KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2021 - 23:48
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559
Transferler
0 0 0 0 0 0 16.092.938 253.618.334 -269.368.228 343.044 343.044
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.459.473 0 -2.500.656 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.836.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 14.724.744 -651.048 14.073.696
Dönem Karı (Zararı)
0 -49.397.250 -49.397.250 -55.044 -49.452.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 82.459.473 -2.500.656 -15.836.823 0 0 0 0 64.121.994 -596.004 63.525.990
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.646.433 0 1.565.198 0 0 0 0 0 0 0 0 12.017.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 0 -13.633.791 -1.392.317 -15.026.108
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -80.862.684 -80.862.684 -1.184.152 -82.046.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 53.646.433 1.565.198 12.017.262 0 0 0 67.228.893 -208.165 67.020.728
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.596.372 40.328.833
Dönem Karı (Zararı)
-82.046.836 -49.452.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-60.692.097 -52.661.053
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.354.739 3.208.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.440.077 91.673.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 15.200.193 20.400.394
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-19.197.859 -15.576.635
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.125.963 4.127.590
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 699.040 575.784
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.022.862 -20.280.009
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.470.022 19.861.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 25.492.493 12.793.112
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 10.621.414 6.107.073
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-392.555 607.787
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.251.330 353.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.182.336 51.077.187
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -222.713 -847.270
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 12.410.038 26.613.757
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 -5.775.353 1.145.665
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 28.770.364 24.165.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.834.017 1.716.208
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 2.834.017 1.716.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -3.330.708 1.734.699
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117.227 4.934.261
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,28 -117.227 4.934.261
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.399.303 7.526.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.763.129 5.969.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.522.017 -41.774.411
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.035.122 -32.092.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.486.895 -9.681.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.955.443 1.366.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.626.733 -3.862.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.456.701 -6.094.853
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.189.021 7.899.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.267.680 -13.994.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.762.200 127.970
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.524.167 -450.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.172.588 56.656.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
72.104.818 48.724.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.932.230 7.931.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.156.370 48.191.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -4.672.560 -6.049.447
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -218.368 -2.523.410
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -169.198 -1.128.033
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 500.128 1.838.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.106.908 -15.092.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 594.984 -4.898.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.822.868 -26.218.294
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.553.938 -26.171.374
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -268.930 -46.920
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 825.000 15.177.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
73.263 0
Alınan Faiz
25 222.713 847.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.854.711 -49.719.631
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.009.283 -15.582.708
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -18.009.283 -15.582.708
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.399.303 -7.526.821
Ödenen Faiz
29 -12.410.038 -26.613.757
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.087 3.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.365.247 -24.482.885
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.799.928 -18.228.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.565.319 -42.711.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.156.497 56.867.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.591.178 14.156.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.591.178 14.156.497
Finansal Yatırımlar
5 104.565 68.478
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
104.565 68.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
222.817.901 167.381.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 169.376.055 91.340.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 53.441.846 76.040.408
Diğer Alacaklar
11.149.525 84.660.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 8.328.313 80.876.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.821.212 3.783.770
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 17.577.262 15.964.915
Peşin Ödenmiş Giderler
19 9.780.244 8.153.511
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.780.244 8.153.511
Diğer Dönen Varlıklar
1.381.682 1.733.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.381.682 1.733.242
ARA TOPLAM
267.402.357 292.118.290
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
267.402.357 292.118.290
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9.604.087 7.829.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.604.087 7.829.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 0 2.693.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 156.248.359 133.364.011
Maddi Duran Varlıklar
13 517.444.015 444.901.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.445.797 13.086.985
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 11.445.797 13.086.985
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 2.044.037 2.321.912
Diğer Duran Varlıklar
20 260.800 277.705
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
260.800 277.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
697.361.018 604.789.705
TOPLAM VARLIKLAR
964.763.375 896.907.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.665.179 6.296.218
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.184.316 3.678.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.184.316 3.678.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.480.863 2.617.539
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.480.863 2.617.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 11.713.065
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 11.713.065
Banka Kredileri
6 0 11.713.065
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
133.672.954 60.216.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 74.509.525 23.320.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 59.163.429 36.895.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 6.883.329 3.121.129
Diğer Borçlar
5.422.700 4.808.536
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.422.700 4.808.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 6.353.389 10.716.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.353.389 10.716.689
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 305.755 169.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.641.773 26.240.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 31.590.195 17.148.260
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 17.051.578 9.092.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 12.340.127 24.689.718
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.340.127 24.689.718
ARA TOPLAM
219.285.206 147.971.116
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.285.206 147.971.116
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 13.020.805 11.998.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.836.237 11.419.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.836.237 11.419.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.184.568 578.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.184.568 578.583
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 1.034.238 195.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.034.238 195.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.141.651 52.358.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 57.141.651 52.358.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 34.727.284 29.804.588
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.923.978 94.356.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
325.209.184 242.327.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
641.415.420 655.049.211
Ödenmiş Sermaye
21 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
326.318.242 271.106.611
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
326.318.242 271.106.611
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 348.347.644 294.701.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -22.029.402 -23.594.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
76.554.966 64.537.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 76.554.966 64.537.704
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 117.176.268
Yasal Yedekler
21 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-467.047.129 -417.649.879
Net Dönem Karı veya Zararı
-80.862.684 -49.397.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.861.229 -468.912
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
639.554.191 654.580.299
TOPLAM KAYNAKLAR
964.763.375 896.907.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 315.812.065 357.434.718
Satışların Maliyeti
22 -306.283.358 -314.852.017
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.528.707 42.582.701
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.528.707 42.582.701
Genel Yönetim Giderleri
23 -85.245.093 -70.214.362
Pazarlama Giderleri
23 -59.766.766 -61.459.638
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 107.016.208 72.077.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -44.219.105 -34.722.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.686.049 -51.735.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 28.779.243 36.458.635
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -438.531 -5.965.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -2.834.017 -1.716.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-47.179.354 -22.958.998
Finansman Giderleri
29 -16.843.451 -27.967.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-64.022.805 -50.926.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 3.330.708 -1.734.699
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -305.755 -769.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 3.636.463 -964.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.692.097 -52.661.053
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -21.354.739 3.208.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
-82.046.836 -49.452.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.184.152 -55.044
Ana Ortaklık Payları
-80.862.684 -49.397.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 32 -0,13660000 -0,08340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55.211.631 79.958.817
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 59.607.148 91.621.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 2.006.665 -3.127.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.402.182 -8.535.048
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
30 -5.960.715 -9.162.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 -441.467 627.116
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.809.097 -16.432.827
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.809.097 -16.432.827
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
11.809.097 -16.432.827
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.020.728 63.525.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.026.108 14.073.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.392.317 -651.048
Ana Ortaklık Payları
-13.633.791 14.724.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916421


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5920 Değişim: -0,61%
Düşük 32,5691 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,0080 Değişim: -0,67%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.438,29 Değişim: -0,28%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.