KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

21.08.2020 - 17:14
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.787.586 -397.643 346.648 2.589.214 0 2.589.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11.391 0 0 0 8.541 -1.095 0 0 0 293.497 312.334 0 312.334
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.995 397.643 -346.648 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -17.261 0 0 0 -37.551 1.289 0 1.736.591 0 293.497 2.901.548 0 2.901.548
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.980 0 0 0 26.011 388 0 1.736.591 0 478.872 3.141.865 0 3.141.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.660 0 0 0 23.177 -388 0 0 0 115.824 142.273 0 142.273
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478.872 0 -478.872 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -21.320 0 0 0 49.188 0 0 2.215.463 0 115.824 3.284.138 0 3.284.138


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
34.739.358 104.668.998 139.408.356 40.296.122 94.305.325 134.601.447
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.187.366 5.099.145 6.286.511 1.149.048 3.616.378 4.765.426
Teminat Mektupları
1.169.366 2.640.852 3.810.218 1.125.841 1.741.369 2.867.210
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.169.366 2.640.852 3.810.218 1.125.841 1.741.369 2.867.210
Banka Kredileri
0 186 186 0 1.029 1.029
İthalat Kabul Kredileri
0 186 186 0 1.029 1.029
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
18.000 2.219.788 2.237.788 23.207 1.655.053 1.678.260
Belgeli Akreditifler
18.000 1.452.661 1.470.661 23.207 984.121 1.007.328
Diğer Akreditifler
0 767.127 767.127 0 670.932 670.932
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 238.319 238.319 0 218.927 218.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.328.336 8.968.437 14.296.773 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Cayılamaz Taahhütler
5.328.336 8.968.437 14.296.773 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.094.843 8.967.816 10.062.659 1.609.602 4.752.902 6.362.504
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
246.209 0 246.209 578.715 0 578.715
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
16.578 0 16.578 20.119 0 20.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.403.627 0 3.403.627 3.206.861 0 3.206.861
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
16.719 0 16.719 13.950 0 13.950
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
548.074 621 548.695 536.490 539 537.029
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 28.223.656 90.601.416 118.825.072 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28.223.656 90.601.416 118.825.072 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.359.994 12.315.096 18.675.090 5.511.577 9.157.496 14.669.073
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.440.579 4.842.512 9.283.091 4.346.642 2.997.361 7.344.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.919.415 7.472.584 9.391.999 1.164.935 6.160.135 7.325.070
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.906.748 63.133.435 75.040.183 14.966.436 63.391.217 78.357.653
Swap Para Alım İşlemleri
4.324.643 20.447.582 24.772.225 3.892.839 23.141.100 27.033.939
Swap Para Satım İşlemleri
7.582.105 18.812.795 26.394.900 11.073.597 17.570.101 28.643.698
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.936.529 11.936.529 0 11.340.008 11.340.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.936.529 11.936.529 0 11.340.008 11.340.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.956.914 12.260.420 22.217.334 12.701.036 11.500.072 24.201.108
Para Alım Opsiyonları
4.978.457 6.130.210 11.108.667 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Para Satım Opsiyonları
4.978.457 6.130.210 11.108.667 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.892.465 2.892.465 2 1.886.721 1.886.723
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
637.842.059 41.475.525 679.317.584 449.766.744 35.816.881 485.583.625
EMANET KIYMETLER
569.564.943 11.889.166 581.454.109 382.267.676 9.991.040 392.258.716
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
186.607 0 186.607 161.637 0 161.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
567.653.951 5.807.932 573.461.883 380.565.725 6.698.385 387.264.110
Tahsile Alınan Çekler
3.543 81.914 85.457 4.243 95.029 99.272
Tahsile Alınan Ticari Senetler
150.156 27.407 177.563 130.213 39.467 169.680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.570.686 5.971.913 7.542.599 1.405.858 3.158.159 4.564.017
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.763.327 19.472.840 85.236.167 66.025.279 16.404.321 82.429.600
Menkul Kıymetler
20.625 1.002.518 1.023.143 51.931 862.707 914.638
Teminat Senetleri
33.608 377.366 410.974 34.602 297.485 332.087
Emtia
667.539 836.507 1.504.046 669.505 726.493 1.395.998
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.560.797 8.494.668 12.055.465 3.694.067 7.149.704 10.843.771
Diğer Rehinli Kıymetler
61.480.758 8.761.781 70.242.539 61.575.174 7.367.932 68.943.106
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.513.789 10.113.519 12.627.308 1.473.789 9.421.520 10.895.309
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
672.581.417 146.144.523 818.725.940 490.062.866 130.122.206 620.185.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 1.004.896 773.864
Alınan Faizler
(VI-a) 1.001.432 1.851.112
Ödenen Faizler
(VI-a) -505.001 -1.053.529
Alınan Temettüler
89 6.414
Alınan Ücret ve Komisyonlar
198.025 215.388
Elde Edilen Diğer Kazançlar
55.929 140.644
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
37.327 58.842
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -291.753 -263.550
Ödenen Vergiler
-88.400 -68.150
Diğer
597.248 -113.307
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.568.428 -2.733.398
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.848 -302.525
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-499.367 -459.677
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.572.945 -1.229.558
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-150.072 -344.712
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
75.551 -1.683.817
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-330.050 1.830.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-30.720 -831.066
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) 2.925.327 287.740
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-563.532 -1.959.534
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.891.481 -103.236
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.120 7.632
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.395.770 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
556.005 -112.270
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-25.596 1.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-38.943 -28.612
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-38.943 -28.612
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -1.065 107.944
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.495.021 -1.983.438
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.874.597 13.222.563
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 7.379.576 11.239.125


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
115.824 293.497
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26.449 18.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.660 11.391
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.588 14.317
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-928 -2.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.789 7.446
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
26.958 10.553
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-498 -1.404
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.671 -1.703
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.273 312.334


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.513.841 11.044.413 17.558.254 7.006.588 10.436.516 17.443.104
Nakit ve Nakit Benzerleri
514.980 9.606.333 10.121.313 4.880.482 9.236.495 14.116.977
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 515.978 3.480.978 3.996.956 558.602 2.553.119 3.111.721
Bankalar
(I-c) 743 680.286 681.029 390 10.974 11.364
Para Piyasalarından Alacaklar
0 5.445.069 5.445.069 4.321.936 6.672.402 10.994.338
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.741 0 -1.741 -446 0 -446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 390.086 96.816 486.902 408.920 89.407 498.327
Devlet Borçlanma Senetleri
384.519 65.652 450.171 403.353 62.186 465.539
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 31.164 36.731 5.567 27.221 32.788
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 5.119.143 0 5.119.143 1.230.698 0 1.230.698
Devlet Borçlanma Senetleri
5.119.143 0 5.119.143 1.230.698 0 1.230.698
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 489.632 1.341.264 1.830.896 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
489.632 1.341.264 1.830.896 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.363.578 11.301.764 19.665.342 7.984.503 8.310.861 16.295.364
Krediler
(I-e) 9.761.750 11.301.764 21.063.514 9.263.673 8.310.861 17.574.534
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
189.260 0 189.260 126.556 0 126.556
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.587.432 0 -1.587.432 -1.405.726 0 -1.405.726
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.106 0 1.106 2.095 0 2.095
Satış Amaçlı
1.106 0 1.106 2.095 0 2.095
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220 220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 209.482 0 209.482 224.791 0 224.791
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 171.907 0 171.907 168.439 0 168.439
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
171.907 0 171.907 168.439 0 168.439
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 272.899 0 272.899 211.012 0 211.012
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 194.771 397.619 592.390 122.618 491.226 613.844
VARLIKLAR TOPLAMI
15.727.804 22.743.796 38.471.600 15.720.266 19.238.603 34.958.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 7.734.758 19.733.957 27.468.715 7.159.651 20.580.614 27.740.265
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 0 0 0 30.720 30.720
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 3.118.051 0 3.118.051 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 422.390 1.458.969 1.881.359 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
422.390 1.458.969 1.881.359 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 90.845 8.763 99.608 113.371 11.022 124.393
KARŞILIKLAR
(II-h) 315.821 1.475 317.296 168.980 1.307 170.287
Yeniden Yapılanma Karşılığı
2.754 0 2.754 4.114 0 4.114
Çalışan Hakları Karşılığı
74.456 0 74.456 67.818 0 67.818
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
238.611 1.475 240.086 97.048 1.307 98.355
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 107.855 0 107.855 34.039 0 34.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.478.303 1.478.303 0 1.337.281 1.337.281
Krediler
0 1.478.303 1.478.303 0 1.337.281 1.337.281
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 514.329 201.946 716.275 765.993 173.594 939.587
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.284.138 0 3.284.138 3.141.865 0 3.141.865
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-21.320 0 -21.320 -24.980 0 -24.980
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
49.188 0 49.188 26.399 0 26.399
Kar Yedekleri
2.215.463 0 2.215.463 1.736.591 0 1.736.591
Yasal Yedekler
201.483 0 201.483 198.999 0 198.999
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.013.980 0 2.013.980 1.537.592 0 1.537.592
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
115.824 0 115.824 478.872 0 478.872
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
115.824 0 115.824 478.872 0 478.872
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.588.187 22.883.413 38.471.600 11.848.511 23.110.358 34.958.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.021.806 1.766.936 502.555 961.181
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 759.404 1.249.657 379.799 643.281
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 28.009 0 12.643
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 23.079 121.095 3.448 41.770
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
96.399 299.195 38.295 236.121
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 139.317 62.086 79.712 24.534
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
32.740 28.544 7.839 7.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
106.577 33.542 71.873 17.533
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.607 6.894 1.301 2.832
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -430.242 -986.610 -211.346 -505.014
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -313.206 -815.332 -146.557 -424.216
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -46.048 -147.159 -23.502 -65.192
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-35.611 -8.823 -21.896 -7.640
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-8.186 -11.864 -4.971 -5.903
Diğer Faiz Giderleri
-27.191 -3.432 -14.420 -2.063
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
591.564 780.326 291.209 456.167
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
208.350 232.930 96.581 115.111
Alınan Ücret ve Komisyonlar
232.463 253.467 108.395 125.411
Gayri Nakdi Kredilerden
39.500 32.002 20.898 16.869
Diğer
(IV-l) 192.963 221.465 87.497 108.542
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.113 -20.537 -11.814 -10.300
Gayri Nakdi Kredilere
-395 -320 -198 -168
Diğer
-23.718 -20.217 -11.616 -10.132
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 89 6.414 89 69
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 297.191 -7.714 135.628 -79.188
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
84.351 18.092 50.996 11.383
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
562.173 37.630 -44.058 -217.643
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-349.333 -63.436 128.690 127.072
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 139.177 140.644 97.924 123.150
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.236.371 1.152.600 621.431 615.309
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -289.792 -165.104 -181.041 -139.374
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-3.945 -7.268 1.493 -5.039
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-258.278 -250.969 -127.979 -127.859
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -497.445 -352.548 -318.365 -186.607
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
186.911 376.711 -4.461 156.430
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
186.911 376.711 -4.461 156.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -71.087 -83.214 -30.237 -35.768
Cari Vergi Karşılığı
-133.792 -70.807 -54.814 -45.223
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -12.407 0 9.455
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
62.705 0 24.577 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 115.824 293.497 -34.698 120.662
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 115.824 293.497 -34.698 120.662
Grubun Karı (Zararı)
115.824 293.497 -34.698 120.662
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00177600 0,00449900 -0,00053200 0,00185000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870683


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3638 Değişim: -1,22%
Düşük 13,3559 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,1820 Değişim: -0,88%
Düşük 15,1609 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
792,25 Değişim: 0,35%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.