KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2019 - 18:14
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 20.461 2.781.363 5.886 1.306.018
Satışların Maliyeti
31 -5.871 -2.721.205 -5.871 -1.265.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.590 60.158 15 40.062
BRÜT KAR (ZARAR)
14.590 60.158 15 40.062
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -201.505 -203.633 -71.587 -74.306
Pazarlama Giderleri
28,33 -10.949 -10.253 -1.642 -1.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.451 3.831 3.451 2.537
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-194.413 -149.897 -69.763 -33.427
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-194.413 -149.897 -69.763 -33.427
Finansman Gelirleri
37 679.522 1.562.367 526.173 1.066.654
Finansman Giderleri
37 -16 -6.072 -16 -5.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
485.093 1.406.398 456.394 1.027.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
485.093 1.406.398 456.394 1.027.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
485.093 1.406.398 456.394 1.027.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
485.093 1.406.398 456.394 1.027.600
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-876.924 -3.228.523
Dönem Karı (Zararı)
485.093 1.406.398
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 485.093 1.406.398
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73 11.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 73 443
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.625
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 5.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 5.174
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 5.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.362.090 -4.646.163
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 0 -222.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.219.290 -3.750.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.219.290 -3.750.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 692.534 -667.934
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.411 3.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 18.411 3.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -46 -843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.063 -6.231
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 143.063 -6.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.238 -2.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 4.818 -3.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,38 -1.580 1.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-876.924 -3.228.523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.992.776 -1.768.755
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -1.992.776 -1.768.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.869.700 -4.997.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.869.700 -4.997.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.364.263 8.596.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
494.563 3.598.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 494.563 3.364.263
Diğer Alacaklar
7.165.634 4.946.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.165.634 4.946.344
Peşin Ödenmiş Giderler
241.373 933.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 241.373 933.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 501.149 505.967
ARA TOPLAM
8.402.719 9.750.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.402.719 9.750.481
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
34.148.776 32.156.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.148.776 32.156.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 34.148.776 32.156.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 73
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 73
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.148.776 32.156.073
TOPLAM VARLIKLAR
42.551.495 41.906.554
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
21.686 3.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.686 3.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.539 1.585
Diğer Borçlar
152.345 9.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 152.345 9.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.580
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 1.580
ARA TOPLAM
175.570 15.722
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.570 15.722
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.570 15.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.375.925 41.890.832
Ödenmiş Sermaye
30 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 270 270
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
421.389 421.389
Yasal Yedekler
30 421.389 421.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 21.469.173 -2.256.610
Net Dönem Karı veya Zararı
41 485.093 23.725.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.375.925 41.890.832
TOPLAM KAYNAKLAR
42.551.495 41.906.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 18.165.049
Transferler
30 -5.699.003 5.699.003 0 0
Dönem Karı (Zararı)
38 -784 1.406.398 1.405.614 1.405.614
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 1.541 366.327 -2.203.873 1.406.398 1.406.398 1.406.398
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 421.389 -2.256.610 23.725.783 41.890.832 41.890.832
Transferler
30 23.725.783 -23.725.783 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 485.093 485.093 485.093
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 0 421.389 21.469.173 485.093 42.375.925 42.375.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
485.093 1.406.398 456.394 1.027.600
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -784 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 0 -784 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -784 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
485.093 1.405.614 456.394 1.027.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
485.093 1.405.614 456.394 1.027.600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2621 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,2953
Açılış: 32,2169
34,9234 Değişim: 0,25%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.424,77 Değişim: 0,13%
Düşük 2.419,88 30.05.2024 Yüksek 2.427,96
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.