KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2018 - 18:19
KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 -353.902 -531.595 1.114.503 0 1.114.503
Transferler
-531.595 531.595
Dönem Karı (Zararı)
-376.867 -376.867 0 -376.867
Sermaye Arttırımı
2.000.000
Sermaye Azaltımı
2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -885.497 -376.867 2.737.636 0 2.737.636
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 0 2.577.082
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.370 -2.370
Transferler
-537.421 537.421
Dönem Karı (Zararı)
-132.907 -132.907 0 -132.907
Sermaye Arttırımı
11 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.425.288 -132.907 3.441.805 0 3.441.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.621.837 -532.570
Dönem Karı (Zararı)
-132.907 -376.867
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-348.361 -135.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 3.241 239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.066 9.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.015 23.895
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-13.949 -14.097
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-354.825 -143.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.843 -1.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.140.569 -20.640
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.277 -12.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.277 -12.986
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-98.084 -16.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.950 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.950 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.139 8.179
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
39.139 8.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.049.397 582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.049.397 582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.621.837 -532.570
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
335.024 127.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.829 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.829 0
Alınan Faiz
336.853 127.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000 2.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.813 1.594.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.813 1.594.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.596.412 1.111.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.309.599 2.706.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.380.076 2.599.520
Ticari Alacaklar
4 83.861 80.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 71.540 80.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.321 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 136.089 38.005
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 136.089 38.005
ARA TOPLAM
3.600.026 2.718.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.600.026 2.718.109
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 3.603 2.220
Mobilya ve Demirbaşlar
5 3.603 2.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 7.391 10.186
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 7.391 10.186
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 29.701 24.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.695 37.264
TOPLAM VARLIKLAR
3.640.721 2.755.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 0 28.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 0 25.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 3.750
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.530 47.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 38.530 33.355
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 13.949
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
82.242 40.733
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 20.635 8.132
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 61.607 32.601
ARA TOPLAM
120.772 116.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.772 116.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 78.144 61.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 78.144 61.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.144 61.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
198.916 178.291
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.441.805 2.577.082
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 4.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.425.288 -885.497
Net Dönem Karı veya Zararı
-132.907 -537.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.441.805 2.577.082
TOPLAM KAYNAKLAR
3.640.721 2.755.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 830.036 308.269 344.547 102.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
830.036 308.269 344.547 102.179
BRÜT KAR (ZARAR)
830.036 308.269 344.547 102.179
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.286.569 -779.175 -494.468 -296.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 355.324 144.386 157.745 80.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -35.873 -51.784 -11.283 -22.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-137.082 -378.304 -3.459 -136.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-137.082 -378.304 -3.459 -136.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-137.082 -378.304 -3.459 -136.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.175 1.437 1.279 -11
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 4.175 1.437 1.279 -11
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-132.907 -376.867 -2.180 -136.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
-132.907 -376.867 -2.180 -136.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-132.907 -376.867 -2.180 -136.423
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-132.907 -376.867 -2.180 -136.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-132.907 -376.867 -2.180 -136.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715347


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,00% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3960 Değişim: 0,12%
Düşük 32,3371 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5466 Değişim: 0,34%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.456,41 Değişim: 0,73%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.