" />

KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2020 - 19:53
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 0 335.584 2.933.587 0 2.933.587
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -397.643 0 -397.643 0 -397.643
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -28.096 0 0 0 -46.092 2.384 0 1.744.824 -397.643 335.584 2.535.944 0 2.535.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.144 0 0 0 -14.611 -544 0 0 0 190.858 180.847 0 180.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.059 397.643 -335.584 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -22.952 0 0 0 -60.703 1.840 0 1.682.765 0 190.858 2.716.791 0 2.716.791
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -24.410 0 0 0 26.011 388 0 1.682.765 0 469.931 3.079.668 0 3.079.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.908 0 0 0 -15.047 -388 0 0 0 163.881 154.354 0 154.354
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469.931 0 -469.931 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -18.502 0 0 0 10.964 0 0 2.152.696 0 163.881 3.234.022 0 3.234.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
37.053.321 103.329.514 140.382.835 40.296.164 94.305.392 134.601.556
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.236.672 4.289.002 5.525.674 1.149.090 3.616.445 4.765.535
Teminat Mektupları
1.213.465 2.013.591 3.227.056 1.125.883 1.741.436 2.867.319
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.213.465 2.013.591 3.227.056 1.125.883 1.741.436 2.867.319
Banka Kredileri
0 368 368 0 1.029 1.029
İthalat Kabul Kredileri
0 368 368 0 1.029 1.029
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
23.207 2.045.326 2.068.533 23.207 1.655.053 1.678.260
Belgeli Akreditifler
23.207 1.326.777 1.349.984 23.207 984.121 1.007.328
Diğer Akreditifler
0 718.549 718.549 0 670.932 670.932
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 229.717 229.717 0 218.927 218.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 6.440.802 3.941.329 10.382.131 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Cayılamaz Taahhütler
6.440.802 3.941.329 10.382.131 5.968.023 4.753.441 10.721.464
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.259.576 3.940.733 6.200.309 1.609.602 4.752.902 6.362.504
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
227.322 0 227.322 578.715 0 578.715
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
16.742 0 16.742 20.119 0 20.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286 2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.385.453 0 3.385.453 3.206.861 0 3.206.861
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
14.820 0 14.820 13.950 0 13.950
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
534.603 596 535.199 536.490 539 537.029
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 29.375.847 95.099.183 124.475.030 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.375.847 95.099.183 124.475.030 33.179.051 85.935.506 119.114.557
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.153.781 12.199.314 17.353.095 5.511.577 9.157.496 14.669.073
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.897.756 4.691.370 8.589.126 4.346.642 2.997.361 7.344.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.256.025 7.507.944 8.763.969 1.164.935 6.160.135 7.325.070
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.590.952 68.079.279 80.670.231 14.966.436 63.391.217 78.357.653
Swap Para Alım İşlemleri
4.821.210 22.725.773 27.546.983 3.892.839 23.141.100 27.033.939
Swap Para Satım İşlemleri
7.769.742 20.735.086 28.504.828 11.073.597 17.570.101 28.643.698
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.309.210 12.309.210 0 11.340.008 11.340.008
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.309.210 12.309.210 0 11.340.008 11.340.008
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.631.114 12.083.542 23.714.656 12.701.036 11.500.072 24.201.108
Para Alım Opsiyonları
5.815.557 6.041.771 11.857.328 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Para Satım Opsiyonları
5.815.557 6.041.771 11.857.328 6.350.518 5.750.036 12.100.554
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.737.048 2.737.048 2 1.886.721 1.886.723
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
147.384.448 42.105.215 189.489.663 169.740.680 35.816.881 205.557.561
EMANET KIYMETLER
79.669.612 13.041.518 92.711.130 102.241.612 9.991.040 112.232.652
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
77.941.000 8.882.722 86.823.722 100.714.174 6.698.385 107.412.559
Tahsile Alınan Çekler
2.238 94.728 96.966 4.243 95.029 99.272
Tahsile Alınan Ticari Senetler
134.266 29.581 163.847 130.213 39.467 169.680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.592.108 4.034.487 5.626.595 1.392.982 3.158.159 4.551.141
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.921.047 18.357.925 84.278.972 66.025.279 16.404.321 82.429.600
Menkul Kıymetler
51.931 953.252 1.005.183 51.931 862.707 914.638
Teminat Senetleri
34.162 328.708 362.870 34.602 297.485 332.087
Emtia
667.923 785.617 1.453.540 669.505 726.493 1.395.998
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.663.055 8.092.887 11.755.942 3.694.067 7.149.704 10.843.771
Diğer Rehinli Kıymetler
61.503.976 8.197.461 69.701.437 61.575.174 7.367.932 68.943.106
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.793.789 10.705.772 12.499.561 1.473.789 9.421.520 10.895.309
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
184.437.769 145.434.729 329.872.498 210.036.844 130.122.273 340.159.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 511.877 628.082
Alınan Faizler
(VI-a) 526.556 845.376
Ödenen Faizler
(VI-a) -307.626 -623.997
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
74.115 70.900
Elde Edilen Diğer Kazançlar
40.566 18.352
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
26.261 27.087
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -184.115 -114.002
Ödenen Vergiler
-52.509 -33.507
Diğer
388.629 437.873
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
483.723 -3.239.624
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
182.270 -185.755
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-554.435 7.046
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.335.070 -553.089
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
22.137 -14.202
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
388.286 -1.409.622
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.888.531 -7.326
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-28.544 -852.914
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) -79.452 -223.762
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
995.600 -2.611.542
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-410.752 25.956
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.184 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 220
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-731.009 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
344.420 24.795
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-14.979 941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-31.181 -20.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-31.181 -20.357
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 33.987 52.543
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
587.654 -2.553.400
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 11.880.540 13.193.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 12.468.194 10.640.313


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
163.881 190.858
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.527 -10.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.908 5.144
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.451 6.487
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.543 -1.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.435 -15.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-18.673 -18.606
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-498 -698
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.736 4.149
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.354 180.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.510.222 14.754.545 19.264.767 6.995.148 10.436.516 17.431.664
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.117.208 13.141.472 15.258.680 4.880.096 9.236.495 14.116.591
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 277.167 3.218.710 3.495.877 558.602 2.553.119 3.111.721
Bankalar
(I-c) 0 710.634 710.634 4 10.974 10.978
Para Piyasalarından Alacaklar
1.840.457 9.212.128 11.052.585 4.321.936 6.672.402 10.994.338
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-416 0 -416 -446 0 -446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 260.612 43.106 303.718 397.866 89.407 487.273
Devlet Borçlanma Senetleri
256.387 18.146 274.533 393.641 62.186 455.827
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 24.960 29.185 4.225 27.221 31.446
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 1.636.464 0 1.636.464 1.230.698 0 1.230.698
Devlet Borçlanma Senetleri
1.636.464 0 1.636.464 1.230.698 0 1.230.698
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 495.938 1.569.967 2.065.905 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
495.938 1.569.967 2.065.905 486.488 1.110.614 1.597.102
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.880.371 9.617.963 17.498.334 7.978.394 8.310.861 16.289.255
Krediler
(I-e) 9.240.285 9.617.963 18.858.248 9.257.489 8.310.861 17.568.350
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
137.395 0 137.395 126.556 0 126.556
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.497.309 0 -1.497.309 -1.405.651 0 -1.405.651
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.904 0 1.904 2.095 0 2.095
Satış Amaçlı
1.904 0 1.904 2.095 0 2.095
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753 34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220 220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 215.808 0 215.808 223.408 0 223.408
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 172.220 0 172.220 168.255 0 168.255
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
172.220 0 172.220 168.255 0 168.255
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 246.866 0 246.866 209.428 0 209.428
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-r) 175.139 369.415 544.554 100.096 487.781 587.877
VARLIKLAR TOPLAMI
13.237.503 24.741.923 37.979.426 15.711.797 19.235.158 34.946.955
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 8.726.112 21.336.650 30.062.762 7.203.753 20.597.525 27.801.278
ALINAN KREDİLER
(II-d) 0 2.176 2.176 0 30.720 30.720
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 100.024 0 100.024 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 419.334 1.638.278 2.057.612 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
419.334 1.638.278 2.057.612 464.612 975.820 1.440.432
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 90.152 10.092 100.244 113.169 11.022 124.191
KARŞILIKLAR
(II-h) 173.625 1.469 175.094 166.334 1.307 167.641
Yeniden Yapılanma Karşılığı
2.754 0 2.754 4.114 0 4.114
Çalışan Hakları Karşılığı
63.622 0 63.622 65.476 0 65.476
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
107.249 1.469 108.718 96.744 1.307 98.051
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 117.247 0 117.247 30.986 0 30.986
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.395.781 1.395.781 0 1.337.281 1.337.281
Krediler
0 1.395.781 1.395.781 0 1.337.281 1.337.281
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 527.961 206.503 734.464 761.656 173.102 934.758
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 3.234.022 0 3.234.022 3.079.668 0 3.079.668
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693 272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-18.502 0 -18.502 -24.410 0 -24.410
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.964 0 10.964 26.399 0 26.399
Kar Yedekleri
2.152.696 0 2.152.696 1.682.765 0 1.682.765
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141 184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.968.555 0 1.968.555 1.498.624 0 1.498.624
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
163.881 0 163.881 469.931 0 469.931
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
163.881 0 163.881 469.931 0 469.931
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.388.477 24.590.949 37.979.426 11.820.178 23.126.777 34.946.955


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 517.828 801.625
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 379.378 605.479
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 15.366
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 19.631 78.924
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
58.104 63.074
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 59.345 36.856
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
24.641 20.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
34.704 16.009
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.370 1.926
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -219.683 -483.023
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -167.493 -392.548
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -22.546 -81.967
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.715 -1.183
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.158 -1.364
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
298.145 318.602
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
89.661 102.338
Alınan Ücret ve Komisyonlar
101.748 112.559
Gayri Nakdi Kredilerden
18.602 15.133
Diğer
(IV-l) 83.146 97.426
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.087 -10.221
Gayri Nakdi Kredilere
-197 -152
Diğer
-11.890 -10.069
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 25.196 31.493
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 159.600 70.760
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
33.355 6.709
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
606.231 255.273
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-479.986 -191.222
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 41.657 18.352
FAALİYET BRÜT KÂRI
614.259 541.545
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -108.751 -25.730
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-5.438 -2.229
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-125.362 -116.574
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -174.668 -162.243
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
200.040 234.769
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
200.040 234.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -36.159 -43.911
Cari Vergi Karşılığı
-75.030 -22.723
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -21.188
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
38.871 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 163.881 190.858
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 163.881 190.858
Grubun Karı (Zararı)
163.881 190.858
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00251200 0,00292600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845593


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.