KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2019 - 18:30
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 -885.497 -537.421
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-537.421 537.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.800 -97.800 -97.800
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -1.422.918 -97.800 2.479.282 2.479.282
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.425.288 82.273 3.656.985 3.656.985
Transferler
82.273 -82.273
Dönem Karı (Zararı)
290.448 290.664 290.664
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.343.015 290.448 3.947.483 3.947.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.639 25.333.305
Dönem Karı (Zararı)
290.498 -97.800
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
290.498 -97.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-173.331 -38.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 1.158 1.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.558 27.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.887 12.464
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.671 14.739
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-219.321 -88.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-219.321 -88.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.274 21.257
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-157.806 25.469.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.914 11.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.914 11.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-101.717 -120.839
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.371 25.602.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.371 25.602.470
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.546 -2.925
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.546 -2.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -20.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.639 25.333.305
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.829
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.292 66.422
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Alınan Faiz
180.292 66.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.653 25.397.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.653 25.397.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.645.176 2.596.412
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.784.829 27.994.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.821.876 3.643.351
Ticari Alacaklar
4 149.471 94.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 134.795 82.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.676 11.978
Peşin Ödenmiş Giderler
7 207.474 105.757
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 207.474 105.757
ARA TOPLAM
4.178.821 3.843.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.178.821 3.843.665
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 3.218 3.455
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5 3.218 3.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.528 6.449
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 5.528 6.449
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 21.014 36.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.760 46.192
TOPLAM VARLIKLAR
4.208.581 3.889.857
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 7.224 4.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 6.300 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
924 4.853
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.766 37.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 46.766 37.353
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
109.189 108.634
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 55.859 50.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 53.330 58.248
ARA TOPLAM
163.179 150.840
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.179 150.840
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
97.919 82.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 97.919 82.032
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.919 82.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
261.098 232.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.947.483 3.656.985
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.343.015 -1.425.288
Net Dönem Karı veya Zararı
290.498 82.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.947.483 3.656.985
TOPLAM KAYNAKLAR
4.208.581 3.889.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 583.292 227.775
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
583.292 227.775
BRÜT KAR (ZARAR)
583.292 227.775
Genel Yönetim Giderleri
14 -475.350 -390.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 219.321 88.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -21.491 -2.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
305.772 -76.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
305.772 -76.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
305.772 -76.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.274 -21.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -15.274 -21.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
290.498 -97.800
DÖNEM KARI (ZARARI)
290.498 -97.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
290.498 -97.800
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
290.498 -97.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
290.498 -97.800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757768


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.