KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2019 - 00:52
KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 191.697.600 7.849.129 114.094.386 2.548.052
Satışların Maliyeti
16 -178.828.817 -15.443.675 -109.396.219 -10.087.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.868.783 -7.594.546 4.698.167 -7.539.033
BRÜT KAR (ZARAR)
12.868.783 -7.594.546 4.698.167 -7.539.033
Genel Yönetim Giderleri
17 -7.533.611 -7.057.811 -2.461.983 -2.270.947
Pazarlama Giderleri
17 -1.831.957 -2.013.982 -681.131 -431.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.182.871 17.419.836 -324.369 10.194.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -320.794 -167.355 -101.401 -3.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.365.292 586.142 1.129.283 -49.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
169.973 82.885
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.381 -5.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.365.292 754.734 1.129.283 27.427
Finansman Gelirleri
19 450.520 165.769
Finansman Giderleri
20 -5.075.542 -2.167.977 -1.693.623 -893.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
740.270 -1.413.243 -398.571 -865.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
219.065 11.925 75.816 7.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 219.065 11.925 75.816 7.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
959.335 -1.401.318 -322.755 -858.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
959.335 -1.401.318 -322.755 -858.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
959.335 -1.401.318 -322.755 -858.415
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.394.506 4.638.373
Dönem Karı (Zararı)
959.335 -1.401.318
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
959.335 -1.401.318
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.611.892 561.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.10.11 836.939 412.714
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
509.510 171.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 185.324 -8.669
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.351
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 317.835 180.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.068.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-248.397
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.317.164
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-590.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.292
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.292
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -219.065 -22.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.784.532 5.477.714
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.659.761 -5.804.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 57.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.659.771 -5.862.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.724.984 12.773.897
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-602.762 -6.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.122.222 12.779.907
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-46.415 611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.700 -1.648.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -57.907
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.703 -1.591.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
38.820
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.630.774 130.619
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.630.774 130.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-51.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
77.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.213.305 4.638.373
Alınan Temettüler
19 69.710
Ödenen Faiz
-3.305.480
Alınan Faiz
178.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -75.081
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -6.351
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.466
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-25.220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-910 -49.414
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
35.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -910 -84.927
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -910 -84.927
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.215.587 6.935.096
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.190.017 6.935.096
Kredilerden Nakit Girişleri
34.190.017 6.935.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.335.280 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.335.280
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-639.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.820.171 11.524.055
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
590.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.410.722 11.524.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.387.885 16.290.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.798.607 27.814.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.798.607 26.659.297
Finansal Yatırımlar
5 2.374.823 37.144
Ticari Alacaklar
7 32.136.479 16.648.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.136.479 16.648.258
Diğer Alacaklar
8 9.804.723 8.425.465
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 592.714 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.212.009 8.425.465
Peşin Ödenmiş Giderler
14 155.975 109.560
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 155.975 109.560
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 43.709 61.175
Diğer Dönen Varlıklar
14 18.417 5.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 10.048 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.369 5.000
ARA TOPLAM
71.332.733 51.945.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.332.733 51.945.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
8 2.031.458 845.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.031.458 845.677
Maddi Duran Varlıklar
9 679.122 930.165
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 556.024 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 40.186 45.251
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 284.852 5.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.108.896 3.343.547
TOPLAM VARLIKLAR
76.441.629 55.289.456
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 37.148.092 23.338.191
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.148.092 23.338.191
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 585.808 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.562.284 23.338.191
Ticari Borçlar
7 5.187 3.360.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 49 46
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.138 3.360.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 131.592 92.772
Diğer Borçlar
8 10.168.490 717.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.168.490 717.840
Kısa Vadeli Karşılıklar
596.919 461.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 337.875 280.831
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 259.044 180.797
ARA TOPLAM
48.050.280 27.971.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.050.280 27.971.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
467.587 111.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 467.587 111.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.587 111.453
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.517.867 28.082.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.923.762 27.206.775
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.064.857 1.307.205
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15 1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-224.809 17.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -224.809 17.539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -4.100.430 -2.116.025
Net Dönem Karı veya Zararı
959.335 -1.984.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.923.762 27.206.775
TOPLAM KAYNAKLAR
76.441.629 55.289.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.127 1.406 -2.152.166 -80.895 27.784.472 27.784.472
Transferler
-80.895 80.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-715 -1.401.318 -1.402.033 -1.402.033
Dönem Karı (Zararı)
-1.401.318 -1.401.318 -1.401.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-715 -715 -715
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 15.412 1.406 -2.233.061 -1.401.318 26.382.439 26.382.439
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 25.801.479 25.801.479
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.d 1.289.666 -1.406 117.036 1.405.296 1.405.296
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.289.666 17.539 0 -2.116.025 -1.984.405 27.206.775 27.206.775
Transferler
-1.984.405 1.984.405 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.348 959.335 716.987 716.987
Dönem Karı (Zararı)
959.335 959.335 959.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.348 -242.348 -242.348
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.289.666 -224.809 -4.100.430 959.335 27.923.762 27.923.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
959.335 -1.401.318 -322.755 -858.415
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-242.348 -715 -54.626 -1.691
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-894 -2.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-302.935 -68.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.587 179 13.656 423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
60.587 179 13.656 423
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-242.348 -715 -54.626 -1.691
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
716.987 -1.402.033 -377.381 -860.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
716.987 -1.402.033 -377.381 -860.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795734


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6693 Değişim: -0,13%
Düşük 13,6423 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,5153 Değişim: -0,22%
Düşük 15,4819 09.12.2021 Yüksek 15,5526
Açılış: 15,5498
783,13 Değişim: -0,22%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.