 -674.139
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-4.218.176 694.459
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.484.886 1.176.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
174.326.850 17.089.476
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.140.140 29.826.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.223.804 -12.142.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.892 80.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.156.912 -12.222.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-685.248.311 -45.174.917
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-684.418.466 -44.756.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-829.845 -418.054
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
860.038.187 45.089.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
860.038.187 45.089.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -6.642 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.907.560 -509.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.907.560 -509.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
187.247.946 22.339.509
Ödenen Faiz
-125.934 0
Alınan Faiz
4.263.946 -654.218
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -6.391.276 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.538 -149.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.538 -149.578
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.538 -149.578
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 4.850.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 4.850.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.964.144 26.385.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.964.144 26.385.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.450.164 24.580.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
271.414.308 50.966.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.380.790.230 512.735.578
Finansal Yatırımlar
5 22.483.205 16.343.065
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.979.440 3.495.284
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.503.765 12.847.781
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
20.503.765 12.847.781
Ticari Alacaklar
58.483.887 56.260.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 149.471 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
58.334.416 56.177.504
Diğer Alacaklar
6 4.099 1.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.099 1.488
Peşin Ödenmiş Giderler
6 342.826 6.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
342.826 6.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 122.196 125.164
ARA TOPLAM
1.462.226.443 585.472.078
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.462.226.443 585.472.078
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 1.958.741 1.464.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.958.741 1.464.665
Maddi Duran Varlıklar
813.814 881.962
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 813.814 881.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
243.438 257.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 243.438 257.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 1.055.422 1.333.328
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.231.126 4.096.870
TOPLAM VARLIKLAR
1.466.457.569 589.568.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 1.326.713.297 466.675.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.326.713.297 466.675.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 197 310.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.693.543 3.224.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.201.476 3.162.451
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 4.492.067 61.598
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.927.546 2.605.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 4.927.546 2.605.195
ARA TOPLAM
1.337.334.583 472.815.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.337.334.583 472.815.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.420.398 2.179.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.420.398 2.179.085
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.420.398 2.179.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.754.981 474.994.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.702.588 114.574.777
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.168.150 -1.168.150
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.168.150 -1.168.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-162.315 -143.503
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-162.315 -143.503
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 -162.315 -143.503
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.145.118 2.143.656
Yasal Yedekler
3.145.118 2.143.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.710.033 16.087.671
Net Dönem Karı veya Zararı
12.146.623 21.623.824
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.702.588 114.574.777
TOPLAM KAYNAKLAR
1.466.457.569 589.568.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 45.752.076 67.957.962
Satışların Maliyeti
15 -44.663.143 -67.555.617
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.088.933 402.345
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20.341.395 11.305.590
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 15.987.710 7.732.568
Faiz Gelirleri
4.353.685 3.573.022
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.341.395 11.305.590
BRÜT KAR (ZARAR)
21.430.328 11.707.935
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.143.119 -6.980.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
73.873 2.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-135.509 -62.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.225.573 4.667.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.225.573 4.667.959
Finansman Gelirleri
3.687.593 572.136
Finansman Giderleri
-1.559.563 -174.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.353.603 5.065.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.206.980 -1.195.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.923.767 -1.176.697
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -283.213 -18.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.146.623 3.870.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.146.623 3.870.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.146.623 3.870.627
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-115.496 -66.523
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-148.072 -83.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.576 16.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.576 16.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.812 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-24.118 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.306 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.306 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-134.308 -66.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.012.315 3.804.104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.012.315 3.804.104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757784


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.