KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.06.2020 - 15:21
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889
Transferler
10 0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -52.238 -52.238 -52.238 0 0 0 0 0 7.123.593 7.071.355 7.071.355
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.123.593 7.123.593 7.123.593
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -52.238 -52.238 -52.238 0 0 0 0 0 0 -52.238 -52.238
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 -25.147.816
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -608.706 -608.706 -608.706 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 7.123.593 69.951.428 69.951.428
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 1.122.768 1.122.768 1.122.768 14.857.592 15.671.942 34.088.097 96.954.758 96.954.758
Transferler
10 0 0 0 0 0 0 0 0 2.484.561 31.603.536 -34.088.097 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 110.834 110.834 110.834 0 0 0 0 0 12.079.218 12.190.052 12.190.052
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.079.218 12.079.218 12.079.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 110.834 110.834 110.834 0 0 0 0 0 0 110.834 110.834
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.195.609 0 -25.195.609 -25.195.609
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -459.046 -459.046 -459.046 1.122.768 1.122.768 1.122.768 17.342.153 22.079.869 12.079.218 83.949.201 83.949.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.123.557 -13.641.447
Dönem Karı (Zararı)
12.079.218 7.123.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.256.916 1.389.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 315.088 85.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.379.261 1.751.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.430.362 1.751.367
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-51.101 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.836.740 -3.768.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.836.740 -3.768.063
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-79.563 -215.056
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.478.870 3.535.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.345.167 -3.034.268
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-127.755 -648.607
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.576.193 -15.873.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-906.613 -35.223
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.646.757 -788.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
488.255 80.435
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.961.844 14.231.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.681.301 5.478.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.515.931 -7.569.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.436.516 -11.550.095
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
394.703 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -27.349
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -27.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.844.745 3.769.085
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
1.844.745 3.769.085
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.968.302 -9.899.711
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
79.563 215.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.047.865 -9.684.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.434.270 61.451.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.482.135 51.767.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.242.739 67.763.640
Finansal Yatırımlar
5 9.839.856 9.712.101
Ticari Alacaklar
6 32.987.880 35.564.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 5.435.148 6.594.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.552.732 28.969.707
Diğer Alacaklar
7 14.073 10.092
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 14.073 10.092
Peşin Ödenmiş Giderler
1.293.641 264.380
Diğer Dönen Varlıklar
42.651 12.938
ARA TOPLAM
131.420.840 113.327.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.420.840 113.327.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 4.424.732 4.719.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 163.093 183.683
Peşin Ödenmiş Giderler
634.299 16.803
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 912.809 1.775.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.476.505 8.036.526
TOPLAM VARLIKLAR
138.897.345 121.363.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.722.892 765.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.722.892 765.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.722.892 765.053
Ticari Borçlar
6 13.491.851 7.564.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 939.945 1.031.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.551.906 6.533.223
Diğer Borçlar
7 28.373.090 1.583.535
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 25.195.609 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.177.481 1.583.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 3.685.581 2.097.904
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.448.628 5.978.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.199.248 5.674.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
249.380 304.380
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.444.463 1.349.619
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 828.016 758.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
616.447 591.423
ARA TOPLAM
51.166.505 19.338.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.166.505 19.338.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.932.946 3.340.437
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.932.946 3.340.437
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.932.946 3.340.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.848.693 1.912.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.848.693 1.912.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.781.639 5.253.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.948.144 24.592.102
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.949.201 96.771.648
Ödenmiş Sermaye
10 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -459.046 -569.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-459.046 -569.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-459.046 -569.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 17.342.153 14.857.592
Yasal Yedekler
17.342.153 14.857.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 22.079.869 15.671.942
Net Dönem Karı veya Zararı
12.079.218 33.904.987
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.949.201 96.771.648
TOPLAM KAYNAKLAR
138.897.345 121.363.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 25.837.453 19.105.285
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -3.096.040 -1.675.691
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.741.413 17.429.594
BRÜT KAR (ZARAR)
22.741.413 17.429.594
Genel Yönetim Giderleri
12 -8.914.391 -10.473.793
Pazarlama Giderleri
-1.412.730 -858.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
487.911 81.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-335 -333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.901.868 6.177.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.802.161 4.485.663
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-145.941 -4.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.558.088 10.658.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.558.088 10.658.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.478.870 -3.535.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.815.799 -2.861.049
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -663.071 -674.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.079.218 7.123.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.079.218 7.123.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.079.218 7.123.593
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
110.834 -52.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.095 -66.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.261 14.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-31.261 14.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.834 -52.238
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.190.052 7.071.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.190.052 7.071.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850661


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5505 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,8978 Değişim: 0,09%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.425,07 Değişim: -0,21%
Düşük 2.424,26 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.