" />

KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.02.2022 - 19:04
KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.931 0 0 0 -16.276 -388 0 0 0 430.454 417.721 0 417.721
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -20.479 0 0 0 9.735 0 0 2.152.696 0 430.454 3.497.389 0 3.497.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.879 0 0 0 -120.443 0 0 0 0 933.299 819.735 0 819.735
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 392.259 0 -430.454 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.454 0 -430.454 0 0 0
Diğer
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -13.600 0 0 0 -110.708 0 0 2.544.955 0 933.299 4.317.124 0 4.317.124


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
34.774.124 123.095.902 157.870.026 31.467.662 120.835.229 152.302.891
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.298.985 12.409.440 13.708.425 1.290.636 4.989.254 6.279.890
Teminat Mektupları
1.268.985 6.090.178 7.359.163 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.268.985 6.090.178 7.359.163 1.265.636 2.782.436 4.048.072
Banka Kredileri
0 0 0 0 412 412
İthalat Kabul Kredileri
0 0 412 412
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0
Akreditifler
30.000 5.964.093 5.994.093 25.000 2.002.452 2.027.452
Belgeli Akreditifler
30.000 3.369.695 3.399.695 25.000 1.151.801 1.176.801
Diğer Akreditifler
2.594.398 2.594.398 0 850.651 850.651
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
355.169 355.169 0 203.954 203.954
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.353.790 7.049.698 12.403.488 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Cayılamaz Taahhütler
5.353.790 7.049.698 12.403.488 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.114.259 7.048.494 8.162.753 2.515.099 12.198.628 14.713.727
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
237.911 237.911 188.459 0 188.459
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
14.709 14.709 15.531 0 15.531
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.428.483 3.428.483 3.308.035 0 3.308.035
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
22.104 22.104 18.102 0 18.102
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
534.038 1.204 535.242 541.986 673 542.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 28.121.349 103.636.764 131.758.113 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28.121.349 103.636.764 131.758.113 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.801.835 18.681.585 27.483.420 5.620.930 8.754.954 14.375.884
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.454.670 6.693.632 13.148.302 3.745.276 3.555.430 7.300.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.347.165 11.987.953 14.335.118 1.875.654 5.199.524 7.075.178
Para ve Faiz Swap İşlemleri
13.398.624 67.445.218 80.843.842 9.480.572 79.283.673 88.764.245
Swap Para Alım İşlemleri
2.319.379 20.207.079 22.526.458 2.600.667 28.493.327 31.093.994
Swap Para Satım İşlemleri
4.681.245 22.219.171 26.900.416 6.879.905 27.708.756 34.588.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.199.000 12.509.484 15.708.484 0 11.540.795 11.540.795
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.199.000 12.509.484 15.708.484 0 11.540.795 11.540.795
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.920.890 11.889.690 17.810.580 8.486.026 10.552.554 19.038.580
Para Alım Opsiyonları
2.960.445 5.944.845 8.905.290 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Para Satım Opsiyonları
2.960.445 5.944.845 8.905.290 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
5.620.271 5.620.271 0 5.055.493 5.055.493
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
171.750.710 102.629.066 274.379.776 122.321.418 42.615.226 164.936.644
EMANET KIYMETLER
103.861.093 43.276.979 147.138.072 54.244.373 8.122.872 62.367.245
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
91.285.113 6.115.648 97.400.761 43.932.043 234.295 44.166.338
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.642.219 22.690.989 33.333.208 8.313.750 824.364 9.138.114
Tahsile Alınan Çekler
32.450 273.433 305.883 25.701 130.671 156.372
Tahsile Alınan Ticari Senetler
190.451 33.894 224.345 121.941 25.484 147.425
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.710.860 14.163.015 15.873.875 1.850.938 6.908.058 8.758.996
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.128.128 30.428.077 95.556.205 65.783.256 21.641.484 87.424.740
Menkul Kıymetler
67.297 2.016.807 2.084.104 27.146 1.103.651 1.130.797
Teminat Senetleri
39.505 731.903 771.408 32.842 448.710 481.552
Emtia
622.017 301.088 923.105 571.021 983.044 1.554.065
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
2.812.412 12.576.244 15.388.656 3.240.747 9.834.339 13.075.086
Diğer Rehinli Kıymetler
61.586.897 14.802.035 76.388.932 61.911.500 9.271.740 71.183.240
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.761.489 28.924.010 31.685.499 2.293.789 12.850.870 15.144.659
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
206.524.834 225.724.968 432.249.802 153.789.080 163.450.455 317.239.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 2.357.761 1.319.760
Alınan Faizler
(VI-a) 3.573.766 2.472.712
Ödenen Faizler
(VI-a) -2.028.422 -1.125.238
Alınan Temettüler
32.843 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
508.861 367.893
Elde Edilen Diğer Kazançlar
197.687 97.574
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
79.770 96.436
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -661.174 -477.327
Ödenen Vergiler
-195.962 -156.000
Diğer
850.392 43.710
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
21.594.576 -5.154.314
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
131.135 126.688
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.832.029 -1.294.246
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.212.216 -8.764.673
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.790 242.129
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-345.564 425.632
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
27.247.353 2.785.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
834.464 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.777.223 1.324.729
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
23.952.337 -3.834.554
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.019.128 -3.860.718
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-28.909 -75.999
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
30.567 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.158.505 -7.574.218
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.301.014 3.847.910
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-125.039 -58.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.318.500 2.757.542
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.805.908 2.815.610
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.102.392 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-22.016 -58.068
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 336.620 -21.384
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
22.989.585 -4.959.114
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 6.921.426 11.880.540
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 29.911.011 6.921.426


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
933.299 430.454
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-113.564 -12.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.879 3.931
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.827 4.957
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.948 -1.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-120.443 -16.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-147.151 -22.855
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-498
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.708 6.689
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
819.735 417.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.688.676 38.335.187 46.023.863 7.983.669 9.853.168 17.836.837
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.650.354 34.622.985 38.273.339 2.375.778 8.075.944 10.451.722
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 1.070.253 10.120.969 11.191.222 196.186 6.896.097 7.092.283
Bankalar
(I-c) 2.010 997.400 999.410 0 27.102 27.102
Para Piyasalarından Alacaklar
2.583.996 23.504.616 26.088.612 2.182.029 1.152.745 3.334.774
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.905 -5.905 -2.437 0 -2.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 84.855 132.668 217.523 184.042 165.340 349.382
Devlet Borçlanma Senetleri
80.630 132.668 213.298 179.817 165.340 345.157
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 4.225 4.225 0 4.225
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.657.056 0 3.657.056 5.014.925 0 5.014.925
Devlet Borçlanma Senetleri
3.657.056 3.657.056 5.014.925 0 5.014.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 296.411 3.579.534 3.875.945 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
296.411 3.579.534 3.875.945 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.521.510 17.785.207 28.306.717 9.342.626 15.377.469 24.720.095
Krediler
(I-e) 12.037.291 17.785.207 29.822.498 10.891.299 15.377.469 26.268.768
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
286.586 286.586 59.847 0 59.847
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.802.367 -1.802.367 -1.608.520 0 -1.608.520
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 0 0 0 1.221 0 1.221
Satış Amaçlı
0 1.221 0 1.221
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 34.753 34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 185.620 185.620 220.567 0 220.567
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 242.372 0 242.372 181.703 0 181.703
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
242.372 242.372 181.703 0 181.703
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 665.811 665.811 256.259 0 256.259
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 157.191 33.745 190.936 177.259 52.854 230.113
VARLIKLAR TOPLAMI
19.496.153 56.154.139 75.650.292 18.198.277 25.283.491 43.481.768
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 12.856.546 45.111.324 57.967.870 8.577.632 22.412.626 30.990.258
ALINAN KREDİLER
(II-d) 957.868 957.868 0 1.931.228 1.931.228
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 2.309.195 2.309.195 1.242.251 0 1.242.251
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
529.156 0 529.156 951.920 0 951.920
Bonolar
529.156 529.156 951.920 0 951.920
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 131.184 4.844.088 4.975.272 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
131.184 4.844.088 4.975.272 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 99.495 2.202 101.697 99.433 3.409 102.842
KARŞILIKLAR
(II-h) 204.857 2.581 207.438 179.980 1.633 181.613
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
72.893 72.893 71.558 0 71.558
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
131.964 2.581 134.545 108.422 1.633 110.055
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 637.318 637.318 117.156 0 117.156
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.984.831 1.984.831 0 1.652.797 1.652.797
Krediler
1.984.831 1.984.831 0 1.652.797 1.652.797
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 802.593 859.930 1.662.523 660.084 271.059 931.143
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 4.317.124 0 4.317.124 3.497.389 0 3.497.389
Ödenmiş Sermaye
652.290 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
310.888 310.888 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-13.600 -13.600 -20.479 0 -20.479
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-110.708 -110.708 9.735 0 9.735
Kar Yedekleri
2.544.955 0 2.544.955 2.152.696 0 2.152.696
Yasal Yedekler
184.141 184.141 184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.360.814 2.360.814 1.968.555 0 1.968.555
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
933.299 0 933.299 430.454 0 430.454
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
933.299 933.299 430.454 0 430.454
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.887.468 53.762.824 75.650.292 15.700.463 27.781.305 43.481.768


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 3.564.504 2.424.356
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 2.344.627 1.695.655
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
86.158 6.173
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 175.873 58.780
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
215.161 137.997
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 729.166 521.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
108.348 46.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
620.818 475.424
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
13.519 4.046
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -2.026.780 -1.146.140
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -1.651.415 -666.644
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -129.402 -122.589
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-53.718 -253.868
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -171.099 -31.370
Kiralama Faiz Giderleri
-18.136 -18.778
Diğer Faiz Giderleri
-3.010 -52.891
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.537.724 1.278.216
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
434.946 338.054
Alınan Ücret ve Komisyonlar
506.732 390.290
Gayri Nakdi Kredilerden
132.203 91.086
Diğer
(IV-l) 374.529 299.204
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-71.786 -52.236
Gayri Nakdi Kredilere
-777 -783
Diğer
-71.009 -51.453
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 32.843 25.196
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 1.070.180 511.060
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-5.997 152.204
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
267.746 1.155.004
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
808.431 -796.148
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 207.327 359.306
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.283.020 2.511.832
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -477.779 -485.240
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-30.206 -13.713
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-625.459 -497.190
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -876.865 -929.353
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.272.711 586.336
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.272.711 586.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -339.412 -155.882
Cari Vergi Karşılığı
-752.761 -203.631
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
413.349 47.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 933.299 430.454
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 933.299 430.454
Grubun Karı (Zararı)
933.299 430.454
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01430800 0,00659900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004225


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8366 Değişim: -0,18%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6773 Değişim: -0,54%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.539,09 Değişim: 0,16%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.