KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.02.2019 - 17:35
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(III-a-2,3) 23.566.213 69.331.661 92.897.874
GARANTİ VE KEFALETLER
1.012.441 2.645.721 3.658.162
Teminat Mektupları
1.004.441 839.193 1.843.634
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.004.441 839.193 1.843.634
Banka Kredileri
0 203.137 203.137
İthalat Kabul Kredileri
0 203.137 203.137
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
8.000 1.248.433 1.256.433
Belgeli Akreditifler
8.000 1.084.585 1.092.585
Diğer Akreditifler
0 163.848 163.848
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 354.958 354.958
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 5.503.976 2.060.592 7.564.568
Cayılamaz Taahhütler
5.503.976 2.060.592 7.564.568
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.095.069 1.563.472 2.658.541
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 496.641 496.641
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
408.147 0 408.147
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
21.519 0 21.519
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.398.789 0 3.398.789
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
12.995 0 12.995
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
565.171 479 565.650
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 17.049.796 64.625.348 81.675.144
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.049.796 64.625.348 81.675.144
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.165.979 5.866.996 11.032.975
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.273.312 1.520.565 5.793.877
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
892.667 4.346.431 5.239.098
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.947.553 52.833.198 60.780.751
Swap Para Alım İşlemleri
2.129.310 15.417.132 17.546.442
Swap Para Satım İşlemleri
5.818.243 12.142.832 17.961.075
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 12.636.617 12.636.617
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 12.636.617 12.636.617
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.936.264 5.881.126 9.817.390
Para Alım Opsiyonları
1.968.132 2.940.563 4.908.695
Para Satım Opsiyonları
1.968.132 2.940.563 4.908.695
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 44.028 44.028
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
97.562.233 30.590.524 128.152.757
EMANET KIYMETLER
88.495.507 10.131.365 98.626.872
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
86.244.819 7.567.772 93.812.591
Tahsile Alınan Çekler
6.235 93.238 99.473
Tahsile Alınan Ticari Senetler
155.033 62.368 217.401
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.089.420 2.407.987 4.497.407
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
7.961.235 13.712.633 21.673.868
Menkul Kıymetler
51.931 766.825 818.756
Teminat Senetleri
93.158 317.422 410.580
Emtia
486.960 660.003 1.146.963
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
4.292.439 4.757.428 9.049.867
Diğer Rehinli Kıymetler
3.036.747 7.210.955 10.247.702
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.105.491 6.746.526 7.852.017
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
121.128.446 99.922.185 221.050.631


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.305.188 12.790.209 16.095.397
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.741.578 11.794.327 14.535.905
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 2.340.898 3.724.557 6.065.455
Bankalar
(I-c) 30.422 24.541 54.963
Para Piyasalarından Alacaklar
370.258 8.045.229 8.415.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 22.298 24.938 47.236
Devlet Borçlanma Senetleri
16.731 10.282 27.013
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 14.656 20.223
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 511.129 0 511.129
Devlet Borçlanma Senetleri
511.129 0 511.129
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
30.183 970.944 1.001.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
30.183 970.944 1.001.127
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 9.863.914 5.834.658 15.698.572
Krediler
9.619.889 5.695.262 15.315.151
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.619.889 5.695.262 15.315.151
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
52.886 139.396 192.282
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
52.886 139.396 192.282
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
881.914 0 881.914
Özel Karşılıklar (-)
-690.775 0 -690.775
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.369 0 1.369
Satış Amaçlı
1.369 0 1.369
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 101.877 0 101.877
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 150.954 0 150.954
Şerefiye
0 0 0
Diğer
150.954 0 150.954
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
10.103 0 10.103
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 139.325 0 139.325
DİĞER AKTİFLER
(I-r) 139.046 511.875 650.921
VARLIKLAR TOPLAMI
13.711.996 19.136.742 32.848.738
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 7.509.066 17.349.423 24.858.489
ALINAN KREDİLER
(II-d) 1.200.041 37.960 1.238.001
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 25.921 915.173 941.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.921 915.173 941.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 411.041 191.627 602.668
Genel Karşılıklar
214.376 190.384 404.760
Yeniden Yapılanma Karşılığı
49.459 0 49.459
Çalışan Hakları Karşılığı
65.581 0 65.581
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
81.625 1.243 82.868
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 57.768 0 57.768
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.545.585 1.545.585
Krediler
0 1.545.585 1.545.585
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 590.346 27.930 618.276
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.986.857 0 2.986.857
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-28.652 0 -28.652
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-43.708 0 -43.708
Kar Yedekleri
1.787.586 0 1.787.586
Yasal Yedekler
196.518 0 196.518
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.591.068 0 1.591.068
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
346.648 0 346.648
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
346.648 0 346.648
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
12.781.040 20.067.698 32.848.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -31.166 0 0 -16.776 4.592 1.434.920 0 290.634 2.607.187 0 2.607.187
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.846 0 92.032 0 0 86.186 0 86.186
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.846 0 92.032 0 0 86.186 0 86.186
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -31.166 0 0 -22.622 4.592 1.526.952 0 290.634 2.693.373 0 2.693.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.514 0 0 -23.470 -2.208 0 0 346.648 323.484 0 323.484
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.634 0 -290.634 -30.000 0 -30.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 -30.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.634 0 -290.634 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.652 0 0 -46.092 2.384 1.787.586 0 346.648 2.986.857 0 2.986.857


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
346.648
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-23.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.514
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.124
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.678
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-30.217
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.831
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
323.484


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(VI-a) 633.321
Alınan Faizler
(VI-a) 2.914.281
Ödenen Faizler
(VI-a) -1.410.764
Alınan Temettüler
151
Alınan Ücret ve Komisyonlar
469.858
Elde Edilen Diğer Kazançlar
246.998
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
173.330
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(VI-a) -459.216
Ödenen Vergiler
-110.173
Diğer
-1.191.144
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.164.974
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
248.677
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
447
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-240.628
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-398.580
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
367.663
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.025.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-954.389
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-a) 115.845
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.798.295
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
668.425
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-69.042
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.710
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-147.633
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
903.718
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-27.328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-30.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-30.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-a) 1.695
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.438.415
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 4.784.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-d) 13.222.563


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 3.027.592
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 2.284.578
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
47.577
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 450.506
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
137.365
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 101.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
83.683
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
6.477
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -1.555.025
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -1.247.826
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -262.645
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-31.667
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0
Diğer Faiz Giderleri
-12.887
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.472.567
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
439.046
Alınan Ücret ve Komisyonlar
480.382
Gayri Nakdi Kredilerden
36.969
Diğer
(IV-l) 443.413
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-41.336
Gayri Nakdi Kredilere
-696
Diğer
-40.640
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -459.738
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 165
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -398.944
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-7.311
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.021.462
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.413.095
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 246.998
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.300.094
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -228.698
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -614.088
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
457.308
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
457.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -110.660
Cari Vergi Karşılığı
-16.185
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-94.475
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 346.648
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 346.648
Grubun Karı (Zararı)
346.648
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00531400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743220


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.705 Değişim: 0,26% Hacim : 44.843 Mio.TL Son veri saati : 13:38
Düşük 10.646 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1740 Değişim: -0,16%
Düşük 32,0760 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9743 Değişim: 0,10%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.425,85 Değişim: 0,31%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.