KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:47
KAP ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 2.818.299 5.120.931 36.936 2.573.156
Satışların Maliyeti
31 -2.721.205 -4.414.647 0 -2.455.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.094 706.284 36.936 117.369
BRÜT KAR (ZARAR)
97.094 706.284 36.936 117.369
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -247.140 -157.037 -43.507 -44.920
Pazarlama Giderleri
28,33 -11.449 -9.336 -1.196 -897
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 22.785 7.091 18.954 -1.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-138.710 547.002 11.187 69.573
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-138.710 547.002 11.187 69.573
Finansman Gelirleri
37 2.380.245 215.318 817.878 89.317
Finansman Giderleri
37 -6.310 -180.673 -238 -54.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.235.225 581.647 828.827 104.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.235.225 581.647 828.827 104.551
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.235.225 581.647 828.827 104.551
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.235.225 581.647 828.827 104.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,11180000 0,02910000 0,04140000 0,00520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 -5.155 310.893 2.445.428 1.105.136 23.856.572 23.856.572
Transferler
30 55.434 1.049.702 -1.105.136 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.081 6.081 477.096 483.177 483.177
Dönem Karı (Zararı)
38 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 926 366.327 3.495.130 477.096 24.339.749 24.339.749
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 18.165.049
Transferler
30 -2.325 55.062 -5.751.740 5.699.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
38 2.235.225 1.411.239 1.411.239
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 2.235.225 1.411.239 1.411.239
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 270 0 421.389 -2.256.610 2.235.225 20.400.274 20.400.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.715.113 -960.432
Dönem Karı (Zararı)
2.235.225 581.647
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.235.225 581.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.694 -665.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 665 665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.855 15.224
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 15.224
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.174 4.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 4.543
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 5.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -685.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -685.971
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.962.032 -876.540
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -233.000 -609.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.750.000 488.977
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 488.977
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.12 -942.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.824 7.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.824 7.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -26.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.105 -762.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -750.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -8.105 -12.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.40 -8.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29.38 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.715.113 -960.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.322.755 752.387
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
47 -2.322.755
Alınan Faiz
35 0 752.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.037.868 -208.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.037.868 -208.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 8.596.192 9.709.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.558.324 9.501.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.235.225 581.647 828.827 104.551
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 6.362 -1.541 281
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 0 6.362 -1.541 281
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 6.362 -1.541 281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.235.225 588.009 827.286 104.832
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.235.225 588.009 827.286 104.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 3.560.221 8.596.935
Finansal Yatırımlar
233.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
233.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 233.000 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.495.735 750.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.495.735 750.000
Peşin Ödenmiş Giderler
942.573 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 942.573 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 502.810 497.376
ARA TOPLAM
9.734.339 9.844.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.734.339 9.844.311
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.678.672 8.355.917
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.678.672 8.355.917
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 10.678.672 8.355.917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
295 960
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 295 960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.678.967 8.356.877
TOPLAM VARLIKLAR
20.413.306 18.201.188
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.623 1.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.623 1.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.400 5.368
Diğer Borçlar
4.009 12.114
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.009 12.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 3.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 3.075
ARA TOPLAM
13.032 22.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.032 22.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 13.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 0 13.783
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 13.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.032 36.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.400.274 18.165.049
Ödenmiş Sermaye
30 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 270 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 2.325
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 2.325
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 2.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
421.389 366.327
Yasal Yedekler
30 421.389 366.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -2.256.610 3.495.130
Net Dönem Karı veya Zararı
41 2.235.225 -5.699.003
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.400.274 18.165.049
TOPLAM KAYNAKLAR
20.413.306 18.201.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716481


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.