KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:35
KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 1.122.768 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 76.895.428
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.040.728 19.711.540 -21.752.268 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 98.237 98.237 98.237 0 0 0 0 0 31.791.509 31.889.746 31.889.746
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.791.509 31.791.509 31.791.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 98.237 98.237 98.237 0 0 0 0 0 0 98.237 98.237
Kar Payları
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.757.285 0 -20.757.285 -20.757.285
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -556.468 -556.468 -556.468 1.122.768 1.122.768 1.122.768 12.377.810 11.508.031 31.791.509 88.027.889 88.027.889
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.782 29.311.727 -31.791.509 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -13.412 -13.412 -13.412 0 0 0 0 0 33.904.987 33.452.947 33.452.947
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.904.987 33.904.987 33.904.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -13.412 -13.412 -13.412 0 0 0 0 0 0 -13.412 -13.412
Kar Payları
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.147.816 0 -25.147.816 -25.147.816
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.000.000 24.784.239 -569.880 -569.880 -569.880 0 0 0 14.857.592 15.671.942 33.904.987 96.771.648 96.771.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.536.622 14.168.964
Dönem Karı (Zararı)
33.904.987 32.004.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.158.261 4.935.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.367.874 192.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.138.166 6.815.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.189.267 6.760.112
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-51.101 55.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.532.561 -11.006.923
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.532.561 -11.006.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-86.398 -25.528
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 10.271.180 8.960.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.954.844 -8.778.818
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.499.841 4.775.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.320.027 -14.935.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.802.689 56.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.122.716 -14.991.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.243 -1.623
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.028 -951
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.215 -672
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
372 712.213
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
407.881 -430.116
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
349.905 -378.379
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.976 -51.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
739.966 1.101.124
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -243.357
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
739.966 1.344.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.018.092 28.161.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.530.003 -5.519.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.951.467 -8.473.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-210.253 -1.529.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-210.253 -1.529.522
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -23.253 -1.521.051
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -187.000 -8.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.602.142 -9.569.205
Ödenen Temettüler
13 -25.147.816 -20.757.285
Alınan Faiz
14.476.296 11.037.137
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
69.378 150.943
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.724.227 3.070.237
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
86.398 25.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.810.625 3.095.765
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.623.645 40.527.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.434.270 43.623.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.763.640 47.852.042 45.384.458
Finansal Yatırımlar
5 9.712.101 15.211.942 19.987.033
Ticari Alacaklar
6 35.564.073 37.884.099 23.162.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 6.594.366 4.791.677 4.847.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.969.707 33.092.422 18.314.229
Diğer Alacaklar
7 10.092 9.064 8.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 10.092 9.064 8.113
Peşin Ödenmiş Giderler
12 264.380 281.435 993.588
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
264.380 281.435 993.588
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.938 725 53
ARA TOPLAM
113.327.224 101.239.307 89.535.276
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.327.224 101.239.307 89.535.276
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 4.719.231 1.466.418 354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 183.683 42.825 171.794
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.803 120 180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.803 120 180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.775.237 1.834.240 1.384.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.036.526 4.685.175 2.898.611
TOPLAM VARLIKLAR
121.363.750 105.924.482 92.433.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
765.053 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
765.053 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
765.053 0 0
Ticari Borçlar
6 7.564.359 5.042.393 5.919.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.031.136 681.231 1.059.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.533.223 4.361.162 4.859.923
Diğer Borçlar
7 1.583.535 1.528.373 1.156.565
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.583.535 1.528.373 1.156.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.097.904 1.840.978 876.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.978.525 6.929.549 5.133.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.674.145 6.574.068 4.833.213
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 304.380 355.481 300.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.349.619 811.477 747.865
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 758.196 393.433 243.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
591.423 418.044 504.508
ARA TOPLAM
19.338.995 16.152.770 13.834.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.338.995 16.152.770 13.834.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.340.437 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.340.437 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.340.437 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.912.670 1.743.823 1.703.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.912.670 1.743.823 1.703.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.253.107 1.743.823 1.703.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.592.102 17.896.593 15.538.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.771.648 88.027.889 76.895.428
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 24.784.239 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-569.880 -556.468 -654.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-569.880 -556.468 -654.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-569.880 -556.468 -654.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.122.768 1.122.768 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.122.768 1.122.768 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 14.857.592 12.377.810 10.337.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 15.671.942 11.508.031 12.553.776
Net Dönem Karı veya Zararı
33.904.987 31.791.509 21.752.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.771.648 88.027.889 76.895.428
TOPLAM KAYNAKLAR
121.363.750 105.924.482 92.433.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 73.569.847 75.931.731
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -7.043.724 -6.916.649
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.526.123 69.015.082
BRÜT KAR (ZARAR)
66.526.123 69.015.082
Genel Yönetim Giderleri
15 -35.168.409 -35.667.926
Pazarlama Giderleri
15 -3.323.144 -4.405.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 610.077 335.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -802 -1.946
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.643.845 29.275.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 16.045.195 11.541.081
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -582.251 -64.558
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
69.378 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.176.167 40.751.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.176.167 40.751.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.271.180 -8.960.200
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.208.394 -9.437.437
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -62.786 477.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.904.987 31.791.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.904.987 31.791.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.904.987 31.791.509
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 4,84000000 4,54000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.412 98.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -17.195 125.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.783 -27.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.783 -27.708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.412 98.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.891.575 31.889.746
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.891.575 31.889.746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822205


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3081 Değişim: -0,24%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8427 Değişim: -0,07%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,69 Değişim: -0,02%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.