KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:46
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 0 20.461 0 5.886
Satışların Maliyeti
31 0 -5.871 0 -5.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 14.590 0 15
BRÜT KAR (ZARAR)
0 14.590 0 15
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.274.480 -201.505 -841.984 -71.587
Pazarlama Giderleri
28,33 0 -10.949 0 -1.642
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 193.507 3.451 157.155 3.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -86.137 0 -54.686 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.167.110 -194.413 -739.515 -69.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.167.110 -194.413 -739.515 -69.763
Finansman Gelirleri
37 122.711 679.522 101.705 526.173
Finansman Giderleri
37 -64.619 -16 -5.537 -16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.109.018 485.093 -643.347 456.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.109.018 485.093 -643.347 456.394
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.109.018 485.093 -643.347 456.394
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.109.018 485.093 -643.347 456.394
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,04160000 0,02430000 -0,02140000 0,02280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.339.998 -876.924
Dönem Karı (Zararı)
-1.109.018 485.093
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -1.109.018 485.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.063 73
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 31.702 73
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.361 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27,36 6.361 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.269.043 -1.362.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.377 -2.219.290
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -76.607 -2.219.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.770 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 64.030 692.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.076 18.411
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 64.076 18.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 93.652 -46
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.631.715 143.063
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.690.918 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 59.203 143.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.291 3.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 228.291 4.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 0 -1.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.339.998 -876.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.383.382 -1.992.776
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -2.339.000 -1.992.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.382 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -36.063 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -8.319 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.352.858 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 8.380.132 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.811 0
Ödenen Faiz
5.537 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.629.478 -2.869.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.629.478 -2.869.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 424.453 3.364.263
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.053.931 494.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 4.053.931 424.453
Diğer Alacaklar
1.380.620 1.301.993
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.378.600 1.301.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.020 0
Peşin Ödenmiş Giderler
66.970 131.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 66.970 131.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 118.553 346.844
ARA TOPLAM
5.620.074 2.204.290
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.620.074 2.204.290
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 52.375.250 50.036.250
Diğer Alacaklar
8.750 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.750 0
Maddi Duran Varlıklar
14 35.462 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 215.066 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.941 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.941 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.642.469 50.036.250
TOPLAM VARLIKLAR
58.262.543 52.240.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
118.082 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
118.082 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 118.082 0
Ticari Borçlar
73.491 9.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 73.491 9.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 95.912 2.260
Diğer Borçlar
157.312 1.789.028
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 59.082 1.750.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 98.230 39.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.383 1.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.383 1.383
ARA TOPLAM
446.180 1.802.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
446.180 1.802.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.434 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.434 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 100.434 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.520 1.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 25.520 1.606
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.954 1.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
572.134 1.803.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.690.409 50.436.848
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 20.000.000
Sermaye Avansı
30 0 1.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 130.402 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.204 -651
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -18.204 -651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 520.988 520.988
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 28.166.241 21.369.574
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -1.109.018 6.796.667
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.690.409 50.436.848
TOPLAM KAYNAKLAR
58.262.543 52.240.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 0 270 0 421.389 0 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832
Transferler
30 0 0 0 0 0 23.725.783 -23.725.783 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 0 0 0 485.093 485.093 485.093
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 0 270 0 421.389 21.469.173 485.093 42.375.925 42.375.925
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848
Transferler
30 0 0 0 0 0 6.796.667 -6.796.667 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 -17.553 0 0 -1.109.018 -1.126.571 -1.126.571
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -1.750.000 130.132 0 0 0 0 8.380.132 8.380.132
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 130.402 -18.204 520.988 28.166.241 -1.109.018 57.690.409 57.690.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.109.018 485.093 -643.347 456.394
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.553 0 -1.509 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -17.553 0 -1.509 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.553 0 -1.509 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.126.571 485.093 -644.856 456.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.126.571 485.093 -644.856 456.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867619


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.584 Değişim: 0,50% Hacim : 23.756 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.569 05.11.2021 Yüksek 1.587
Açılış: 1.576
9,6792 Değişim: -0,04%
Düşük 9,6600 05.11.2021 Yüksek 9,7468
Açılış: 9,6829
11,2192 Değişim: -0,06%
Düşük 11,1657 05.11.2021 Yüksek 11,2733
Açılış: 11,2262
566,18 Değişim: 1,35%
Düşük 557,05 05.11.2021 Yüksek 566,82
Açılış: 558,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.