KAP ***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.04.2019 - 23:57
KAP ***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 182 11.646 0 -5.596 0 0 0 201.682 -3.316 48.283 1.112.294 0 1.112.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.797 0 2.797 0 2.797
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 182 11.646 0 -5.596 0 0 0 201.682 -519 48.283 1.115.091 0 1.115.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -18.948 0 0 0 0 0 0 -18.948 0 -18.948
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 37.432 37.762 0 37.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 48.283 -48.283 44.998 0 44.998
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.998 0 0 44.998 0 44.998
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.283 -48.283 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 512 11.646 0 -24.544 0 0 0 246.680 47.764 37.432 1.178.903 0 1.178.903
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 13.268 -376 0 0 -83.233 0 246.680 47.268 83.549 1.166.569 0 1.166.569
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -144 0 0 10.561 0 0 0 36.897 47.314 0 47.314
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 1.595 -83.549 144 0 144
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.098 -81.954 0 144 0 144
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.549 -83.549 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 13.268 -520 0 0 -72.672 0 328.778 48.863 36.897 1.214.027 0 1.214.027


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
788.839 4.376.200 5.165.039 861.082 2.733.144 3.594.226
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 648.243 3.813.333 4.461.576 585.675 1.785.507 2.371.182
Teminat Mektupları
584.763 1.450.126 2.034.889 585.675 1.454.768 2.040.443
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
584.763 1.450.126 2.034.889 585.675 1.454.768 2.040.443
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
63.480 329.899 393.379 0 217.850 217.850
Belgeli Akreditifler
63.480 65.213 128.693 0 100.678 100.678
Diğer Akreditifler
0 264.686 264.686 0 117.172 117.172
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.033.308 2.033.308 0 112.889 112.889
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 132.842 32.235 165.077 122.855 107.531 230.386
Cayılamaz Taahhütler
132.842 32.235 165.077 122.855 107.531 230.386
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
16.065 32.235 48.300 5.020 107.531 112.551
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.701 0 29.701 29.325 0 29.325
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.338 0 9.338 7.720 0 7.720
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 6 0 6
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
76.198 0 76.198 73.480 0 73.480
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
193 0 193 199 0 199
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.344 0 1.344 7.105 0 7.105
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
7.754 530.632 538.386 152.552 840.106 992.658
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.754 530.632 538.386 152.552 840.106 992.658
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.754 7.480 15.234 43.282 43.200 86.482
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.877 3.740 7.617 42.372 1.308 43.680
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.877 3.740 7.617 910 41.892 42.802
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 523.152 523.152 109.270 786.850 896.120
Swap Para Alım İşlemleri
0 260.402 260.402 0 460.472 460.472
Swap Para Satım İşlemleri
0 262.750 262.750 109.270 326.378 435.648
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 10.056 10.056
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 5.028 5.028
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
10.691.781 24.003.749 34.695.530 10.855.685 23.103.018 33.958.703
EMANET KIYMETLER
5.222.378 4.416.763 9.639.141 5.245.377 4.292.713 9.538.090
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.485.124 17.139 1.502.263 1.486.234 15.833 1.502.067
Tahsile Alınan Çekler
46.745 6.389 53.134 51.270 9.844 61.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.798 10.923 15.721 7.592 7.573 15.165
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.682.976 4.377.532 8.060.508 3.694.639 4.257.204 7.951.843
Emanet Kıymet Alanlar
2.735 4.780 7.515 5.642 2.259 7.901
REHİNLİ KIYMETLER
5.469.403 19.586.986 25.056.389 5.610.308 18.810.305 24.420.613
Menkul Kıymetler
19.718 0 19.718 18.426 0 18.426
Teminat Senetleri
925 55 980 921 53 974
Emtia
74.186 169.457 243.643 71.445 262.792 334.237
Varant
230 0 230 230 0 230
Gayrimenkul
3.681.976 13.067.285 16.749.261 3.747.100 12.587.299 16.334.399
Diğer Rehinli Kıymetler
1.692.368 6.350.189 8.042.557 1.772.186 5.960.161 7.732.347
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
11.480.620 28.379.949 39.860.569 11.716.767 25.836.162 37.552.929


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
223.768 -184.530
Alınan Faizler
406.775 246.150
Ödenen Faizler
-203.013 -112.644
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22.026 9.171
Elde Edilen Diğer Kazançlar
39.331 -254.775
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.930 2.831
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-48.776 -35.632
Ödenen Vergiler
-23.163 -15.689
Diğer
25.658 -23.942
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.713.737 -173.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.952.969 127.540
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-91.104 128.089
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-285.512 376.578
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.953 -9.018
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-612.142 -103
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.466.811 1.082.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.401.015 -1.909.713
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
808.591 30.616
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.937.505 -358.410
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.626 -152.143
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.551 -1.417
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
435.178 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-223.141 -236.702
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 118.135
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-193.183 -47.859
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-4.677 15.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
72.918 29.307
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.014.049 -481.246
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.854.231 1.968.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.868.280 1.487.123


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.897 37.432
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.417 -18.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144 -18.617
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-180 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -23.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36 4.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.561 -19
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
13.201 -19
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.640 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.314 18.796


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.889.254 8.504.376 10.393.630 2.001.416 4.670.616 6.672.032
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.168.295 5.084.405 6.252.700 878.850 3.271.010 4.149.860
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 116.059 1.380.055 1.496.114 529.798 1.277.101 1.806.899
Bankalar
(5.I.3) 753 3.715.232 3.715.985 339 2.000.440 2.000.779
Para Piyasalarından Alacaklar
1.053.206 0 1.053.206 349.622 0 349.622
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.723 -10.882 -12.605 -909 -6.531 -7.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 20.675 1.945.172 1.965.847 12.879 0 12.879
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
27 0 27 46 0 46
Diğer Finansal Varlıklar
20.648 1.945.172 1.965.820 12.833 0 12.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 700.107 1.474.799 2.174.906 1.079.785 1.399.407 2.479.192
Devlet Borçlanma Senetleri
700.107 544.238 1.244.345 1.079.785 518.314 1.598.099
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 7.801 7.801 0 6.255 6.255
Diğer Finansal Varlıklar
0 922.760 922.760 0 874.838 874.838
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 177 0 177 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
177 0 177 29.902 199 30.101
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.981.920 6.592.151 9.574.071 3.304.439 5.743.086 9.047.525
Krediler
(5.I.5) 2.551.685 5.595.926 8.147.611 2.879.559 4.995.033 7.874.592
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 533.385 1.107.368 1.640.753 533.733 850.266 1.383.999
Devlet Borçlanma Senetleri
533.385 534.985 1.068.370 533.733 459.739 993.472
Diğer Finansal Varlıklar
0 572.383 572.383 0 390.527 390.527
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-103.150 -111.143 -214.293 -108.853 -102.213 -211.066
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
116.602 0 116.602 36.239 0 36.239
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.011 0 11.011 8.171 0 8.171
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.011 0 11.011 8.171 0 8.171
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 57.269 0 57.269 44.596 0 44.596
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.15) 55.834 8.631 64.465 41.061 2.866 43.927
VARLIKLAR TOPLAMI
5.111.890 15.105.158 20.217.048 5.435.922 10.416.568 15.852.490
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.972.973 7.900.305 9.873.278 2.282.066 5.740.176 8.022.242
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 1.185.704 4.171.544 5.357.248 1.162.755 2.919.795 4.082.550
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.803 485.942 505.745 257.264 88.881 346.145
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 189 2.051 2.240 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
189 2.051 2.240 749 373 1.122
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.5) 79.252 0 79.252 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 49.433 17.714 67.147 58.285 4.183 62.468
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
19.476 0 19.476 17.917 0 17.917
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
29.957 17.714 47.671 40.368 4.183 44.551
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 52.874 0 52.874 38.591 0 38.591
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 1.682.738 1.682.738 0 1.579.084 1.579.084
Krediler
0 1.682.738 1.682.738 0 1.579.084 1.579.084
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 263.380 1.119.119 1.382.499 68.769 484.950 553.719
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.250.338 -36.311 1.214.027 1.197.857 -31.288 1.166.569
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.748 0 12.748 12.892 0 12.892
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-36.361 -36.311 -72.672 -51.945 -31.288 -83.233
Kar Yedekleri
328.778 0 328.778 246.680 0 246.680
Yasal Yedekler
0 18.842 14.737 0 14.737
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
252.570 0 252.570 174.577 0 174.577
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366 57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
85.760 0 85.760 130.817 0 130.817
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
48.863 0 48.863 47.268 0 47.268
Dönem Net Kâr veya Zararı
36.897 0 36.897 83.549 0 83.549
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.873.946 15.343.102 20.217.048 5.066.336 10.786.154 15.852.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 335.749 230.725
Kredilerden Alınan Faizler
213.493 165.679
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.179 6.061
Bankalardan Alınan Faizler
20.840 1.668
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.675 1.725
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
43.781 55.084
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.688 43.580
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
30.093 11.504
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
30.781 508
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -232.663 -120.802
Mevduata Verilen Faizler
-156.095 -67.952
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-68.123 -43.387
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.071 -9.424
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.168 0
Diğer Faiz Giderleri
-206 -39
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
103.086 109.923
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
23.377 8.627
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.715 10.288
Gayri Nakdi Kredilerden
3.993 2.146
Diğer
20.722 8.142
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.338 -1.661
Gayri Nakdi Kredilere
-5 -40
Diğer
-1.333 -1.621
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 13.825 -32.328
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.213 3.119
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.750 21.137
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
4.862 -56.584
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 29.219 22.589
FAALİYET BRÜT KÂRI
169.507 108.811
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -35.378 -2.251
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -272 -423
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-49.306 -35.682
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -31.144 -26.404
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
53.407 44.051
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 53.407 44.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -16.510 -6.619
Cari Vergi Karşılığı
-31.896 -2.267
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-25.634 -8.551
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
41.020 4.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 36.897 37.432
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 36.897 37.432
Grubun Karı (Zararı)
36.897 37.432
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00430000 0,00440000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758146


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.