KAP ***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

22.02.2024 - 20:29
KAP ***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 4.013 0 0 388.909 168.449 0 1.448.677 0 1.448.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.547 0 0 0 0 1.318.473 1.431.020 0 1.431.020
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.895 -115.895 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.895 -115.895 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 116.560 0 0 504.804 52.554 1.318.473 2.879.697 0 2.879.697
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 116.560 0 0 504.804 1.371.027 0 2.879.697 0 2.879.697
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.085 -1.192 0 0 0 116.560 0 0 504.804 1.371.027 0 2.879.697 0 2.879.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 61.095 -28.058 0 0 0 533.138 0 0 0 0 1.323.195 1.889.370 0 1.889.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.318.473 -1.318.473 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.318.473 -1.318.473 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 90.180 -29.250 0 0 0 649.698 0 0 1.823.277 52.554 1.323.195 4.769.067 0 4.769.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.841.193 60.851.527 65.692.720 4.117.608 40.670.244 44.787.852
GARANTİ VE KEFALETLER
1.867.208 24.546.417 26.413.625 1.374.777 12.353.844 13.728.621
Teminat Mektupları
1.867.208 5.840.263 7.707.471 1.374.777 4.143.861 5.518.638
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.867.208 5.840.263 7.707.471 1.374.777 4.143.861 5.518.638
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 6.301.504 6.301.504 0 3.893.608 3.893.608
Belgeli Akreditifler
0 3.020.298 3.020.298 0 1.451.935 1.451.935
Diğer Akreditifler
0 3.281.206 3.281.206 0 2.441.673 2.441.673
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 12.404.650 12.404.650 0 4.316.375 4.316.375
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
490.961 651.970 1.142.931 135.538 386.288 521.826
Cayılamaz Taahhütler
490.961 651.970 1.142.931 135.538 386.288 521.826
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
310.166 651.970 962.136 0 386.288 386.288
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
31.012 0 31.012 30.597 0 30.597
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.450 0 9.450 5.711 0 5.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
139.913 0 139.913 98.967 0 98.967
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
417 0 417 260 0 260
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.483.024 35.653.140 38.136.164 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.483.024 35.653.140 38.136.164 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
913.457 6.982.208 7.895.665 2.387.539 6.975.306 9.362.845
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
458.559 3.495.908 3.954.467 1.283.390 3.423.182 4.706.572
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
454.898 3.486.300 3.941.198 1.104.149 3.552.124 4.656.273
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.569.567 28.670.932 30.240.499 219.754 20.954.806 21.174.560
Swap Para Alım İşlemleri
0 14.946.124 14.946.124 0 10.376.062 10.376.062
Swap Para Satım İşlemleri
1.569.567 13.724.808 15.294.375 219.754 10.578.744 10.798.498
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
100.366.661 382.015.077 482.381.738 15.422.447 246.186.784 261.609.231
EMANET KIYMETLER
3.452.752 204.259.205 207.711.957 5.724.805 134.795.344 140.520.149
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.407 652.240 657.647 16.810 286.248 303.058
Tahsile Alınan Çekler
476.430 29.133 505.563 204.848 54.373 259.221
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.225 26.821 29.046 5.948 17.223 23.171
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.968.261 203.551.011 206.519.272 5.493.630 134.437.500 139.931.130
Emanet Kıymet Alanlar
429 0 429 3.569 0 3.569
REHİNLİ KIYMETLER
96.913.909 177.755.872 274.669.781 9.697.642 111.391.440 121.089.082
Menkul Kıymetler
2 0 2 436 0 436
Teminat Senetleri
921 294 1.215 921 187 1.108
Emtia
24.107 1.802 25.909 28.364 1.144 29.508
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.504.424 114.109.624 115.614.048 1.716.693 72.895.416 74.612.109
Diğer Rehinli Kıymetler
95.384.455 63.644.152 159.028.607 7.951.228 38.494.693 46.445.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
105.207.854 442.866.604 548.074.458 19.540.055 286.857.028 306.397.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.089.595 2.210.195
Alınan Faizler
6.517.214 3.384.640
Ödenen Faizler
-4.771.124 -1.472.943
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
359.450 243.023
Elde Edilen Diğer Kazançlar
268.257 31.173
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
13.424 3.755
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-842.298 -486.534
Ödenen Vergiler
-72.949 -34.390
Diğer
-382.379 541.471
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
11.456.903 -384.672
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.509.900 -4.276.299
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.194.856 -11.784.086
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.002.189 -1.902.232
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-466.506 1.811.561
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
20.351.177 5.490.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.925.111 12.181.220
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.349.688 -1.905.054
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.546.498 1.825.523
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.637.379 -1.482.691
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-305.937 -70.352
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
83.177 2.025
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-684.564 -193.164
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
755.414 162.471
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.457.330 -4.042.277
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-900.331 2.395.249
Diğer
-127.808 263.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-59.760 -32.297
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.760 -32.297
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.091.605 701.073
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.940.964 1.011.608
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.649.512 4.637.904
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.590.476 5.649.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.323.195 1.318.473
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
566.175 112.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
33.037
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
83.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.212
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
533.138 112.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
767.947 150.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-234.809 -37.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.889.370 1.431.020


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.060.952 40.505.047 42.565.999 395.321 20.736.310 21.131.631
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.029.440 21.071.913 23.101.353 327.320 12.941.424 13.268.744
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.045.552 18.752.244 20.797.796 333.271 11.539.311 11.872.582
Bankalar
128 2.324.551 2.324.679 107 1.404.725 1.404.832
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-16.240 -4.882 -21.122 -6.058 -2.612 -8.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 67.691 67.691 82 34.160 34.242
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 67.691 67.691 82 34.160 34.242
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.345 19.336.944 19.359.289 39.445 7.703.359 7.742.804
Devlet Borçlanma Senetleri
22.345 570.710 593.055 39.445 345.314 384.759
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 18.766.234 18.766.234 0 7.358.045 7.358.045
Türev Finansal Varlıklar
9.167 28.499 37.666 28.474 57.367 85.841
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.167 28.499 37.666 28.474 57.367 85.841
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
17.216.286 39.041.519 56.257.805 9.669.666 28.877.347 38.547.013
Krediler
2.012.264 32.533.259 34.545.523 2.943.181 23.986.638 26.929.819
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
15.696.749 7.381.405 23.078.154 6.801.757 5.696.173 12.497.930
Devlet Borçlanma Senetleri
15.696.749 6.699.156 22.395.905 6.801.757 4.897.389 11.699.146
Diğer Finansal Varlıklar
0 682.249 682.249 0 798.784 798.784
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-492.727 -873.145 -1.365.872 -75.272 -805.464 -880.736
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
364.939 0 364.939 185.440 0 185.440
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
60.031 0 60.031 21.087 0 21.087
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
60.031 0 60.031 21.087 0 21.087
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
124.423 0 124.423 1.026 0 1.026
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 658.331 0 658.331
DİĞER AKTİFLER (Net)
491.230 10.070 501.300 85.330 6.384 91.714
VARLIKLAR TOPLAMI
20.393.859 79.556.636 99.950.495 11.092.199 49.620.041 60.712.240
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
8.747.860 35.579.459 44.327.319 5.224.862 19.046.493 24.271.355
ALINAN KREDİLER
1.501.951 35.507.486 37.009.437 1.534.387 23.995.166 25.529.553
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.255.853 0 3.255.853 731.806 0 731.806
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15.954 316.102 332.056 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.954 316.102 332.056 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
166.590 0 166.590 106.829 0 106.829
KARŞILIKLAR
577.185 197.327 774.512 373.867 130.982 504.849
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
200.381 0 200.381 103.465 0 103.465
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
376.804 197.327 574.131 270.402 130.982 401.384
CARİ VERGİ BORCU
92.501 0 92.501 425.271 0 425.271
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
71.031 0 71.031 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 8.838.475 8.838.475 0 5.613.721 5.613.721
Krediler
0 8.838.475 8.838.475 0 5.613.721 5.613.721
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
219.011 94.643 313.654 143.938 31.947 175.885
ÖZKAYNAKLAR
4.117.345 651.722 4.769.067 2.763.329 116.368 2.879.697
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
60.930 0 60.930 27.893 0 27.893
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.024 651.722 649.698 192 116.368 116.560
Kar Yedekleri
1.823.277 0 1.823.277 504.804 0 504.804
Yasal Yedekler
92.362 0 92.362 26.438 0 26.438
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.672.852 0 1.672.852 420.303 0 420.303
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
1.375.749 0 1.375.749 1.371.027 0 1.371.027
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.554 0 52.554 52.554 0 52.554
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.323.195 0 1.323.195 1.318.473 0 1.318.473
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.765.281 81.185.214 99.950.495 11.336.888 49.375.352 60.712.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
7.860.208 4.099.577
Kredilerden Alınan Faizler
4.382.017 1.972.724
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 8.738
Bankalardan Alınan Faizler
163.159 32.782
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
18.217 44.094
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.296.794 2.038.946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
31.832 64.987
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.264.962 1.973.959
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
21 2.293
FAİZ GİDERLERİ (-)
-5.497.190 -1.980.087
Mevduata Verilen Faizler
-2.173.186 -1.030.041
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.602.443 -657.877
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-307.776 -34.151
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-22.227 -17.334
Diğer Faiz Giderleri
-391.558 -240.684
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.363.018 2.119.490
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
262.297 168.151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
303.073 198.480
Gayri Nakdi Kredilerden
125.482 70.077
Diğer
177.591 128.403
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-40.776 -30.329
Gayri Nakdi Kredilere
-63 -62
Diğer
-40.713 -30.267
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
1.274.154 402.454
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.523 3.949
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
286.896 35.909
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
970.735 362.596
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
314.594 93.294
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.214.063 2.783.389
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
-585.200 -132.160
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-106.855 -22.783
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-950.086 -553.924
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-763.102 -359.534
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.808.820 1.714.988
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.808.820 1.714.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-485.625 -396.515
Cari Vergi Karşılığı
0 -796.983
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-762.331 -337.075
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
276.706 737.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.323.195 1.318.473
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.323.195 1.318.473
Grubun Karı (Zararı)
1.323.195 1.318.473
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,15390000 0,15330000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251423


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,4046 Değişim: 0,15%
Düşük 32,3371 15.04.2024 Yüksek 32,4183
Açılış: 32,3565
34,5415 Değişim: 0,33%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,6199
Açılış: 34,4292
2.454,09 Değişim: 0,63%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.