KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 22:04
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.655.265 96.625
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.655.265 96.625
BRÜT KAR (ZARAR)
2.655.265 96.625
Genel Yönetim Giderleri
28, 33 -4.097.893 -256.393
Pazarlama Giderleri
28, 33 -2.065 -14.910
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 28.151.908 6.132.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -666.140 -96.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.041.075 5.861.954
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.041.075 5.861.954
Finansman Gelirleri
37 270.128 935.463
Finansman Giderleri
37 -74.845 -750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.236.358 6.796.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.236.358 6.796.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.236.358 6.796.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.236.358 6.796.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,87450000 0,33980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-695.142 7.064.353
Dönem Karı (Zararı)
41 26.236.358 6.796.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.129.046 -6.028.870
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28, 36 98.443 73
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 96.189
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 96.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.081 955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 18.081 955
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.245.570 -6.126.087
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
47 -27.245.570 -6.126.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
197.546 6.296.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.289.010 3.644.351
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.301.993 3.644.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.983 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 6.331 706.718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.897 6.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.897 6.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 302.560 675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.768.754 1.779.746
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.744.795 1.750.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -23.959 29.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
370.296 158.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 317.993 159.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 40 52.303 -197
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-695.142 7.064.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.976.977 -11.754.163
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -2.879.180 -11.754.163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -52.528
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -45.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.299.838 1.750.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.380.132 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 8.380.132 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 0 1.750.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.788
Ödenen Faiz
14.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.627.719 -2.939.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.627.719 -2.939.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 424.453 3.364.263
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 5.052.172 424.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 5.052.172 424.453
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
4.233 1.301.993
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 1.301.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.233 0
Stoklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
124.669 131.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 124.669 131.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 28.851 346.844
ARA TOPLAM
5.209.925 2.204.290
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.209.925 2.204.290
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 80.161.000 50.036.250
Diğer Alacaklar
8.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.750
Maddi Duran Varlıklar
46.802
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 0
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.724
Özel Maliyetler
14 41.078
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 149.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.168 0
Bilgisayar Yazılımları
17 42.168
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.408.081 50.036.250
TOPLAM VARLIKLAR
85.618.006 52.240.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 124.441
Ticari Borçlar
7.518 9.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.518 9.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 304.820 2.260
Diğer Borçlar
20.274 1.789.028
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.205 1.750.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.069 39.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
53.686 1.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 53.686 1.383
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
ARA TOPLAM
510.739 1.802.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
510.739 1.802.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.242
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 34.242
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.189 1.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 36.189 1.606
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.431 1.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
581.170 1.803.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.036.836 50.436.848
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 20.000.000
Sermaye Avansı
0 1.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 130.402 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.153 -651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.153 -651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -17.153 -651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
520.988 520.988
Yasal Yedekler
30 520.988 520.988
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 28.166.241 21.369.574
Net Dönem Karı veya Zararı
41 26.236.358 6.796.667
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.036.836 50.436.848
TOPLAM KAYNAKLAR
85.618.006 52.240.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832
Transferler
99.599 23.626.184 -23.725.783 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-651 6.796.667 6.796.016 6.796.016
Sermaye Avansı
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848
Transferler
30 6.796.667 -6.796.667 0 0
Dönem Karı (Zararı)
38 -16.502 26.236.358 26.219.856 26.219.856
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -1.750.000 130.132 8.380.132 8.380.132
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 130.402 -17.153 520.988 28.166.241 26.236.358 85.036.836 85.036.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.236.358 6.796.667
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.502 -651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -16.502 -651
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.502 -651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.219.856 6.796.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.219.856 6.796.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913682


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.