KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 19:21
KAP ***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 25.000.000 31.279 -451.754 497 1.033.339 6.888.206 5.006.586 37.508.153 37.508.153
Transferler
268.844 4.737.742 -5.006.586 0 0
Dönem Karı (Zararı)
16.798.504 16.798.504 16.798.504
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
291.373 -27.817 263.556 263.556
Sermay 51.000.000 -11.000.000 40.000.000 40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 76.000.000 31.279 -160.381 -27.320 1.302.183 625.948 16.798.504 94.570.213 94.570.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,3,1 -495.308 -495.308 -495.308
Transferler
841.473 15.957.031 -16.798.504 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21.623.824 21.623.824 21.623.824
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.007.769 -116.183 -1.123.952 -1.123.952
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 31.279 -1.168.150 -143.503 2.143.656 16.087.671 21.623.824 114.574.777 114.574.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.102.433 -24.138.463
Dönem Karı (Zararı)
21.623.824 16.798.504
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.623.824 16.798.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.922.419 5.620.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 520.407 682.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.684.446 369.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.700.771 369.983
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
983.675
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-16.119.525 344.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.992.253 4.223.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
37.403.390 -43.073.647
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15.206.322 -24.938.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.580.277 -33.421.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.995 -47.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.582.272 -33.374.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.554.148 -248.389.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.554.148 -248.389.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.095.654 263.015.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.095.654 263.015.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -349.414 -174.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.575.301 834.957
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.575.301 834.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.104.795 -20.654.589
Ödenen Faiz
-125.934 -654.218
Alınan Faiz
16.448.043 7.883
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -6.324.471 -2.837.539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-232.678 38.335.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.678 -1.664.291
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -232.678 -1.664.291
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 40.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.869.755 14.197.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.869.755 14.197.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.580.409 10.383.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.450.164 24.580.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 512.735.578 414.696.596
Finansal Yatırımlar
5 16.343.065 31.549.387
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3.495.284 1.015.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.847.781 30.534.017
Ticari Alacaklar
4 56.260.083 67.840.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 82.579 80.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
56.177.504 67.759.776
Diğer Alacaklar
6 1.488 91.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.488 91.982
Peşin Ödenmiş Giderler
6 6.700 8.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.700 8.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 125.164 35.242
ARA TOPLAM
585.472.078 514.222.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
585.472.078 514.222.377
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
6 1.464.665 1.193.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.464.665 1.193.760
Maddi Duran Varlıklar
881.962 1.140.590
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 881.962 1.140.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
257.204 286.306
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 257.204 286.306
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.333.328 545.941
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.096.870 3.326.308
TOPLAM VARLIKLAR
589.568.948 517.548.685
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 466.675.110 416.579.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
466.675.110 416.579.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 310.732 513.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 1.720.528
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.224.049 1.893.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.162.451 1.863.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 61.598 30.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.605.195 1.296.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 2.605.195 1.296.170
ARA TOPLAM
472.815.086 422.003.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.815.086 422.003.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.179.085 974.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.179.085 974.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.179.085 974.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
474.994.171 422.978.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
114.574.777 94.570.213
Ödenmiş Sermaye
12 76.000.000 76.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 31.279 31.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.168.150 -160.381
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.168.150 -160.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-143.503 -27.320
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-143.503 -27.320
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
12 -143.503 -27.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.143.656 1.302.183
Yasal Yedekler
2.143.656 1.302.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.087.671 625.948
Net Dönem Karı veya Zararı
21.623.824 16.798.504
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.574.777 94.570.213
TOPLAM KAYNAKLAR
589.568.948 517.548.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 149.779.950 146.003.127
Satışların Maliyeti
13 -148.666.878 -145.526.798
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.113.072 476.329
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
52.527.804 45.676.962
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
13 36.068.506 30.052.783
Faiz Gelirleri
13 16.459.298 15.624.179
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.527.804 45.676.962
BRÜT KAR (ZARAR)
53.640.876 46.153.291
Genel Yönetim Giderleri
14 -35.063.510 -24.453.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.123 54.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -339.773 -1.514.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.240.716 20.239.651
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.240.716 20.239.651
Finansman Gelirleri
16 11.149.020 1.602.403
Finansman Giderleri
17 -1.773.659 -820.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.616.077 21.021.877
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.992.253 -4.223.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.324.471 -4.557.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 332.218 334.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.623.824 16.798.504
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.623.824 16.798.504
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.623.824 16.798.504
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.007.769 -134.070
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.292.011 -167.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
284.242 33.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
284.242 33.517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.183 -27.817
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-148.953 -34.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.770 6.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.770 6.954
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.123.952 -161.887
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.499.872 16.636.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.499.872 16.636.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741177


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: 0,20% Hacim : 10.607 Mio.TL Son veri saati : 17:18
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8273 Değişim: -0,44%
Düşük 8,8214 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3366 Değişim: -0,93%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
498,25 Değişim: -0,16%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.