KAP ***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2023 - 19:06
KAP ***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ICB******ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 4.013 0 0 491.598 243.825 0 1.625.214 0 1.625.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -232.033 0 0 0 0 1.273.932 1.041.899 0 1.041.899
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -2.721 0 0 0 -228.020 0 0 677.346 58.077 1.273.932 2.667.113 0 2.667.113
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -4.010 0 0 0 116.559 0 0 678.621 1.457.568 0 3.137.237 0 3.137.237
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 0 29.086 -4.010 0 0 0 116.559 0 0 678.621 1.457.568 0 3.137.237 0 3.137.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.323 0 0 0 312.119 0 0 0 0 1.570.981 1.881.777 0 1.881.777
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -470 0 -470 0 -470
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393.673 -1.393.673 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393.673 -1.393.673 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 0 29.086 -5.333 0 0 0 428.678 0 0 2.072.294 63.425 1.570.981 5.018.544 0 5.018.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.430.449 68.933.288 77.363.737 4.117.441 40.670.245 44.787.686
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.753.380 22.585.847 24.339.227 1.374.775 12.353.845 13.728.620
Teminat Mektupları
1.753.380 4.994.214 6.747.594 1.374.775 4.143.861 5.518.636
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.753.380 4.994.214 6.747.594 1.374.775 4.143.861 5.518.636
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.708.093 5.708.093 0 3.893.609 3.893.609
Belgeli Akreditifler
0 3.108.921 3.108.921 0 1.451.935 1.451.935
Diğer Akreditifler
0 2.599.172 2.599.172 0 2.441.674 2.441.674
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 11.883.540 11.883.540 0 4.316.375 4.316.375
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 358.041 768.377 1.126.418 135.373 386.288 521.661
Cayılamaz Taahhütler
358.041 768.377 1.126.418 135.373 386.288 521.661
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
192.280 768.377 960.657 0 386.288 386.288
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.646 0 29.646 30.597 0 30.597
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.310 0 11.310 5.711 0 5.711
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
124.381 0 124.381 98.802 0 98.802
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
421 421 260 0 260
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.319.028 45.579.064 51.898.092 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.319.028 45.579.064 51.898.092 2.607.293 27.930.112 30.537.405
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.284.488 17.506.626 21.791.114 2.387.539 6.975.306 9.362.845
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.190.597 8.724.606 10.915.203 1.283.390 3.423.182 4.706.572
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.093.891 8.782.020 10.875.911 1.104.149 3.552.124 4.656.273
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.034.540 28.072.438 30.106.978 219.754 20.954.806 21.174.560
Swap Para Alım İşlemleri
0 15.217.987 15.217.987 0 10.376.062 10.376.062
Swap Para Satım İşlemleri
2.034.540 12.854.451 14.888.991 219.754 10.578.744 10.798.498
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
105.643.354 349.771.422 455.414.776 20.601.475 246.186.784 266.788.259
EMANET KIYMETLER
8.494.098 189.214.281 197.708.379 10.744.640 134.795.343 145.539.983
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.827.135 645.688 2.472.823 1.839.725 286.246 2.125.971
Tahsile Alınan Çekler
277.960 19.854 297.814 204.848 54.373 259.221
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.661 23.921 26.582 5.948 17.223 23.171
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.386.077 188.524.818 194.910.895 8.690.550 134.437.501 143.128.051
Emanet Kıymet Alanlar
265 0 265 3.569 0 3.569
REHİNLİ KIYMETLER
97.149.256 160.557.141 257.706.397 9.856.835 111.391.441 121.248.276
Menkul Kıymetler
20.842 0 20.842 15.592 0 15.592
Teminat Senetleri
921 275 1.196 921 187 1.108
Emtia
24.898 1.675 26.573 28.364 1.144 29.508
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
1.557.963 104.598.031 106.155.994 1.716.693 72.895.416 74.612.109
Diğer Rehinli Kıymetler
95.544.632 55.957.160 151.501.792 8.095.265 38.494.694 46.589.959
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
114.073.803 418.704.710 532.778.513 24.718.916 286.857.029 311.575.945


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.758.557 1.103.546
Alınan Faizler
4.231.890 1.738.522
Ödenen Faizler
-2.660.105 -865.644
Alınan Temettüler
3 2
Alınan Ücret ve Komisyonlar
389.173 242.719
Elde Edilen Diğer Kazançlar
459.503 738.580
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
13.025 3.144
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-551.004 -418.908
Ödenen Vergiler
-57.235 -21.458
Diğer
-66.693 -313.411
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.183.401 4.464.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.723 -16.846
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-311.048 -2.948.115
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-15.004.010 -7.488.331
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.578.175 -2.514.489
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.108.136 382.421
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
17.824.194 12.539.525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.778.705 6.938.313
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.587.594 -2.428.450
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.941.958 5.567.574
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.230.416 -548.328
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.777 -18.776
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-22.246 -38.390
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
58.185 789.045
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.629.150 -3.342.492
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
463.057 1.978.651
Diğer
-81.485 83.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-45.475 -15.586
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-45.475 -15.586
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.910.004 866.941
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.576.071 5.870.601
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.935.392 4.728.475
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.511.463 10.599.076


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.570.981 1.273.932
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
310.796 -232.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.323 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.764 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
441 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
312.119 -232.033
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
452.516 -308.823
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-140.397 76.790
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.881.777 1.041.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.759.233 40.160.339 41.919.572 431.070 20.998.971 21.430.041
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.597.740 20.830.532 22.428.272 346.600 13.204.085 13.550.685
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 1.602.029 18.010.673 19.612.702 333.269 11.539.312 11.872.581
Bankalar
(5.I.3) 2.489 2.826.536 2.829.025 14.294 1.670.968 1.685.262
Para Piyasalarından Alacaklar
8.557 0 8.557 5.400 0 5.400
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.335 -6.677 -22.012 -6.363 -6.195 -12.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.242 52.550 77.792 16.550 34.160 50.710
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
120 52.550 52.670 151 34.160 34.311
Diğer Finansal Varlıklar
25.122 0 25.122 16.399 0 16.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 22.353 18.871.781 18.894.134 39.445 7.703.359 7.742.804
Devlet Borçlanma Senetleri
22.353 504.957 527.310 39.445 345.314 384.759
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 18.366.824 18.366.824 0 7.358.045 7.358.045
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 113.898 405.476 519.374 28.475 57.367 85.842
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
113.898 405.476 519.374 28.475 57.367 85.842
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.204.830 37.443.920 53.648.750 9.945.905 28.877.338 38.823.243
Krediler
(5.I.5) 1.715.016 29.813.233 31.528.249 3.218.244 23.986.627 27.204.871
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 14.946.538 8.324.396 23.270.934 6.803.096 5.696.174 12.499.270
Devlet Borçlanma Senetleri
14.946.538 7.131.012 22.077.550 6.803.096 4.897.390 11.700.486
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.193.384 1.193.384 0 798.784 798.784
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-456.724 -693.709 -1.150.433 -75.435 -805.463 -880.898
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
224.382 0 224.382 188.038 0 188.038
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
25.129 0 25.129 24.400 0 24.400
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
25.129 0 25.129 24.400 0 24.400
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
123.226 0 123.226 1.256 0 1.256
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
53.407 0 53.407 667.686 0 667.686
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.022.250 10.494 1.032.744 823.473 6.383 829.856
VARLIKLAR TOPLAMI
19.412.457 77.614.753 97.027.210 12.081.828 49.882.692 61.964.520
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 7.437.364 33.575.570 41.012.934 5.224.487 18.973.925 24.198.412
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 2.213.270 35.838.899 38.052.169 2.442.937 23.995.166 26.438.103
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 3.056.256 0 3.056.256 731.806 0 731.806
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 35.969 77.232 113.201 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
35.969 77.232 113.201 32.599 440.675 473.274
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 114.186 0 114.186 106.829 0 106.829
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 311.853 209.377 521.230 406.844 130.982 537.826
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
166.349 0 166.349 118.057 0 118.057
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
145.504 209.377 354.881 288.787 130.982 419.769
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 102.750 0 102.750 435.653 0 435.653
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 8.372.469 8.372.469 0 5.613.721 5.613.721
Krediler
0 8.372.469 8.372.469 0 5.613.721 5.613.721
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 252.597 410.874 663.471 181.515 110.144 291.659
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 4.588.417 430.127 5.018.544 3.020.869 116.368 3.137.237
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23.753 0 23.753 25.076 0 25.076
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.449 430.127 428.678 191 116.368 116.559
Kar Yedekleri
2.072.294 0 2.072.294 678.621 0 678.621
Yasal Yedekler
106.036 0 106.036 37.546 0 37.546
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.908.195 0 1.908.195 583.012 0 583.012
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
1.634.406 0 1.634.406 1.457.568 0 1.457.568
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
63.425 0 63.425 56.801 0 56.801
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.570.981 0 1.570.981 1.400.767 0 1.400.767
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.112.662 78.914.548 97.027.210 12.583.539 49.380.981 61.964.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.IV.1 5.437.948 2.997.567 2.253.588 1.041.516
Kredilerden Alınan Faizler
3.159.729 1.330.408 1.209.528 543.154
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
53.118 8.738 28.588 1.280
Bankalardan Alınan Faizler
56.367 18.699 20.262 12.258
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.183 37.311 2.657 14.433
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.023.832 1.589.451 943.211 460.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 277 0 277
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
29.059 61.942 14.959 14.272
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.994.773 1.527.232 928.252 446.208
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
127.719 12.960 49.342 9.634
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.IV.2 -3.594.741 -1.265.510 -1.643.516 -580.555
Mevduata Verilen Faizler
-1.057.975 -748.265 -576.589 -338.195
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.964.742 -382.053 -796.145 -176.509
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-184.733 -30.734 -112.452 -1.575
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-15.288 -10.030 -5.120 -3.510
Diğer Faiz Giderleri
-372.003 -94.428 -153.210 -60.766
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.843.207 1.732.057 610.072 460.961
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
284.562 166.170 100.297 59.168
Alınan Ücret ve Komisyonlar
329.413 193.797 116.469 71.593
Gayri Nakdi Kredilerden
93.908 54.144 21.076 16.630
Diğer
235.505 139.653 95.393 54.963
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-44.851 -27.627 -16.172 -12.425
Gayri Nakdi Kredilere
-48 -50 -17 -16
Diğer
-44.803 -27.577 -16.155 -12.409
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 2 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.IV.3 1.339.982 425.730 217.599 191.454
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.201 5.602 -506 4.037
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
474.213 740.025 307.850 298.810
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
858.568 -319.897 -89.745 -111.393
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.IV.4 293.827 101.449 9.857 32.540
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.761.581 2.425.408 937.825 744.123
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.IV.5 -377.714 10.013 -445.057 193.654
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.IV.5 -20.724 -17.404 -8.262 -9.054
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-782.776 -454.106 -297.343 -187.512
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -471.723 -303.478 -76.757 -87.373
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.108.644 1.660.433 110.406 653.838
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.IV.7 2.108.644 1.660.433 110.406 653.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.IV.8 -537.663 -386.501 -20.980 -191.138
Cari Vergi Karşılığı
-63.183 -459.922 79.816 -175.134
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-474.591 -337.260 -100.277 -25.809
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
111 410.681 -519 9.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.IV.9 1.570.981 1.273.932 89.426 462.700
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.IV.7 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.IV.8 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.IV.10 1.570.981 1.273.932 89.426 462.700
Grubun Karı (Zararı)
1.570.981 1.273.932 89.426 462.700
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18270000 0,14810000 0,01040000 0,05380000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211077


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5246 Değişim: 0,04%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9999 Değişim: 0,33%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.434,46 Değişim: -0,04%
Düşük 2.431,37 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.