KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 21:57
KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 15.735.682 12.494.130
Satışların Maliyeti
28 -14.585.457 -326.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.150.225 12.167.309
BRÜT KAR (ZARAR)
1.150.225 12.167.309
Genel Yönetim Giderleri
29 -9.926.959 -11.248.061
Pazarlama Giderleri
29 -2.445.109 -2.034.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.748.266 5.666.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.366.547 -3.216.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.159.876 1.334.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 261.755 155.756
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.103 -3.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.420.528 1.486.758
Finansman Giderleri
33 -3.426.940 -1.552.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.006.412 -65.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.007 -15.266
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -32.417
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 22.007 17.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.984.405 -80.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -1.984.405 -80.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.984.405 -80.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 20.606 20.606 -2.756.386 604.220 -2.152.166 27.868.440 27.868.440
Transferler
604.220 -604.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.479 -4.479 1.406 -80.895 -80.895 -83.968 -83.968
Dönem Karı (Zararı)
-80.895 -80.895 -80.895 -80.895
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 16.127 16.127 1.406 -2.152.166 -80.895 -2.233.061 27.784.472 27.784.472
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 16.127 16.127 1.406 -2.152.166 -80.895 -2.233.061 27.784.472 27.784.472
Transferler
-80.895 80.895
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.412 1.412 -1.984.405 -1.984.405 -1.982.993 -1.982.993
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 17.539 17.539 1.406 -2.233.061 -1.984.405 -4.217.466 25.801.479 25.801.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.473.760 5.961.683
Dönem Karı (Zararı)
36 -1.984.405 -80.895
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
745.195 772.942
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
538.299 697.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
238.998 82.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,15 58.552 83.675
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,15 180.446 -1.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -32.102 -7.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-234.550 5.269.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.895.567 723.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,37 57.909 -24.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.953.476 747.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.257.622 3.995.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 7.257.622 3.995.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.111 -5.175
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.738.904 1.500.161
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,37 -57.888 24.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.681.016 1.475.703
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213.788 -932.788
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 213.788 -932.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.600 -10.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13,25,26 -66.175 18.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13,25,26 -7.425 -29.324
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.473.760 5.961.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.912 -185.473
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 46.004 -34.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.311
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 2.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.916 -153.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -88.916 -153.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.661.938 5.683.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.661.938 5.683.690
Kredilerden Nakit Girişleri
8 8.661.938 5.683.690
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.145.266 11.459.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.145.266 11.459.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.290.593 9.530.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.435.859 20.990.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -1.984.405 -80.895
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.412 -4.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 1.765 -5.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -353 1.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 -353 1.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-351
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.412 -3.073
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.982.993 -83.968
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.982.993 -83.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 26.333.189 21.231.281
Finansal Yatırımlar
7 37.144 83.148
Ticari Alacaklar
21.997.832 15.058.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,37 10 57.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 21.997.822 15.000.988
Diğer Alacaklar
8.727.642 16.121.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.727.642 16.121.702
Peşin Ödenmiş Giderler
13 109.560 111.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 61.175
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.000
ARA TOPLAM
57.271.542 52.606.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.271.542 52.606.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 15.173 15.173
Diğer Alacaklar
542.935 406.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 542.935 406.497
Maddi Duran Varlıklar
16 930.165 1.350.471
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 45.251 74.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 101.985 80.331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.635.509 1.926.800
TOPLAM VARLIKLAR
58.907.051 54.533.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.338.191 14.676.253
Ticari Borçlar
8.383.688 11.122.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,37 46 57.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.383.642 11.064.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 92.772 100.197
Diğer Borçlar
717.840 504.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 717.840 504.052
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 10.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
461.628 221.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 280.831 220.886
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 180.797 351
ARA TOPLAM
32.994.119 26.634.779
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.994.119 26.634.779
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
111.453 114.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 111.453 114.258
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.453 114.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.105.572 26.749.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.801.479 27.784.472
Ödenmiş Sermaye
27 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.539 16.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.539 16.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 17.539 16.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.406 1.406
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 1.406 1.406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.233.061 -2.152.166
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -1.984.405 -80.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.801.479 27.784.472
TOPLAM KAYNAKLAR
58.907.051 54.533.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751778


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: -0,30% Hacim : 2.778 Mio.TL Son veri saati : 11:22
Düşük 1.342 27.07.2021 Yüksek 1.349
Açılış: 1.348
8,5717 Değişim: 0,23%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5770
Açılış: 8,5523
10,0985 Değişim: -0,07%
Düşük 10,0795 27.07.2021 Yüksek 10,1319
Açılış: 10,1059
494,85 Değişim: 0,11%
Düşük 493,54 27.07.2021 Yüksek 496,36
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.