KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2024 - 21:28
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 520.583.110 -836.422 -836.422 -836.422 237.335.876 -395.420.253 373.662.311 373.662.311
Transferler
6.479.751 -6.479.751
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.769.050 -7.769.050 -7.769.050 -13.694.791 -21.463.841 -21.463.841
Dönem Karı (Zararı)
-13.694.791 -13.694.791 -13.694.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.769.050 -7.769.050 -7.769.050 -7.769.050 -7.769.050
Kar Payları
14 -44.079.939 -44.079.939 -44.079.939
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 520.583.110 -8.605.472 -8.605.472 -8.605.472 243.815.627 -445.979.943 -24.820.146 308.118.531 308.118.531
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 520.583.110 -8.605.472 -8.605.472 -8.605.472 243.815.627 -445.979.943 -13.694.791 308.118.531 308.118.531
Transferler
-13.694.791 13.694.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.513.168 -1.513.168 -1.513.168 58.852.334 57.339.166 57.339.166
Dönem Karı (Zararı)
58.852.334 58.852.334 58.852.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.513.168 -1.513.168 -1.513.168 -1.513.168 -1.513.168
Sermaye Arttırımı
28.000.000 7.180.885 -35.180.885
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 527.763.995 -10.118.640 -10.118.640 -10.118.640 243.815.627 -494.855.619 58.852.334 365.457.697 365.457.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.393.789 -23.757.995
Dönem Karı (Zararı)
58.852.334 -13.694.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
129.044.245 66.559.837
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.423.876 5.697.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.069.076 27.119.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 41.055.082 26.888.448
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.994 230.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-51.045.123 -25.955.120
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-51.045.123 -25.955.120
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.679.168 -950.071
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
982.770 7.476.463
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
982.770 7.476.463
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
104.775.621 52.700.700
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.158.857 471.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.096.067 -685.011
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 25.677.752
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.151.985 -62.359.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.322.396 -1.641.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.474.381 -60.717.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.424 -10.705.451
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 42.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-223.424 -10.747.827
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.614.279 -1.338.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.394.514 6.472.319
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.747.623 6.214.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
353.109 257.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.244.393 41.567.698
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.979.024 32.979.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.265.369 8.588.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
148.800.512 52.180.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.337.835 -24.971.463
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-85.068.888 -50.966.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.217.305 -79.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.217.305 -79.705
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -10.929.719 -79.705
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -287.586 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.145.638 -17.424.569
Ödenen Temettüler
13 0 -44.079.939
Alınan Faiz
48.785.705 26.189.218
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 359.933 466.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.322.122 -41.262.269
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-27.838.026 -5.665.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.484.096 -46.928.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 131.793.286 178.721.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 167.277.382 131.793.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 193.981.384 188.242.631
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
6 295.705.083 298.857.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 54.914.575 44.592.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
240.790.508 254.264.888
Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.429.663 1.441.689
Diğer Dönen Varlıklar
13 88.861 340.197
ARA TOPLAM
491.204.991 488.881.584
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
491.204.991 488.881.584
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 2.500.024
Maddi Duran Varlıklar
8 10.418.720 915.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 8.105.546 10.317.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 817.372 1.330.647
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.271.129 2.873.382
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 11.659.314 9.424.020
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.789.335 27.360.746
TOPLAM VARLIKLAR
524.994.326 516.242.330
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.064.064 40.729.442
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 32.979.024
Banka Kredileri
0 32.979.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.064.064 7.750.418
Banka Kredileri
15.064.064 7.750.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.792.849 2.376.823
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.792.849 2.376.823
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.792.849 2.376.823
Ticari Borçlar
6 32.235.226 71.274.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 5.746.252 13.493.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.488.974 57.780.690
Diğer Borçlar
7 13.908.800 10.557.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.908.800 10.557.911
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 36.017.946 20.180.985
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.418.312 35.659.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 40.125.236 35.142.185
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 293.076 517.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.024.731 9.755.685
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 3.780.491 4.834.770
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.244.240 4.920.915
ARA TOPLAM
153.461.928 190.534.778
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.461.928 190.534.778
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.144.506 2.495.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.144.506 2.495.965
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.144.506 2.495.965
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.930.195 15.093.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.930.195 15.093.056
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.074.701 17.589.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.536.629 208.123.799
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
365.457.697 308.118.531
Ödenmiş Sermaye
14 40.000.000 12.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 527.763.995 520.583.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -10.118.640 -8.605.472
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.118.640 -8.605.472
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.118.640 -8.605.472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 243.815.627 243.815.627
Yasal Yedekler
243.815.627 243.815.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -494.855.619 -445.979.943
Net Dönem Karı veya Zararı
58.852.334 -13.694.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
365.457.697 308.118.531
TOPLAM KAYNAKLAR
524.994.326 516.242.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 600.513.455 401.480.970
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -91.122.407 -72.792.421
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
509.391.048 328.688.549
BRÜT KAR (ZARAR)
509.391.048 328.688.549
Genel Yönetim Giderleri
16 -225.576.267 -172.310.547
Pazarlama Giderleri
16 -28.906.117 -21.299.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.596.421 3.476.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.712 -1.418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
262.503.373 138.553.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 66.547.544 42.533.848
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -13.090.943 -1.209.099
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
18 359.933 466.152
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
316.319.907 180.344.068
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-152.691.952 -141.338.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.627.955 39.005.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-104.775.621 -52.700.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -106.872.543 -55.190.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.096.922 2.490.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.852.334 -13.694.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.852.334 -13.694.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.852.334 -13.694.791
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.513.168 -7.769.050
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.161.670 -10.358.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
648.502 2.589.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
648.502 2.589.683
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.513.168 -7.769.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.339.166 -21.463.841
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.339.166 -21.463.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256072


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.