KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.08.2020 - 17:58
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 11.287 0 0 0 8.541 -1.095 0 0 0 304.424 323.157 0 323.157
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -16.809 0 0 0 -37.551 1.289 0 1.682.765 0 304.424 2.859.101 0 2.859.101
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.600 0 0 0 23.177 -388 0 0 0 118.259 144.648 0 144.648
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -20.810 0 0 0 49.188 0 0 2.152.696 0 118.259 3.224.316 0 3.224.316


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
34.739.401 104.669.074 139.408.475 40.296.164 94.305.392 134.601.556
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.187.409 5.099.221 6.286.630 1.149.090 3.616.445 4.765.535
Teminat Mektupları
1.169.409 2.640.928 3.810.337 1.125.883 1.741.436 2.867.319
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.169.409 2.640.928 3.810.337 1.125.883 1.741.436 2.867.319
Banka Kredileri
0 186 186 0 1.029 1.029
İthalat Kabul Kredileri
0 186 186 0 1.029 1.029
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
18.000 2.219.788 2.237.788 23.207 1.655.053 1.678.260
Belgeli Akreditifler
18.000 1.452.661 1.470.661 23.207 984.121 1.007.328
Diğer Akreditifler
0 767.127 767.127 0 670.932 670.932
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 238.319 238.319 0 218.927 218.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.328.336 8.968.437 14.296.773 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Cayılamaz Taahhütler
5.328.336 8.968.437 14.296.773 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.094.843 8.967.816 10.062.659 1.609.602 4.752.902 6.362.504
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
246.209 0 246.209 578.715 0 578.715
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
16.578 0 16.578 20.119 0 20.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.403.627 0 3.403.627 3.206.861 0 3.206.861
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
16.719 0 16.719 13.950 0 13.950
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
548.074 621 548.695 536.490 539 537.029
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 28.223.656 90.601.416 118.825.072 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28.223.656 90.601.416 118.825.072 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.359.994 12.315.096 18.675.090 5.511.577 9.157.496 14.669.073
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.440.579 4.842.512 9.283.091 4.346.642 2.997.361 7.344.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.919.415 7.472.584 9.391.999 1.164.935 6.160.135 7.325.070
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.906.748 63.133.435 75.040.183 14.966.436 63.391.217 78.357.653
Swap Para Alım İşlemleri
4.324.643 20.447.582 24.772.225 3.892.839 23.141.100 27.033.939
Swap Para Satım İşlemleri
7.582.105 18.812.795 26.394.900 11.073.597 17.570.101 28.643.698
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.936.529 11.936.529 0 11.340.008 11.340.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.936.529 11.936.529 0 11.340.008 11.340.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.956.914 12.260.420 22.217.334 12.701.036 11.500.072 24.201.108
Para Alım Opsiyonları
4.978.457 6.130.210 11.108.667 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Para Satım Opsiyonları
4.978.457 6.130.210 11.108.667 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.892.465 2.892.465 2 1.886.721 1.886.723
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
168.249.532 41.475.525 209.725.057 169.740.680 35.816.881 205.557.561
EMANET KIYMETLER
99.972.416 11.889.166 111.861.582 102.241.612 9.991.040 112.232.652
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
98.260.992 5.807.932 104.068.924 100.714.174 6.698.385 107.412.559
Tahsile Alınan Çekler
3.543 81.914 85.457 4.243 95.029 99.272
Tahsile Alınan Ticari Senetler
150.156 27.407 177.563 130.213 39.467 169.680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.557.725 5.971.913 7.529.638 1.392.982 3.158.159 4.551.141
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.763.327 19.472.840 85.236.167 66.025.279 16.404.321 82.429.600
Menkul Kıymetler
20.625 1.002.518 1.023.143 51.931 862.707 914.638
Teminat Senetleri
33.608 377.366 410.974 34.602 297.485 332.087
Emtia
667.539 836.507 1.504.046 669.505 726.493 1.395.998
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.560.797 8.494.668 12.055.465 3.694.067 7.149.704 10.843.771
Diğer Rehinli Kıymetler
61.480.758 8.761.781 70.242.539 61.575.174 7.367.932 68.943.106
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.513.789 10.113.519 12.627.308 1.473.789 9.421.520 10.895.309
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
202.988.933 146.144.599 349.133.532 210.036.844 130.122.273 340.159.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 975.935 752.863
Alınan Faizler
(VI-a) 998.706 1.843.154
Ödenen Faizler
(VI-a) -506.661 -1.056.925
Alınan Temettüler
0 6.345
Alınan Ücret ve Komisyonlar
162.553 191.088
Elde Edilen Diğer Kazançlar
57.054 141.733
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
37.327 58.842
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -283.997 -254.591
Ödenen Vergiler
-84.464 -65.001
Diğer
595.417 -111.782
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.536.860 -2.704.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
14.087 -307.769
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-496.196 -474.327
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.574.668 -1.236.872
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-135.764 -343.629
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
75.551 -1.683.817
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-311.189 1.867.497
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-30.720 -831.066
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) 2.922.039 305.733
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-560.925 -1.951.387
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.891.458 -103.193
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.097 7.664
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.395.770 -112.270
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
556.005 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-25.596 1.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-38.943 -28.612
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-38.943 -28.612
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) -891 108.199
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.492.217 -1.974.993
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.880.540 13.193.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 7.388.323 11.218.720


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
118.259 304.424
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26.389 18.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.600 11.287
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.540 14.234
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-940 -2.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.789 7.446
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
26.958 10.553
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-498 -1.404
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.671 -1.703
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.648 323.157


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.501.664 11.044.413 17.546.077 6.995.148 10.436.516 17.431.664
Nakit ve Nakit Benzerleri
514.237 9.606.333 10.120.570 4.880.096 9.236.495 14.116.591
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 515.978 3.480.978 3.996.956 558.602 2.553.119 3.111.721
Bankalar
(I-c) 0 680.286 680.286 4 10.974 10.978
Para Piyasalarından Alacaklar
0 5.445.069 5.445.069 4.321.936 6.672.402 10.994.338
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.741 -1.741 -446 0 -446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 378.652 96.816 475.468 397.866 89.407 487.273
Devlet Borçlanma Senetleri
374.427 65.652 440.079 393.641 62.186 455.827
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 31.164 35.389 4.225 27.221 31.446
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 5.119.143 0 5.119.143 1.230.698 0 1.230.698
Devlet Borçlanma Senetleri
5.119.143 0 5.119.143 1.230.698 0 1.230.698
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 489.632 1.341.264 1.830.896 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
489.632 1.341.264 1.830.896 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.359.192 11.301.764 19.660.956 7.978.394 8.310.861 16.289.255
Krediler
(I-e) 9.757.289 11.301.764 21.059.053 9.257.489 8.310.861 17.568.350
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
189.260 0 189.260 126.556 0 126.556
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.587.357 0 -1.587.357 -1.405.651 0 -1.405.651
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.106 0 1.106 2.095 0 2.095
Satış Amaçlı
1.106 0 1.106 2.095 0 2.095
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753 34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 208.375 0 208.375 223.408 0 223.408
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 171.763 0 171.763 168.255 0 168.255
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
171.763 0 171.763 168.255 0 168.255
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 271.769 0 271.769 209.428 0 209.428
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 184.471 393.735 578.206 100.096 487.781 587.877
VARLIKLAR TOPLAMI
15.733.313 22.739.912 38.473.225 15.711.797 19.235.158 34.946.955
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 7.781.712 19.757.424 27.539.136 7.203.753 20.597.525 27.801.278
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 0 0 0 30.720 30.720
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 3.118.051 0 3.118.051 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 422.390 1.458.969 1.881.359 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
422.390 1.458.969 1.881.359 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 90.764 8.763 99.527 113.169 11.022 124.191
KARŞILIKLAR
(II-h) 312.598 1.475 314.073 166.334 1.307 167.641
Yeniden Yapılanma Karşılığı
2.754 0 2.754 4.114 0 4.114
Çalışan Hakları Karşılığı
71.482 0 71.482 65.476 0 65.476
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
238.362 1.475 239.837 96.744 1.307 98.051
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 103.640 0 103.640 30.986 0 30.986
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.478.303 1.478.303 0 1.337.281 1.337.281
Krediler
0 1.478.303 1.478.303 0 1.337.281 1.337.281
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 513.824 200.996 714.820 761.656 173.102 934.758
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.224.316 0 3.224.316 3.079.668 0 3.079.668
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-20.810 0 -20.810 -24.410 0 -24.410
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
49.188 0 49.188 26.399 0 26.399
Kar Yedekleri
2.152.696 0 2.152.696 1.682.765 0 1.682.765
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141 184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.968.555 0 1.968.555 1.498.624 0 1.498.624
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
118.259 0 118.259 469.931 0 469.931
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
118.259 118.259 469.931 0 469.931
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.567.295 22.905.930 38.473.225 11.820.178 23.126.777 34.946.955


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 1.019.090 1.758.909 501.262 957.284
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 758.974 1.248.042 379.596 642.563
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 28.009 0 12.643
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 23.079 120.722 3.448 41.798
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
96.399 299.195 38.295 236.121
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 138.741 60.476 79.396 23.620
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
32.164 26.934 7.523 6.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
106.577 33.542 71.873 17.533
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.897 2.465 527 539
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -431.902 -990.006 -212.219 -506.983
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -314.866 -818.752 -147.373 -426.204
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -46.048 -147.159 -23.502 -65.192
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-35.611 -8.823 -21.896 -7.640
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-8.186 -11.864 -5.028 -5.903
Diğer Faiz Giderleri
-27.191 -3.408 -14.420 -2.044
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
587.188 768.903 289.043 450.301
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
166.626 205.752 76.965 103.414
Alınan Ücret ve Komisyonlar
190.415 226.242 88.667 113.683
Gayri Nakdi Kredilerden
39.500 32.002 20.898 16.869
Diğer
(IV-l) 150.915 194.240 67.769 96.814
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-23.789 -20.490 -11.702 -10.269
Gayri Nakdi Kredilere
-395 -320 -198 -168
Diğer
-23.394 -20.170 -11.504 -10.101
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 25.196 31.493 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 294.094 -8.611 134.494 -79.371
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
84.351 18.092 50.996 11.383
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
562.173 37.630 -44.058 -217.643
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-352.430 -64.333 127.556 126.889
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 140.302 141.733 98.645 123.381
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.213.406 1.139.270 599.147 597.725
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -289.792 -165.104 -181.041 -139.374
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-3.945 -7.268 1.493 -5.039
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-248.215 -238.183 -122.853 -121.609
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -489.544 -346.648 -314.876 -184.405
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
181.910 382.067 -18.130 147.298
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
181.910 382.067 -18.130 147.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -63.651 -77.643 -27.492 -33.732
Cari Vergi Karşılığı
-126.823 -65.589 -51.793 -42.866
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -12.054 0 9.134
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
63.172 0 24.301 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 118.259 304.424 -45.622 113.566
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 118.259 304.424 -45.622 113.566
Grubun Karı (Zararı)
118.259 304.424 -45.622 113.566
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00181300 0,00466700 -0,00069000 0,00174100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868136


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.