KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 20:54
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 0 14.575
Satışların Maliyeti
31 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 14.575
BRÜT KAR (ZARAR)
0 14.575
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -432.496 -129.918
Pazarlama Giderleri
28,33 0 -9.307
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 36.352 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -31.451 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-427.595 -124.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-427.595 -124.650
Finansman Gelirleri
37 21.006 153.349
Finansman Giderleri
37 -59.082 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-465.671 28.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-465.671 28.699
DÖNEM KARI (ZARARI)
-465.671 28.699
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-465.671 28.699
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,02000000 0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.345.587 720.329
Dönem Karı (Zararı)
-465.671 28.699
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -465.671 28.699
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.559 73
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 94 73
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.465 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 2.465 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.882.475 691.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.542 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -196.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -49.542 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -65.774 690.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.060 2.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 2.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 17.060 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 32.623 699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.678.704 -7.570
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.690.918 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.214 -7.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.862 5.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 57.862 5.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 0 -280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.345.587 720.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.617.664 -1.403.200
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -1.612.000 -1.403.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.664 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -5.664 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.380.132 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 8.380.132 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.416.881 -682.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.416.881 -682.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 424.453 3.364.263
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.841.334 2.681.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 4.841.334 424.453
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
1.538.785 1.301.993
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.497.993 1.301.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.792 0
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
65.774 131.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 65.774 131.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 288.982 346.844
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
6.734.875 2.204.290
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.734.875 2.204.290
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 51.779.250 50.036.250
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
8.750 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.750 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.570 0
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.570 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.793.570 50.036.250
TOPLAM VARLIKLAR
58.528.445 52.240.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
26.475 9.415
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 26.475 9.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 34.883 2.260
Diğer Borçlar
110.324 1.789.028
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 59.082 1.750.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 51.242 39.028
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.383 1.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.383 1.383
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
ARA TOPLAM
173.065 1.802.086
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.065 1.802.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.115 1.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 20.115 1.606
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.115 1.606
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.180 1.803.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.335.265 50.436.848
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Sermaye Avansı
30 0 1.750.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 130.402 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.695 -651
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -16.695 -651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 520.988 520.988
Diğer Yedekler
30 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 28.166.241 21.369.574
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -465.671 6.796.667
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.335.265 50.436.848
TOPLAM KAYNAKLAR
58.528.445 52.240.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 0 270 0 421.389 0 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 23.725.783 -23.725.783 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 0 0 0 0 28.699 28.699 28.699
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 0 270 0 421.389 0 21.469.173 28.699 41.919.531 41.919.531
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 1.750.000 270 -651 520.988 0 21.369.574 6.796.667 50.436.848 50.436.848
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 6.796.667 -6.796.667 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 -16.044 0 0 0 -465.671 -481.715 -481.715
Sermaye Arttırımı
30 10.000.000 -1.750.000 130.132 0 0 0 0 0 8.380.132 8.380.132
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 130.402 -16.695 520.988 0 28.166.241 -465.671 58.335.265 58.335.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-465.671 28.699
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.044 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -16.044 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.044 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-481.715 28.699
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-481.715 28.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848355


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.