" />

KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:12
KAP ***HSBCB* *HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSBCB******HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.660 0 0 0 23.177 -388 0 0 0 115.824 142.273 0 142.273
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -21.320 0 0 0 49.188 0 0 2.215.463 0 115.824 3.284.138 0 3.284.138
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -20.974 0 0 0 9.735 0 0 2.215.463 0 452.732 3.581.939 0 3.581.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 9.475 0 0 0 -81.413 0 0 0 0 390.585 318.647 0 318.647
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 373.539 0 -452.732 -40.998 0 -40.998
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.998 0 0 -40.998 0 -40.998
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.732 0 -452.732 0 0 0
Diğer
0 0 0 38.195 0 0 0 0 0 0 0 0 -38.195 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 310.888 0 -11.499 0 0 0 -71.678 0 0 2.589.002 0 390.585 3.859.588 0 3.859.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
31.209.962 96.106.071 127.316.033 31.467.620 120.835.138 152.302.758
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.243.937 6.403.224 7.647.161 1.290.594 4.989.163 6.279.757
Teminat Mektupları
1.213.937 3.359.526 4.573.463 1.265.594 2.782.345 4.047.939
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.213.937 3.359.526 4.573.463 1.265.594 2.782.345 4.047.939
Banka Kredileri
0 1.455 1.455 0 412 412
İthalat Kabul Kredileri
0 1.455 1.455 0 412 412
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
30.000 2.807.411 2.837.411 25.000 2.002.452 2.027.452
Belgeli Akreditifler
30.000 1.390.926 1.420.926 25.000 1.151.801 1.176.801
Diğer Akreditifler
0 1.416.485 1.416.485 0 850.651 850.651
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 234.832 234.832 0 203.954 203.954
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 7.856.886 8.486.017 16.342.903 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Cayılamaz Taahhütler
7.856.886 8.486.017 16.342.903 6.589.498 12.199.301 18.788.799
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.651.208 8.485.230 12.136.438 2.515.099 12.198.628 14.713.727
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
240.169 0 240.169 188.459 0 188.459
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
15.477 0 15.477 15.531 0 15.531
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.383.886 0 3.383.886 3.308.035 0 3.308.035
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
20.405 0 20.405 18.102 0 18.102
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
543.455 787 544.242 541.986 673 542.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 22.109.139 81.216.830 103.325.969 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.109.139 81.216.830 103.325.969 23.587.528 103.646.674 127.234.202
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.552.279 10.549.016 17.101.295 5.620.930 8.754.954 14.375.884
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.078.794 3.523.800 8.602.594 3.745.276 3.555.430 7.300.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.473.485 7.025.216 8.498.701 1.875.654 5.199.524 7.075.178
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.335.146 56.477.444 64.812.590 9.480.572 79.283.673 88.764.245
Swap Para Alım İşlemleri
2.070.556 17.850.977 19.921.533 2.600.667 28.493.327 31.093.994
Swap Para Satım İşlemleri
6.264.590 17.295.547 23.560.137 6.879.905 27.708.756 34.588.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 10.665.460 10.665.460 0 11.540.795 11.540.795
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 10.665.460 10.665.460 0 11.540.795 11.540.795
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.221.714 10.032.036 17.253.750 8.486.026 10.552.554 19.038.580
Para Alım Opsiyonları
3.610.857 5.016.018 8.626.875 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Para Satım Opsiyonları
3.610.857 5.016.018 8.626.875 4.243.013 5.276.277 9.519.290
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 4.158.334 4.158.334 0 5.055.493 5.055.493
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
807.622.994 61.093.583 868.716.577 683.263.315 42.615.226 725.878.541
EMANET KIYMETLER
739.461.082 20.773.319 760.234.401 615.186.270 8.122.872 623.309.142
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
178.725 0 178.725 174.752 0 174.752
Emanete Alınan Menkul Değerler
737.473.783 12.644.890 750.118.673 612.999.046 1.058.659 614.057.705
Tahsile Alınan Çekler
6.001 133.424 139.425 25.701 130.671 156.372
Tahsile Alınan Ticari Senetler
94.235 26.975 121.210 121.941 25.484 147.425
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.708.338 7.968.030 9.676.368 1.864.830 6.908.058 8.772.888
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.671.423 25.280.159 90.951.582 65.783.256 21.641.484 87.424.740
Menkul Kıymetler
70.350 1.285.043 1.355.393 27.146 1.103.651 1.130.797
Teminat Senetleri
32.777 521.529 554.306 32.842 448.710 481.552
Emtia
629.553 1.113.976 1.743.529 571.021 983.044 1.554.065
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.025.827 11.536.141 14.561.968 3.240.747 9.834.339 13.075.086
Diğer Rehinli Kıymetler
61.912.916 10.823.470 72.736.386 61.911.500 9.271.740 71.183.240
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.490.489 15.040.105 17.530.594 2.293.789 12.850.870 15.144.659
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
838.832.956 157.199.654 996.032.610 714.730.935 163.450.364 878.181.299


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 620.802 1.004.896
Alınan Faizler
(VI-a) 1.721.494 1.001.432
Ödenen Faizler
(VI-a) -847.398 -505.001
Alınan Temettüler
219 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
220.391 198.025
Elde Edilen Diğer Kazançlar
79.657 55.929
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
30.963 37.327
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -341.399 -291.753
Ödenen Vergiler
-98.851 -88.400
Diğer
-144.274 597.248
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.863.016 -1.568.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-420.670 13.848
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-674.557 -499.367
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.456 -3.572.945
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
71.959 -150.072
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-344.622 75.551
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.202.517 -330.050
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
396.198 -30.720
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) -1.369.265 2.925.327
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.483.818 -563.532
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.579.607 -3.891.481
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.930 -26.120
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.488
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-243.597 -4.395.770
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.836.480 556.005
Diğer
-31.834 -25.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-510.449 -38.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.679.410
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.177.547
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-12.312 -38.943
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -14.005 -1.065
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.538.971 -4.495.021
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 6.913.155 11.874.597
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 16.452.126 7.379.576


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
390.585 115.824
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-71.938 26.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.475 3.660
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.940 4.588
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.465 -928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-81.413 22.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-98.485 26.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 -498
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.072 -3.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
318.647 142.273


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.010.258 17.640.699 26.650.957 7.997.516 9.853.168 17.850.684
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.837.662 15.830.462 20.668.124 2.378.362 8.075.944 10.454.306
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 244.807 5.014.145 5.258.952 196.186 6.896.097 7.092.283
Bankalar
(I-c) 22.335 1.357.418 1.379.753 2.584 27.102 29.686
Para Piyasalarından Alacaklar
4.572.421 9.458.899 14.031.320 2.182.029 1.152.745 3.334.774
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.901 0 -1.901 -2.437 0 -2.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 708.829 81.211 790.040 195.305 165.340 360.645
Devlet Borçlanma Senetleri
703.262 81.211 784.473 189.738 165.340 355.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 0 5.567 5.567 0 5.567
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 3.296.329 0 3.296.329 5.014.925 0 5.014.925
Devlet Borçlanma Senetleri
3.296.329 0 3.296.329 5.014.925 0 5.014.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 167.438 1.729.026 1.896.464 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
167.438 1.729.026 1.896.464 408.924 1.611.884 2.020.808
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.151.612 16.567.244 24.718.856 9.348.827 15.377.469 24.726.296
Krediler
(I-e) 9.648.315 16.567.244 26.215.559 10.897.575 15.377.469 26.275.044
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
103.962 0 103.962 59.847 0 59.847
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.600.665 0 -1.600.665 -1.608.595 0 -1.608.595
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 909 0 909 1.221 0 1.221
Satış Amaçlı
909 0 909 1.221 0 1.221
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220 220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 209.310 0 209.310 221.432 0 221.432
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 184.221 0 184.221 181.806 0 181.806
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
184.221 0 184.221 181.806 0 181.806
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 289.007 0 289.007 257.441 0 257.441
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 286.494 128.463 414.957 215.285 61.040 276.325
VARLIKLAR TOPLAMI
18.132.031 34.336.406 52.468.437 18.223.748 25.291.677 43.515.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 11.853.808 29.014.856 40.868.664 8.514.625 22.408.453 30.923.078
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 2.031.421 2.031.421 0 1.931.228 1.931.228
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0 1.242.251 0 1.242.251
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.030.900 0 1.030.900 951.920 0 951.920
Bonolar
1.030.900 0 1.030.900 951.920 0 951.920
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 126.539 1.697.523 1.824.062 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
126.539 1.697.523 1.824.062 374.618 1.508.553 1.883.171
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 108.020 3.247 111.267 99.547 3.409 102.956
KARŞILIKLAR
(II-h) 178.924 1.860 180.784 183.098 1.633 184.731
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
73.819 0 73.819 74.392 0 74.392
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
105.105 1.860 106.965 108.706 1.633 110.339
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 162.864 0 162.864 122.431 0 122.431
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.353.604 1.353.604 0 1.652.797 1.652.797
Krediler
0 1.353.604 1.353.604 0 1.652.797 1.652.797
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 685.140 360.143 1.045.283 666.405 272.518 938.923
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.859.588 0 3.859.588 3.581.939 0 3.581.939
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
310.888 0 310.888 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11.499 0 -11.499 -20.974 0 -20.974
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-71.678 0 -71.678 9.735 0 9.735
Kar Yedekleri
2.589.002 0 2.589.002 2.215.463 0 2.215.463
Yasal Yedekler
200.571 0 200.571 201.483 0 201.483
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.388.431 0 2.388.431 2.013.980 0 2.013.980
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
390.585 0 390.585 452.732 0 452.732
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
390.585 0 390.585 452.732 0 452.732
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.005.783 34.462.654 52.468.437 15.736.834 27.778.591 43.515.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.749.938 1.021.806 905.838 502.555
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.101.444 759.404 575.329 379.799
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
34.485 0 23.446 0
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 86.434 23.079 60.420 3.448
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
149.952 96.399 66.156 38.295
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 370.930 139.317 176.134 79.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
45.908 32.740 18.732 7.839
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
325.022 106.577 157.402 71.873
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.693 3.607 4.353 1.301
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -960.486 -430.242 -560.522 -211.346
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -749.514 -313.206 -457.308 -146.557
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -61.108 -46.048 -31.179 -23.502
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-31.280 -35.611 -3.237 -21.896
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -106.347 0 -62.929 0
Kiralama Faiz Giderleri
-11.037 -8.186 -5.271 -4.971
Diğer Faiz Giderleri
-1.200 -27.191 -598 -14.420
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
789.452 591.564 345.316 291.209
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
233.204 208.350 115.167 96.581
Alınan Ücret ve Komisyonlar
263.195 232.463 131.035 108.395
Gayri Nakdi Kredilerden
55.282 39.500 28.367 20.898
Diğer
(IV-l) 207.913 192.963 102.668 87.497
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.991 -24.113 -15.868 -11.814
Gayri Nakdi Kredilere
-388 -395 -195 -198
Diğer
-29.603 -23.718 -15.673 -11.616
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 219 89 219 89
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 192.849 297.191 123.293 135.628
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.447 84.351 14.545 50.996
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
356.142 562.173 137.632 -44.058
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-168.740 -349.333 -28.884 128.690
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 125.992 139.177 23.678 97.924
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.341.716 1.236.371 607.673 621.431
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -50.501 -289.792 -8.981 -181.041
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-8.890 -3.945 498 1.493
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-313.142 -258.278 -157.905 -127.979
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -467.219 -497.445 -245.993 -318.365
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
501.964 186.911 195.292 -4.461
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
501.964 186.911 195.292 -4.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -111.379 -71.087 -43.616 -30.237
Cari Vergi Karşılığı
-147.173 -133.792 -126.360 -54.814
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
35.794 62.705 82.744 24.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 390.585 115.824 151.676 -34.698
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 390.585 115.824 151.676 -34.698
Grubun Karı (Zararı)
390.585 115.824 151.676 -34.698
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00598800 0,00177600 0,00232500 -0,00053200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959037


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.