KAP ***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2024 - 21:18
KAP ***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***HTTBT*** HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 100.000.000 117.442 0 -1.398.532 138.391.961 120.347 5.546.600 23.351.517 28.898.117 266.129.335 266.129.335
Transferler
2.688.086 20.663.431 -23.351.517 -2.688.086 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
58.544.791 58.544.791 58.544.791 58.544.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.063.473 224.378.517 223.315.044 223.315.044
Sermaye Arttırımı
27.500.000 292.429.353 319.929.353 319.929.353
Dönem Sonu Bakiyeler
14 127.500.000 117.442 292.429.353 -2.462.005 362.770.478 2.808.433 26.210.031 58.544.791 84.754.822 867.918.523 867.918.523
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 127.500.000 117.442 292.429.353 -2.462.005 362.770.478 2.808.433 26.210.031 58.544.791 84.754.822 867.918.523 867.918.523
Transferler
9.697.729 48.847.062 -58.544.791 -9.697.729 0 0
Dönem Karı (Zararı)
132.168.362 132.168.362 132.168.362 132.168.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
561.629 525.931.651 526.493.280 526.493.280
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-29.389.526 -29.389.526 -29.389.526
Dönem Sonu Bakiyeler
14 127.500.000 117.442 263.039.827 -1.900.376 888.702.129 12.506.162 75.057.093 132.168.362 207.225.455 1.497.190.639 1.497.190.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.193.378 73.945.894
Dönem Karı (Zararı)
132.168.362 58.544.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-46.872.549 90.131.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 100.598.040 54.174.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 457.564 373.605
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.893.642 7.254.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 10.893.642 7.254.253
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -837.760 -4.359.996
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-120.064.436 40.120.900
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -81.071.183 -23.704.103
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -81.071.183 -23.704.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 39.905.728 14.043.594
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3.245.856 2.228.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.055.355 -57.635.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -104.919.273 -50.303.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.762.304 -17.192.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -20.554.101 -8.930.803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 44.739.820 12.311.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.675.382 5.432.421
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -234.879 1.048.774
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.240.458 91.040.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.800.496 -673.159
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-62.633.340 -16.421.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
237.773.737 -401.081.340
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
247.319.739 81.835.065
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -283.050.574
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.758 4.535
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 10.758 4.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.313.763 -168.296.293
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -50.760.542 -54.574.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -204.553.221 -113.721.342
Alınan Faiz
80.559.717 18.892.537
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
165.197.286 -50.466.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.339.733 281.088.748
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 319.929.353
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 319.929.353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.278.500
Kredilerden Nakit Girişleri
11 0 18.278.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.777.875 -36.878.925
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -23.777.875 -36.878.925
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -27.716.090 -18.952.876
Ödenen Faiz
-845.768 -1.287.304
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133.240.626 -46.046.698
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.062.188 37.074.228
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.302.814 -8.972.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 57.136.078 66.108.548
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 218.438.892 57.136.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 218.438.892 57.136.078
Finansal Yatırımlar
11 246.873.455 263.718.786
Ticari Alacaklar
184.377.893 83.328.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.104.526 11.134.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 162.273.367 72.194.136
Peşin Ödenmiş Giderler
60.735.864 31.977.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 60.735.864 31.977.982
Diğer Dönen Varlıklar
31.241.084 24.241.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 31.241.084 24.241.841
ARA TOPLAM
741.667.188 460.403.118
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
741.667.188 460.403.118
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 0 61.123.808
Maddi Duran Varlıklar
8 151.840.116 67.129.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 759.708.182 390.051.961
Peşin Ödenmiş Giderler
66.180.135 36.149.592
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 66.180.135 36.149.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 8.618.504 1.292.501
Diğer Duran Varlıklar
1.801.471 1.038.410
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 1.801.471 1.038.410
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
988.148.408 556.785.581
TOPLAM VARLIKLAR
1.729.815.596 1.017.188.699
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 42.584.444
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 42.584.444
Banka Kredileri
11 0 23.372.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 0 19.211.569
Ticari Borçlar
70.993.281 26.253.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 70.993.281 26.253.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 22.439.386 8.169.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.743.826 17.138.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 27.743.826 17.138.544
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.115.447 11.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.238.558 9.453.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 22.238.558 9.453.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.484.807 79.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.484.807 79.730
ARA TOPLAM
152.015.305 103.690.676
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.015.305 103.690.676
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.038.983 39.398.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 70.038.983 39.398.964
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.570.669 6.180.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 10.570.669 6.180.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.609.652 45.579.500
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.624.957 149.270.176
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.497.190.639 867.918.523
Ödenmiş Sermaye
14 127.500.000 127.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 117.442 117.442
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 263.039.827 292.429.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
886.801.753 360.308.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.900.376 -2.462.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.900.376 -2.462.005
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 888.702.129 362.770.478
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.506.162 2.808.433
Yasal Yedekler
14 12.506.162 2.808.433
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
75.057.093 26.210.031
Net Dönem Karı veya Zararı
132.168.362 58.544.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.497.190.639 867.918.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.729.815.596 1.017.188.699


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 609.051.324 311.102.695
Satışların Maliyeti
15 -313.007.451 -142.102.909
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
296.043.873 168.999.786
BRÜT KAR (ZARAR)
296.043.873 168.999.786
Genel Yönetim Giderleri
16 -89.924.269 -46.546.857
Pazarlama Giderleri
16 -76.013.405 -45.204.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 59.729.502 20.603.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -49.882.287 -18.268.917
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.953.414 79.582.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 82.143.148 28.675.186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.096.562 108.257.942
Finansman Gelirleri
19 3.024.357 3.341.605
Finansman Giderleri
19 -53.046.829 -39.011.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.074.090 72.588.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -39.905.728 -14.043.594
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-45.245.748 -14.738.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.340.020 694.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
132.168.362 58.544.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
132.168.362 58.544.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24 132.168.362 58.544.791
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
526.493.280 223.315.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
595.327 -1.127.281
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
20 525.931.651 224.378.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.698 63.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-33.698 63.808
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
526.493.280 223.315.044
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
658.661.642 281.859.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
658.661.642 281.859.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254627


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: 0,00% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5295 Değişim: 0,24%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6168 Değişim: 0,21%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.484,87 Değişim: -0,06%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.