KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2018 - 17:37
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
29.952.667 88.751.730 118.704.397
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.016.871 3.045.170 4.062.041
Teminat Mektupları
1.016.871 1.011.136 2.028.007
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.016.871 1.011.136 2.028.007
Banka Kredileri
0 1.746 1.746
İthalat Kabul Kredileri
0 1.746 1.746
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 1.602.175 1.602.175
Belgeli Akreditifler
0 1.378.575 1.378.575
Diğer Akreditifler
0 223.600 223.600
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 430.113 430.113
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 9.661.569 9.745.578 19.407.147
Cayılamaz Taahhütler
9.661.569 9.745.578 19.407.147
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.027.417 9.745.032 14.772.449
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
544.997 0 544.997
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
22.654 0 22.654
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.465.315 0 3.465.315
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
13.468 0 13.468
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
585.432 546 585.978
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 19.274.227 75.960.982 95.235.209
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
19.274.227 75.960.982 95.235.209
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.455.577 7.012.888 11.468.465
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.129.432 2.603.496 5.732.928
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.326.145 4.409.392 5.735.537
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.804.084 60.058.599 70.862.683
Swap Para Alım İşlemleri
4.445.914 15.646.043 20.091.957
Swap Para Satım İşlemleri
6.358.170 13.562.130 19.920.300
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 15.425.213 15.425.213
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 15.425.213 15.425.213
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.014.566 8.882.736 12.897.302
Para Alım Opsiyonları
2.007.283 4.441.368 6.448.651
Para Satım Opsiyonları
2.007.283 4.441.368 6.448.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 6.759 6.759
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
71.857.793 28.999.934 100.857.727
EMANET KIYMETLER
62.717.890 3.891.089 66.608.979
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
61.100.659 3.615.600 64.716.259
Tahsile Alınan Çekler
61.234 82.018 143.252
Tahsile Alınan Ticari Senetler
172.887 124.385 297.272
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 69.086 69.086
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.383.110 0 1.383.110
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
8.129.397 18.195.719 26.325.116
Menkul Kıymetler
51.931 873.770 925.701
Teminat Senetleri
57.249 365.555 422.804
Emtia
489.542 716.259 1.205.801
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
4.451.976 5.483.882 9.935.858
Diğer Rehinli Kıymetler
3.078.699 10.756.253 13.834.952
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.010.506 6.913.126 7.923.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
101.810.460 117.751.664 219.562.124


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.455.209 13.919.954 15.375.163
Nakit ve Nakit Benzerleri
592.126 11.857.989 12.450.115
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 359.325 3.761.476 4.120.801
Bankalar
(I-c) 16.448 2.220.735 2.237.183
Para Piyasalarından Alacaklar
216.353 5.875.778 6.092.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 341.662 33.096 374.758
Devlet Borçlanma Senetleri
337.437 11.365 348.802
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.225 21.731 25.956
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 503.770 0 503.770
Devlet Borçlanma Senetleri
503.770 0 503.770
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(1-b) 17.651 2.028.869 2.046.520
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.651 2.028.869 2.046.520
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 12.355.849 7.023.776 19.379.625
Krediler
12.024.881 6.878.670 18.903.551
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
12.024.881 6.878.670 18.903.551
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
137.359 145.106 282.465
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
137.359 145.106 282.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
863.898 0 863.898
Özel Karşılıklar (-)
-670.289 0 -670.289
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.581 0 1.581
Satış Amaçlı
1.581 0 1.581
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
34.973 0 34.973
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 34.973 0 34.973
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.753 0 34.753
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 83.272 0 83.272
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 144.480 0 144.480
Şerefiye
0 0 0
Diğer
144.480 0 144.480
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.814 0 5.814
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 172.918 0 172.918
DİĞER AKTİFLER
(I-r) 116.360 409.999 526.359
VARLIKLAR TOPLAMI
14.370.456 21.353.729 35.724.185
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 7.790.420 16.317.341 24.107.761
ALINAN KREDİLER
(II-d) 588.241 1.306.395 1.894.636
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 1.541.343 0 1.541.343
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 3.708 1.806.655 1.810.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.708 1.806.655 1.810.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 459.591 218.412 678.003
Genel Karşılıklar
284.827 216.936 501.763
Yeniden Yapılanma Karşılığı
47.846 0 47.846
Çalışan Hakları Karşılığı
59.732 0 59.732
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
67.186 1.476 68.662
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 54.667 0 54.667
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.732.119 1.732.119
Krediler
0 1.732.119 1.732.119
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 501.726 602.655 1.104.381
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.800.912 0 2.800.912
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26.242 0 -26.242
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-87.690 0 -87.690
Kar Yedekleri
1.744.824 0 1.744.824
Yasal Yedekler
184.141 0 184.141
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.560.683 0 1.560.683
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
245.037 0 245.037
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
245.037 0 245.037
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.740.608 21.983.577 35.724.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 272.693 0 -30.511 0 0 -17.899 4.592 1.375.178 308.737 2.565.080 0 2.565.080
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.723 0 90.909 0 0 86.186 0 86.186
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.723 0 90.909 0 0 86.186 0 86.186
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -30.511 0 0 -22.622 4.592 1.466.087 0 308.737 2.651.266 0 2.651.266
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.269 0 0 -68.009 -1.651 0 0 245.037 179.646 0 179.646
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.737 0 -308.737 -30.000 0 -30.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 -30.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.737 0 -308.737 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -26.242 0 0 0 -90.631 2.941 1.744.824 0 245.037 2.800.912 0 2.800.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
245.037
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-65.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.269
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.384
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-69.660
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-86.641
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.117
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-611.806
Alınan Faizler
1.924.919
Ödenen Faizler
-900.689
Alınan Temettüler
20.730
Alınan Ücret ve Komisyonlar
284.547
Elde Edilen Diğer Kazançlar
177.366
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
145.961
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-344.503
Ödenen Vergiler
-77.516
Diğer
-1.842.621
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.528.825
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-89.471
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.801.908
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-263.479
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.215.063
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.901.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-51.934
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.049.659
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.917.019
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.599.014
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22.095
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.352
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
771.925
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
855.265
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-9.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-30.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-30.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-56.915
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.429.118
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.761.711
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.190.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 2.123.022 769.639
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.568.906 656.771
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
27.248 11.911
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 379.950 43.562
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
71.407 35.337
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 74.075 22.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.078 3.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
66.997 18.125
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.436 23
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -930.305 -421.617
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -694.913 -321.290
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -196.488 -75.835
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-28.205 -21.450
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-10.699 -3.042
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.192.717 348.022
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
262.871 89.183
Alınan Ücret ve Komisyonlar
292.576 99.463
Gayri Nakdi Kredilerden
24.683 11.405
Diğer
(IV-l) 267.893 88.058
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.705 -10.280
Gayri Nakdi Kredilere
-515 -165
Diğer
-29.190 -10.115
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -311.982 -97.711
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 20.730 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -361.541 -3.318
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.736 2.040
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.165.660 1.012.960
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.537.937 -1.018.318
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 177.366 6.697
FAALİYET BRÜT KÂRI
980.161 342.873
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -229.185 -83.875
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -428.423 -150.293
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
322.553 108.705
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
322.553 108.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -77.516 -31.609
Cari Vergi Karşılığı
-18.632 -8.608
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-58.884 -23.001
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 245.037 77.096
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 245.037 77.096
Grubun Karı (Zararı)
245.037 77.096
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00375700 0,00118200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719472


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.