KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 23:43
KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.266.715.952 191.697.600 911.960.189 114.094.386
Satışların Maliyeti
28 -2.249.865.820 -178.828.817 -904.542.088 -109.396.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.850.132 12.868.783 7.418.101 4.698.167
BRÜT KAR (ZARAR)
16.850.132 12.868.783 7.418.101 4.698.167
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -10.023.885 -7.533.611 -3.784.903 -2.461.983
Pazarlama Giderleri
29-30 -2.855.323 -1.831.957 -1.098.578 -681.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.638.414 2.182.871 970.981 -324.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -190.026 -320.794 -69.922 -101.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.419.312 5.365.292 3.435.679 1.129.283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.419.312 5.365.292 3.435.679 1.129.283
Finansman Gelirleri
33 1.204.489 450.520 654.810 165.769
Finansman Giderleri
33 -3.714.126 -5.075.542 -1.843.718 -1.693.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35 4.909.675 740.270 2.246.771 -398.571
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.162.991 219.065 -613.215 75.816
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.130.668 -593.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-32.323 219.065 -20.086 75.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.746.684 959.335 1.633.556 -322.755
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.746.684 959.335 1.633.556 -322.755
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.746.684 959.335 1.633.556 -322.755
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,04300000 -0,01800000 0,01500000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.905.152 -7.394.506
Dönem Karı (Zararı)
3.746.684 959.335
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.746.684 959.335
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.916.163 3.611.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 1.043.292 836.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
299.325 509.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 139.111 185.324
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 19.963 6.351
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 140.251 317.835
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.404.390 3.068.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.012.687 -248.397
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 3.417.077 3.317.164
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.993.835 -590.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.292
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6.292
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.162.991 -219.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.609.893 -8.846.030
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
73.040 -266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -31.147.489 -15.647.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-11 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-11 -31.147.489 -15.647.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.009.992 -2.724.984
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-11 -478.593 -602.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-11 3.488.585 -2.122.222
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -62.603 -46.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 902.702 -96.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-11 3
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-11 902.702 -96.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 37.325 38.820
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 965.821 9.630.774
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-11 965.821 9.630.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -5.388.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -5.388.681
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.947.046 -4.274.803
Alınan Temettüler
89.360 69.710
Ödenen Faiz
-3.218.605 -3.270.548
Alınan Faiz
1.012.690 178.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -71.121 -75.081
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-770.430 -17.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-188.328 -910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -188.328 -910
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -188.328 -910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.841.759 10.215.587
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.913.029 10.854.737
Kredilerden Nakit Girişleri
8 27.913.029 10.854.737
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -783.438 -639.150
Ödenen Faiz
-287.832
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.251.721 2.820.171
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.993.834 590.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
742.113 3.410.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.762.286 23.387.885
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.504.399 26.798.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 40.359.782 29.375.818
Finansal Yatırımlar
7 263 553.119
Ticari Alacaklar
10 61.413.197 30.265.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 61.413.197 30.265.708
Diğer Alacaklar
11 5.643.970 11.056.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 1.536.765 1.058.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.107.205 9.998.123
Peşin Ödenmiş Giderler
15 197.974 135.371
Diğer Dönen Varlıklar
26 101.577 7.250
ARA TOPLAM
107.716.763 71.393.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.716.763 71.393.561
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.997.070 1.517.254
Diğer Alacaklar
11 4.899.957 2.497.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.899.957 2.497.624
Maddi Duran Varlıklar
18 481.275 590.225
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.537.421 3.053.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 110.624 39.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 110.624 39.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 274.512 215.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.300.859 7.912.503
TOPLAM VARLIKLAR
118.017.622 79.306.064
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 71.875.092 43.983.818
Ticari Borçlar
10 7.755.508 1.905.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.755.508 1.905.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 144.317 106.992
Diğer Borçlar
11 1.644.693 678.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.644.693 678.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 510.357 150.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.034.769 874.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 467.109 383.748
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 567.660 490.807
ARA TOPLAM
82.964.736 47.699.665
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.964.736 47.699.665
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.831.667 2.226.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 660.170 457.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 660.170 457.223
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.491.837 2.684.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.456.573 50.383.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 32.561.049 28.922.331
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 937.157 1.045.123
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.122.792 -4.100.430
Net Dönem Karı veya Zararı
27 3.746.684 1.977.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.561.049 28.922.331
TOPLAM KAYNAKLAR
118.017.622 79.306.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 30.000.000 1.289.666 17.539 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775
Transferler
-1.984.405 1.984.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.348 959.335 716.987 716.987
Dönem Karı (Zararı)
27 959.335 959.335 959.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.348 -242.348 -242.348
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -224.809 -4.100.430 959.335 27.923.762 27.923.762
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -244.543 -4.100.430 1.977.638 28.922.331 28.922.331
Transferler
27 1.977.638 -1.977.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.966 3.746.684 3.638.718 3.638.718
Dönem Karı (Zararı)
27 3.746.684 3.746.684 3.746.684
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.966 -107.966 -107.966
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.289.666 -352.509 -2.122.792 3.746.684 32.561.049 32.561.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.746.684 959.335 1.633.556 -322.755
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-107.966 -242.348 -121.571 -54.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -134.957 -302.935 -151.964 -68.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.991 60.587 30.393 13.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 26.991 60.587 30.393 13.656
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-107.966 -242.348 -121.571 -54.626
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.638.718 716.987 1.511.985 -377.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.638.718 716.987 1.511.985 -377.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885254


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.